Skocz do spisu treści

Biuletyn Informacyjny „Pochodni”

BIP nr 8 (151), kwiecień 2017

Redakcja
Ewa Fraszka-Groszkowska - p.o. redaktora naczelnego
Dorota Ciborowska
Rafał Kanarek
Marta Michnowska
Barbara Zarzecka

Adres redakcji:
ul. Konwiktorska 9
00-216 Warszawa
tel.: 226351910, 228312271 wew. 253,
e-mail: pochodnia@pzn.org.pl
strona WWW: pochodnia.pzn.org.pl

Uwaga! Jeśli chcesz zamknąć okno a później móc wrócić do ostatnio czytanego artykułu, cofnij się do najbliższego linku "zaznacz" i otwórz go.


Spis treści

Instytut Tyflologiczny PZN: Konkurs o brajlu
Instytut Tyflologiczny PZN: Strony internetowe coraz bardziej dostępne
Instytut Tyflologiczny PZN: Zmiany w ustawie o radiofonii i telewizji
Instytut Tyflologiczny PZN: Jeszcze więcej kultury
Instytut Tyflologiczny PZN: Nabór do projektu „Aktywna Warszawa”
Okręg Małopolski PZN: Wyjście do teatru
Okręg Mazowiecki PZN: Porady prawne w Okręgu Mazowieckim
Okręg Mazowiecki PZN: Rada Ociemniałych Diabetyków zaprasza
Okręg Zachodniopomorski PZN: Turnus Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży
Koło PZN w Hajnówce: Czy wiemy, co jemy?
Koło PZN w Toruniu: Koneser w Toruniu
Biegaj dla Lasek
Dźwięk jest emocją
Dział Zbiorów dla Niewidomych polecaInstytut Tyflologiczny PZN: Konkurs o brajlu

Polski Związek Niewidomych wraz z Europejską Unią Niewidomych ponownie serdecznie zapraszają wszystkich użytkowników pisma Braille’a do udziału w 11. edycji Onkyo World Braille Essay Contest.
W ubiegłorocznej edycji odnieśliśmy ogromny sukces, gdyż jedna z pięciu prac wysłanych przez PZN, esej autorstwa pani Teresy Dederko pt: „I see with my fingers” otrzymała pierwszą nagrodę (pracę opublikowaliśmy w kwietniowym numerze „Pochodni”). Tym bardziej gorąco zachęcamy Państwa do przesyłania swoich esejów w tym roku!
Tradycyjnie tematem prac konkursowych mogą być takie zagadnienia, jak:

Powyższa lista nie jest jednak zamknięta. Organizatorzy serdecznie zachęcają do poruszania innych ciekawych wątków.
Zasady konkursu Zgłoszenia:
Autorskie prace w języku polskim lub angielskim należy przesłać do Instytutu Tyflologicznego Polskiego Związku Niewidomych w formie elektronicznej, na adres: ekreciejewska@pzn.org.pl,w nieprzekraczalnym terminie do 19 maja 2016 r.
W temacie wiadomości prosimy wpisać: „konkurs o brajlu”.
Nadesłana praca, wyłącznie w formie elektronicznej powinna zawierać: Specjalnie powołany zespół wybierze maksymalnie 5 najlepszych prac, które zostaną przetłumaczone na angielski i przesłane organizatorom.
Dodatkowe informacje:
Biorąc udział w konkursie, autorzy przekazują prawa autorskie do swoich tekstów, a także wyrażają zgodę na ich ewentualne opublikowanie. Zwycięzcy konkursu zobowiązani są do przesłania swojej fotografii, a także do wyrażenia zgody na publikację swojego wizerunku na stronach EBU i w drukowanych publikacjach.
Nagrody i wyróżnienia: najlepsza praca – 2000 USD, druga nagroda w kategorii dzieci i młodzież do 25 lat – 1000 USD, druga nagroda w kategorii osoby dorosłe powyżej 25 r. życia – 1000 USD, trzecia nagroda – po dwie prace w każdej z kategorii mogą otrzymać nagrodę w wysokości 500 USD każda.
Więcej informacji, zasady i harmonogram, a także prace nagrodzone w poprzedniej edycji konkursu można znaleźć na stronie: http://www.euroblind.org/projects-and-activities/activities/nr/210


zaznacz i zamknij wróć do góryInstytut Tyflologiczny PZN: Strony internetowe coraz bardziej dostępne

25 kwietnia w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się konferencja „Włączenie cyfrowe. Dostępne e-Usługi” zorganizowana przez Fundację Widzialni. To cykliczne wydarzenie, podczas którego podsumowywane są działania na rzecz dostępności stron internetowych. Otwierając konferencję, Artur Marcinkowski zwrócił uwagę na fakt, że dostępność jest coraz bardziej zauważana przez twórców stron internetowych, co wykazują przygotowywane co roku raporty dostępności stron internetowych w Polsce. Również kompetencje cyfrowe odgrywają coraz większą rolę.
Jak co roku, głównym punktem konferencji była prezentacja raportu dostępności 2017, który bierze pod uwagę strony podmiotów realizujących zadania publiczne. W badaniu oceniono 90 stron przy wykorzystaniu skróconej metodologii badania serwisów, tj. eksperci sprawdzili zgodność serwisów ze standardem WCAG, a osoby z niepełnosprawnościami testowały m.in. dostępność formularzy, wyszukiwarek, menu i elementów multimedialnych. Oceniały również łatwość poruszania się po serwisie, odnajdywania informacji czy łatwość nawigacji.
Zgodnie z wynikami raportu, nastąpiła wyraźna poprawa w stosunku do lat poprzednich – 47,8% stron jest dostępnych i zgodnych ze standardem WCAG 2.0. Oznacza to, że połowa serwisów stron internetowych instytucji publicznych jest już dostępna. Przypomnijmy, że w 2013 r., więc w czasie publikacji raportu otwarcia, odsetek dostępnych stron internetowych wynosił 1,7%. W 2015 r. liczba ta wzrosła do 13%, a w roku następnym do 23%.
Na szczególną uwagę zasługują strony, które badanie ukończyły z oceną bardzo dobrą – serwisy: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia; Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Ministerstwo Cyfryzacji oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 19 kolejnych serwisów otrzymało końcową ocenę dobrą.
Niestety jest wciąż wiele do zrobienia w usługach świadczonych drogą elektroniczną. W badaniu uwzględniono 6 e-usług, a maksymalna liczba punktów to 21. Zwycięzca (możliwość zgłoszenia się do urzędu pracy przez Internet) uzyskał 13 punktów na 21, dlatego wyciągnięto następujące wnioski:
E-usługi źle oceniane były przede wszystkim przez użytkowników niewidomych. Głównym problemem były kody CAPTCHA oraz źle opisane formularze lub niewidoczne dla czytnika ekranu regulaminy wymagające akceptacji. Problem ograniczonej dostępności dotyczy przede wszystkim Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (EPUAP), w której za pomocą założonego profilu zaufanego można wykonać wiele czynności urzędowych. Na szczęście weryfikację użytkownika umożliwia kilka banków, choć dostępność formularzy pozostawia również wiele do życzenia.
Raport dostępności 2017 można pobrać ze strony: http://widzialni.org/container/raport-dostepnosci-2017.pdf

O dostępności w prawie europejskim
Maria Szymańska, zastępca dyrektora Departamentu Spraw Europejskich Ministerstwa Rozwoju, przybliżyła uczestnikom konferencji ideę Europejskiego Aktu Dostępności. Obecnie trwają prace nad ostatecznym kształtem tego dokumentu oraz zakresu jego obowiązywania. Do współpracy na szczeblu krajowym zaproszone są organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych, a także przedsiębiorcy. Za negocjacje na szczeblu unijnym z polskiej strony odpowiedzialne jest wyżej wymienione Ministerstwo Rozwoju. Akt ten opublikowany w formie dyrektywy ma na celu harmonizację dostępności towarów i usług w państwach członkowskich UE. Będą nim objęte: sprzęt komputerowy i oprogramowanie; tablety, smartfony i telefony wraz z oprogramowaniem, terminale samoobsługowe (np. bankomaty), tablice interaktywne, a także usługi świadczone drogą elektroniczną i handel w Internecie. Dyrektywa obejmie również swoim zakresem e-książki i oprogramowanie do ich odczytywania. To pierwszy akt dedykowany wyłącznie dostępności, którego głównym beneficjentem będą osoby niepełnosprawne, z czasowymi ograniczeniami i osoby starsze. Zapisy dyrektywy określą minimalny poziom dostępności towarów i usług. Niestety okres wdrażania dyrektywy jest bardzo długi. Przewidywany jest sześcioletni okres przejściowy oraz dwuletni na dostosowanie przepisów krajowych do wymogów dyrektywy. Zdaniem przedstawicieli resortu akt ten zwiększy konkurencyjność i innowacyjność.

Bez barier
Głównym punktem konferencji było ogłoszenie wyników VIII edycji konkursu „Strona internetowa bez barier” organizowanego przez Fundację Widzialni. Do konkursu zgłoszono ponad 150 serwisów, które zostały ocenione w różnych kategoriach wymienionych poniżej. Niestety brakuje zwycięzcy w kategorii „Niepubliczna strona internetowa”, która ma powyżej 100 podstron, gdyż żadna ze zgłoszonych propozycji nie mogła być oceniona pozytywnie. Strony uczestników konkursu oceniał zespół składający się z ekspertów ds. dostępności stron WWW oraz osób z niepełnosprawnościami. Sprawdzali oni zgodność serwisów ze standardem WCAG 2.0. Konsultanci z niepełnosprawnościami zweryfikowali m.in. dostępność formularzy, wyszukiwarek, menu i elementów multimedialnych. Wykonali również szereg zadań, których celem było określenie łatwości poruszania się po serwisie, odnajdywania informacji, ocena nawigacji oraz ogólnego wrażenia.
Wyniki konkursu VIII edycji Strona internetowa bez barier są następujące:

- Siedmiomilowy krok do przodu – tak w skrócie można określić tegoroczną odsłonę VIII edycji konkursu „Strona Internetowa bez Barier”. Nowi uczestnicy podnieśli poprzeczkę wyjątkowo wysoko. Wyścig po zwycięstwo był wyrównany i decydowały detale. To nie tylko cieszy, ale pokazuje, że świadomość wśród twórców oraz redaktorów stron WWW stale rośnie” – mówi Sebastian Depta, Konsultant ds. Dostępności Fundacji Widzialni.
Po raz pierwszy organizator konferencji przyznał też nagrodę lidera cyfrowej dostępności. Zdaniem Fundacji na taką nagrodę zasłużył Jacek Zadrożny za swoją wieloletnią działalność na rzecz poprawy dostępności Internetu.
Ostatnim punktem konferencji był panel dyskusyjny pt. „Dostępność e-usług – trudny obowiązek czy czysty biznes, a udział w nim wzięli wyżej wspomniany lider cyfrowej dostępności, przedstawiciele resortów i biznesu. Zaproszeni goście rozmawiali o problemie dostępności Internetu, doszli także do wniosku, że dostępność może być dobrym zagraniem biznesowym. Wnioski z dyskusji można podsumować w kilku zdaniach: państwo jest zacofane cyfrowo i konieczne są zmiany; dostępność to proces, konieczna jest strategia i współpraca; koniecznie trzeba utworzyć radę ds. dostępności na wzór amerykańskiej Access Board; obywatel jest klientem, a nie petentem; dostępność – przyjemny obowiązek, powinność i dobry biznes.
Dobre przykłady dostępnego biznesu wyprzedzające wejście odpowiednich aktów prawnych to zdaniem zaproszonych gości: strona sieci Njumobile, system rezerwacji LOT na rynku amerykańskim, SuperPolsat (wyspecjalizowany kanał, gdzie 80% programów jest dostępnych). Ważna jest odpowiednia strategia informacyjno-edukacyjna w zakresie dostępności, by przedsiębiorcy dostrzegli tak dużą grupę osób wykluczonych, którą jedna z agencji szacuje na 20% klientów.

zaznacz i zamknij wróć do góryInstytut Tyflologiczny PZN: Zmiany w ustawie o radiofonii i telewizji

19 kwietnia 2017 roku w Sejmie RP odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji. Obecny zapis zobowiązuje nadawców do emisji programów z udogodnieniami dla niepełnosprawnych w wymiarze 10% kwartalnego czasu nadawania programu. Projekt nowelizacji ustawy ma na celu zwiększenie tego czasu tak, aby od 2022 r. co najmniej 50% kwartalnego czasu nadawania programu, z wyłączeniem reklam i telesprzedaży, posiadało takie udogodnienia.
Wniosek o podjęcie postępowania w tej sprawie złożyła w dniu 30 listopada 2016 r. Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. W lutym 2017 roku odbywały się konsultacje społeczne, swoje uwagi mogły też zgłaszać organizacje i instytucje. Do Marszałka Senatu wpłynęły stanowiska m.in. Polskiego Związku Niewidomych, Polskiego Związku Głuchych, Rzecznika Praw Obywatelskich, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz PFRON.
Podczas wspólnego posiedzenia Komisji Ustawodawczej, a także Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu, w dniu 19 kwietnia, w imieniu wnioskodawców projekt zmian w ustawie przedstawił senator Jan Rulewski.
Najważniejsze z wnioskowanych zmian to:

Projekt zmian zakłada, iż kwota dostępności wynosząca 50% audycji powinna zostać osiągnięta w 2022 r. poprzez jej wcześniejsze stopniowe podnoszenie, to jest: Po przedstawieniu treści zmian w ustawie przewodniczący posiedzenia komisji przekazał głos osobom zebranym w sali. Prezes Zarządu Głównego PZN Anna Woźniak-Szymańska jeszcze raz przedstawiła uwagi do projektu, odnoszące się m.in. do potrzeby zachowania w treści ustawy definicji audiodeskrypcji oraz zapewnienia dostępności 50% nadawanych programów oddzielnie dla każdej z dysfunkcji (narządu wzroku i słuchu). Wniosek ten był również popierany przez Rzecznika Praw Obywatelskich oraz przez Polski Związek Głuchych. PZN zgłosił również, aby w ustawie przewidziane były sankcje za niewypełnianie przez nadawców tych minimalnych zobowiązań, a także, aby ustawa nakładała taki sam obowiązek na wszystkich dostawców, także usług multimedialnych na życzenie. Prezes Anna Woźniak-Szymańska wspomniała także o utrudnionym dla osób z dysfunkcją wzroku dostępie do informacji o tym, kiedy nadawane są audycje z audiodeskrypcją oraz o skomplikowanym, nieujednoliconym sposobie jej uruchamiania.
W odpowiedzi na tę uwagę pani Krystyna Rozłam-Kuchny, ekspert w Departamencie Strategii KRRiT, przekazała informację, iż z inicjatywy przewodniczącego KRRiT w połowie tego roku na stronie internetowej KRRiT ukaże się specjalna zakładka, w której osoby niepełnosprawne będą mogły wybrać sobie nadawcę, typ audycji i automatycznie otrzymają informacje dotyczące tego, kiedy, jakie audycje i z jakimi udogodnieniami będą emitowane.
Po zakończeniu dyskusji odbyło się głosowanie, w którym członkowie zebranych komisji senackich jednogłośnie przyjęli projekt ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji, aby przekazać go do dalszego procedowania w parlamencie. Senator Filip Libicki zadeklarował, że na posiedzeniu plenarnym Senatu wniesie do głosowania uwagi zgłoszone przez PZN.
Ich pełną treść podajemy poniżej.


Warszawa, dnia 24.02.2017 r.
L.dz. 261/CR-39-XV/2017
Szanowny Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Wiejska 6
00-902 Warszawa
Szanowny Panie Marszałku,
Dziękujemy za przesłanie do Polskiego Związku Niewidomych senackiego projektu nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji z dnia 30 listopada 2016 roku (Druk senacki nr 366).
Poniżej przedstawiamy stanowisko środowiska osób z problemami wzroku dotyczące powyższego projektu oraz nasze propozycje zmian w ustawie, których celem jest realne zwiększenie dostępności programów audiowizualnych dla osób niewidomych.
1. Bardzo pozytywnie oceniamy propozycję nałożenia na nadawców programów telewizyjnych, obowiązku zapewnienia dostępności audycji dla osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji wzroku oraz dysfunkcji słuchu, tak, aby co najmniej 50% kwartalnego czasu nadawania programu, z wyłączeniem reklam i telesprzedaży posiadało takie udogodnienia. Ponadto uważamy, że z 50% kwartalnego czasu powinno wyłączyć się także powtórki audycji audiowizualnych.
Sprzeciwiamy się propozycji zezwalającej Krajowej Razie Radiofonii i Telewizji na zwolnienie niektórych podmiotów z obowiązku dostosowania programów dla osób niewidomych i niesłyszących. Taki przepis może być bardzo szeroko interpretowany.
2. Uważamy, iż art. 18a ustawy powinien jasno precyzować , iż obowiązek emitowania 50% programów telewizyjnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych dotyczy osobno każdego udogodnienia – audiodeskrypcji, napisów dla osób niesłyszących oraz tłumaczeń na język migowy. Obecne 10% audycji dostępnych dla osób niesłyszących i niewidomych jest dzielone między wymienione udogodnienia. Dotychczasowa praktyka pokazuje, iż wskutek nieprecyzyjnych regulacji, produkcji telewizyjnych z audiodeskrypcją jest zdecydowanie mnie niż na przykład z napisami dla osób niesłyszących.
3. Należy także wprowadzić regulacje, które zagwarantują obecność dostępnych audycji w godzinach 5.00-23.00. Pozwoli to na uniknięcie sytuacji, w których programy z udogodnieniami emitowane są w godzinach nocnych. Ponadto programy nadawane w formatach dostępnych dla osób niepełnosprawnych powinny obejmować przynajmniej jeden serwis informacyjny dziennie.
4. Stanowczo protestujemy przeciwko propozycji zakładającej usunięcie z art. 4 ustawy definicji audiodeskrypcji. W uzasadnieniu omawianej nowelizacji czytamy, że definicję audiodeskrypcji należy usunąć, aby nie faworyzować tej formy udostępniania audycji audiowizualnych. Autorzy projektu nie przytaczają żadnych danych, które potwierdzałyby ten pogląd. Zamiast definicji audiodeskrypcji proponują wprowadzenie ogólnego pojęcia „Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych”.
Naszym zdaniem konieczne jest zdefiniowanie wszystkich form udogodnień dla osób niepełnosprawnych na gruncie ustawy.
5. Ponadto postulujemy, aby w ustawie nałożono na nadawców obowiązek informowania o programach wzbogaconych o wspomniane udogodnienie. Taka informacja powinna pojawiać się w zapowiedziach programu, bezpośrednio przed jego emisją oraz na stronie nadawcy. Powinna także być precyzyjna informacja o sposobie uruchomienia możliwości korzystania z udogodnień. Często osoby z problemami wzroku mają problem z samodzielnym uruchomieniem audiodeskrypcji.
6. Naszym zdaniem, okres pięciu lat na zwiększenie z 10% do 50% programów dostępnych dla osób niepełnosprawnych jest zbyt długi. Wskaźnik, o którym mówi projekt ustawy powinien zostać osiągnięty w 2020 roku.
7. Postulujemy także, aby w projekcie ustawy nałożyć na podmioty dostarczające audiowizualne usługi medialne na żądanie, obowiązek:
– zapewnienia dostępności dostarczanych audycji dla osób niepełnosprawnych do 2020 roku, a nie jak jest zapisane w projekcie ustawy „stopniowo zapewniać dostępność”,
– zapewnienia możliwości uruchamiania treści dostępnych poprzez dostępne serwisy i aplikacje mobilne.
Obecnie często zdarza się, że osoby niewidome nie mogą korzystać z treści na żądanie, ponieważ witryna internetowa nadawcy lub aplikacja mobilna jest niedostępna dla użytkowników z dysfunkcją wzroku.
8. Postulujemy wprowadzenie sankcji finansowych w przypadku nie przestrzegania przepisów dotyczących udostępniania treści audiowizualnych dla osób niewidomych i niesłyszących.
Prosimy o uwzględnienie naszych uwag. Wyrażamy gotowość do uczestnictwa w pracach nad powyższym projektem.
Z poważaniem
Anna Woźniak-Szymańska
Prezes ZG PZN

zaznacz i zamknij wróć do góryInstytut Tyflologiczny PZN: Jeszcze więcej kultury

Audiodeskrypcja w kinach na życzenie? Nowoczesne muzea z ekspozycją „na wyciągnięcie ręki”? Czy raczej niewidomi uczniowie od września pozbawieni podręczników po wdrożeniu reformy edukacji…

O marzeniach i palących potrzebach środowiska osób niewidomych i słabowidzacych w obszarze dostępu do kultury 25 kwietnia 2017 r. w gmachu Senatu w Warszawie, przy ul. Wiejskiej rozmawiali parlamentarzyści wraz z przedstawicielami publicznych instytucji kultury oraz reprezentantami środowiska osób z dysfunkcją wzroku. Na posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu dotyczące rozwiązań włączających odbiorców niewidomych do odkrywania i poznawania bogactwa kultury gości, w tym prezes Polskiego Związku Niewidomych Annę Woźniak-Szymańską, zaprosił przewodniczący komisji Jerzy Fedorowicz – znany aktor, reżyser teatralny, senator IX kadencji, związany ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Krakowie.
Uczestnicy spotkania rozmawiali o problemach osób z dysfunkcją wzroku w dostępie do szeroko pojętych dóbr kultury i wspólnie próbowali ustalić, jakie bariery udało się choć częściowo znieść, a które obszary wciąż potrzebują wielu udoskonaleń. Dyrektor Maciej Dydo z Departamentu Mecenatu Państwa w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego przedstawił uruchomioną bezpłatną platformę internetową IBUK Libra Light (libralight.pwn.pl) – serwis powstały z myślą o niewidomych i niedowidzących czytelnikach, a także osobach z niepełnosprawnością uniemożliwiającą zapoznanie się z drukiem, aby ułatwić im dostęp do publikacji książkowych (o którym pisaliśmy w 3 i 4 numerze „Biuletynu”).
Przedstawiciele środowiska osób z dysfunkcją wzroku dziękowali za uwzględnianie potrzeb niepełnosprawnych odbiorców sztuki, podając przykłady dobrych praktyk w pojedynczych muzeach czy teatrach, które przygotowują ekspozycje i spektakle przyjazne osobom z niepełnosprawnościami, podkreślając niestety przy tym, że są to rzadkie przypadki na kulturalnej mapie Polski. Parlamentarzystów uświadomiono również, że wciąż istnieją trudności w zakresie podstawowego dostępu do edukacji, które wymagają natychmiastowej interwencji i już dawno powinny zostać objęte niezbędnym wsparciem. Obecna na spotkaniu nauczycielka ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Krakowie przybliżyła trudną sytuację uczniów i pedagogów placówek, w których kształcą się dzieci i młodzież z dysfunkcjami wzroku. W szkołach brakuje podręczników w brajlu, a ogólnopolskie testy dla uczniów przeprowadzane w ośrodkach nie są dostępne dla uczniów, więc nauczyciele mają zazwyczaj zaledwie kilka godzin, by przystosować je do potrzeb niewidomych i słabowidzących uczniów na własną rękę. Nic nie wskazuje na to, by po wdrożeniu reformy edukacji we wrześniu dzieci otrzymały nowe podręczniki w brajlu. Przedstawicielki Polskiego Związku Niewidomych przypomniały o uwzględnieniu poprawek do nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji dotyczących objęcia udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych większej ilości czasu antenowego i postulowały za wprowadzeniem systemowych rozwiązań uwzględniających kulturalne potrzeby niewidomych.
Wszyscy uczestnicy spotkania zadeklarowali chęć dalszej współpracy w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań włączających odbiorców niewidomych do odkrywania i poznawania bogactwa kultury.

zaznacz i zamknij wróć do góryInstytut Tyflologiczny PZN: Nabór do projektu „Aktywna Warszawa”

Uwaga! Są jeszcze wolne miejsca w projekcie „Aktywna Warszawa – program wsparcia społeczno-zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku”.

Instytut Tyflologiczny PZN realizuje od lipca 2016 r. dwuletni projekt „Aktywna Warszawa – program wsparcia społeczno-zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Mazowsza na lata 2014–2020. Liderem jest Miasto Stołeczne Warszawa, natomiast partnerami Polski Związek Niewidomych i Fundacja Szansa dla Niewidomych.
Projekt skierowany jest do osób nieaktywnych zawodowo w wieku od 16 do 65 roku życia i do osób w wieku od 35 do 52 roku życia, które są aktywne zawodowo, ale potrzebują wzmocnienia swojej pozycji na rynku pracy. Projekt zakłada kompleksową pomoc dla rodzin poprzez następujące działania:
1. Dla wszystkich uczestników (z niepełnosprawnością i bez niepełnosprawności):
a) wytyczenie indywidualnych planów działania,
b) szkolenia komputerowe na różnych poziomach,
c) wsparcie tyflologiczne,
d) wsparcie coachingowe (pomoc w określeniu życiowych celów, w polepszeniu efektów podejmowanych działań).
2. Dla części osób między innymi:
a) indywidualny trening umiejętności życiowych (m.in. orientacja przestrzenna, czynności życia codziennego, usprawnianie widzenia, wsparcie psychologiczne, dbanie o własny wizerunek) – dla 60 osób,
b) grupowy trening umiejętności życiowych (m.in. wsparcie w zakresie tworzenia trwałych więzi rodzinnych i z otoczeniem, w zakresie komunikacji interpersonalnej, w zakresie radzenia sobie ze stresem, w podniesieniu poczucia własnej wartości) – dla 40 osób,
c) warsztaty aktywnego poszukiwania pracy mające na celu naukę umiejętności poruszania się na rynku pracy – dla 60 osób,
d) szkolenia i kursy zawodowe, stypendia szkoleniowe dla uczestników tego działania – dla 60 osób,
e) płatne staże zawodowe – dla 30 osób,
f) pośrednictwo pracy.
W ramach projektu przewidziano również warsztaty edukacyjne dla członków rodzin uczestników projektu, poradnictwo rodzinne oraz rodzinne wyjścia do miejsc kultury.
Prosimy Państwa o przekazywanie informacji o projekcie osobom, które mogą być zainteresowane wzięciem w nim udziału. Zgłoszenia do projektu są przyjmowane telefonicznie pod numerami tel. 22 635 60 38, 22 887 62 70, mailowo: eskrajnowska@pzn.org.pl, alemanczyk@pzn.org.pl, zainteresowani mogą również zgłaszać się osobiście w siedzibie PZN przy ul. Konwiktorskiej 9, pokój nr 24.

zaznacz i zamknij wróć do góryOkręg Małopolski PZN: Wyjście do teatru

W dniu 13.05.2017r. o godzinie 19:15 Okręg Małopolski PZN organizuje bezpłatne wyjście do Teatru Bagatela w Krakowie na spektakl z audiodeskrypcją pt. „Seks nocy letniej” w reżyserii Andrzeja Majczaka. Chętni proszeni są o kontakt pod numerem tel.: 12 262 53 14.
Więcej informacji o spektaklu na stronie: http://www.bagatela.pl/spektakl/seks-nocy-letniej

zaznacz i zamknij wróć do góryOkręg Mazowiecki PZN: Porady prawne w Okręgu Mazowieckim

Okręg Mazowiecki PZN zaprasza do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych, w wybrane dni, w siedzibie Okręgu Mazowieckiego na ul. Jasnej 22 w Warszawie. Porad prawnych udziela mgr Jan Tucholski we wtorki i czwartki, od godziny 12.00 do 13.00.
Zapisy pod numerem telefonu 534 911 498.

zaznacz i zamknij wróć do góryOkręg Mazowiecki PZN: Rada Ociemniałych Diabetyków zaprasza

„Gorąco zapraszamy do pracy w Radzie Ociemniałych Diabetyków lub do współpracy z Radą. Znacie Państwo swoje problemy związane z cukrzycą i dysfunkcją wzroku. Znacie je najlepiej, gdyż sami ich doświadczacie lub obserwujecie u innych osób. Może zatem spróbujemy wspólnie je rozwiązać. Takie jest bowiem założenie naszej Rady i tak bywało dotychczas, czyli od roku 2000. W tym czasie m.in. organizowaliśmy zajęcia z edukacji diabetologicznej, gdyż dostęp do wiedzy był dla nas znacznie ograniczony. Przez wiele lat wypożyczaliśmy glukometry udźwiękowione (pierwsze i bardzo drogie). Zainicjowaliśmy też udźwiękowienie glukometru iXell, dzięki czemu od kilku lat w wersji audio jest on powszechnie dostępny u producenta, czyli w firmie Genexo. Obecnie, każdy niewidomy lub słabowidzący diabetyk taki glukometr może bezpłatnie otrzymać. A wiadomo, że dla nas jest to kluczowa sprawa w prowadzeniu samokontroli. Jesteśmy przekonani, że mimo znacznego postępu medycznego i technicznego nadal mamy o co zabiegać, a może nawet walczyć”. – czytamy na stronie Okręgu Mazowieckiego PZN.
Rada zaprasza wszystkich chętnych do pracy i współpracy na spotkanie, które odbędzie się 5 czerwca 2017 (poniedziałek), o godzinie 11, w biurze Okręgu Mazowieckiego PZN przy ul. Jasnej 22 w Warszawie (pierwsze piętro, sala świetlicy).
Kontakt: Jolanta Dąbrowska – przewodnicząca ROD, tel.: 723 173 899.

zaznacz i zamknij wróć do góryOkręg Zachodniopomorski PZN: Turnus Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży

W dniach 24.06 – 07.07.2017 r. odbędzie się w Brennej 27. turnus rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku wraz z opiekunami. Pełny koszt turnusu wynosi 1 600 zł od osoby. Istnieje możliwość rozłożenia wkładu własnego na raty. Zainteresowanych prosimy o kontakt z PZNOZ, tel. 91 4338 338.

zaznacz i zamknij wróć do góryKoło PZN w Hajnówce: Czy wiemy, co jemy?

Zasady racjonalnego odżywiania, wartości odżywcze niektórych produktów, układanie dziennych jadłospisów, mity i stereotypy związane z jedzeniem, najczęściej popełniane błędy w żywieniu oraz dieta zdrowych oczu – oto tematyka spotkań, które odbyły się 27 marca i 24 kwietnia bieżącego roku w hajnowskiej siedzibie stowarzyszenia.

Warsztaty prowadziła Anna Kuczkin – psychodietetyk z Białegostoku. Uczestnicy mieli możliwość przeanalizowania składu niektórych produktów, podzielenia się doświadczeniami kulinarnymi, a także uzyskania odpowiedzi na pytania dotyczące indywidualnych zdrowotnych problemów. Pani Ania, pasjonat swojej pracy, urozmaicała swoje wykłady przykładami z własnego doświadczenia i praktyki zawodowej, okraszając je humorem, za co serdecznie jej dziękujemy.
Uczestnicy spotkań wyrazili chęć ich kontynuowania, ponieważ zabrakło czasu na wyjaśnienie wszystkich wątpliwości. Jedno jest pewne, że efektem tych warsztatów jest wzrost świadomości na temat wpływu żywienia na kondycję i stan zdrowia każdego z nas. Dobra dieta przeciwdziała wielu chorobom, jak twierdził L. L. Pauling – „Właściwe odżywianie będzie medycyną jutra”. Dlatego cieszy nas liczny udział naszych członków, a zwłaszcza seniorów.
Spotkania odbyły się w ramach zadania „Cykl spotkań edukacyjno-integracyjnych dla niewidomych seniorów z terenu miasta Hajnówka”. Zadanie jest współfinansowane ze środków przyznanych przez Burmistrza Miasta Hajnówka, za co Zarząd i członkowie hajnowskiego Koła składają serdeczne podziękowania.
Dorota Królikowska-Łapińska

zaznacz i zamknij wróć do góryKoło PZN w Toruniu: Koneser w Toruniu

„Trzyma w napięciu od pierwszej do ostatniej sceny, daje do myślenia i zaskakuje oryginalną konwencją” – tak piszą recenzenci o filmie pt. „Koneser” w reż. Giuseppe Tornatore.

Na projekcję tego włoskiego melodramatu z 2013 r. zaprasza Koło PZN w Toruniu. Pokaz filmu z audiodeskrypcją będzie możliwy dzięki współpracy z Mazowieckim Stowarzyszeniem Pracy dla Osób Niepełnosprawnych „De Facto” i odbędzie się 4 maja 2017 r. o godzinie 10.00 w Domu Muz – Toruń Rudak, przy ulicy Okólnej 169, w świetlicy Polskiego Związku Niewidomych.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 56 652 06 83.

Intryguje już sam opis fabuły. Virgil Oldman (Geoffrey Rush) jest dyrektorem domu aukcyjnego. Wiedzie samotnicze życie wśród luksusów i potajemnie gromadzi własną kolekcję dzieł sztuki. Poukładany świat Oldmana zaczyna się nagle rozpadać, gdy w dniu swoich 63. urodzin dostaje telefoniczne zlecenie od tajemniczej młodej kobiety. Claire Ibbetson (Sylvia Hoeks), dziedziczka wielkiej fortuny, powierza mu sprzedaż zbioru rodzinnych antyków, ale nie zgadza się na osobiste spotkanie. Nowe obowiązki i fascynacja milionerką prowadzą Virgila do wspaniałych rezydencji w Rzymie, Wiedniu i Pradze. Oryginalny tytuł filmu to „La Migliore offerta”, co dosłownie oznacza najlepszą ofertę.

Czas projekcji 131 minut.

zaznacz i zamknij wróć do góryBiegaj dla Lasek

4 czerwca Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi organizuje drugą edycję biegu charytatywnego w Laskach. W tym roku celem biegu jest pozyskanie środków na budowę nowego internatu dla chłopców. Dystans biegu to około 3,3 km. Dystans można pokonać dowolną liczbę razy w wyznaczonym czasie – 90 minut. Każda pokonana pętla zostanie odnotowana w systemie elektronicznym, za każdą pętlę główny partner biegu przekaże darowiznę na rzecz Ośrodka.
Limit uczestników biegu głównego jest określony na 400 osób. Opłata za start jest również cegiełką na rzecz Ośrodka. Wysokość wpłaty – cegiełki wynosi nie mniej niż 15 PLN. Wpłaty prosimy kierować na konto:
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi
Laski, ul. Brzozowa 75
05-080 Izabelin
Nr konta: mBank 02 1140 1010 0000 4399 5800 1002
W tytule przelewu prosimy napisać „Bieg Charytatywny” oraz podać imię i nazwisko.
Zapisy na bieg główny odbywają się poprzez formularz na stronie:
http://protempo.pl/ii-memorial-imienia-zofii-morawskiej/
Zapisy na biegi dziecięce – w biurze zawodów 3 i 4 czerwca.
Regulamin i szczegółowe informacje: http://www.laski.edu.pl/site/public/upload/upload/kalendarium/2017_bieg_mzm/regulamin_memorial_zofii_morawskiej_2017.pdf
Plan godzinowy:
10.00 – Bieg Wiewiórki dziewcząt.
10.05 – Bieg Wiewiórki chłopców
Dekoracja uczestników Biegu Wiewiórki
10.10 – Bieg Rysia dziewcząt
10.20 – Bieg Rysia chłopców
Dekoracja uczestników Biegu Rysia
10.35 – Bieg Wilka dziewcząt
10.45 – Bieg Wilka chłopców
Dekoracja uczestników Biegu Wilka
11.00 – Bieg Główny
12.45 – dekoracja uczestników biegu głównego.
Biuro zlokalizowane będzie w Domu Przyjaciół Niewidomych
Biuro zawodów czynne:
Sobota, 3 czerwca, godz. 17.00–20.00
Niedziela, 4 czerwca, godz. 8.30–10.30
Kontakt do organizatorów:
memorial.zofii.morawskiej@gmail.com
Do zobaczenia na starcie!

zaznacz i zamknij wróć do góryDźwięk jest emocją

Muzeum Fryderyka Chopina zaprasza na warsztaty wokalne dla osób niewidomych i niedowidzących pt. „Dźwięk jest emocją. Obrazy malowane głosem” towarzyszące wystawie czasowej „Opera Chopina – Fryderyk w Teatrze Narodowym” w Muzeum Fryderyka Chopina, które odbędą się 17 maja o godz. 16:00.
Warsztaty przybliżą tajniki sztuki śpiewu operowego poprzez zapoznanie z podstawowymi elementami techniki wokalnej. Odpowiednie ćwiczenia oddechowe, wokalno-aktorskie oraz wspólne, wielogłosowe wykonywanie wybranych utworów pozwolą pobudzić wyobraźnię muzyczną i interpretacyjną. Podczas zajęć praktycznych uczestnicy zapoznają się z dwiema pieśniami: „Życzeniem” op 74 F. Chopina oraz pieśnią A. Szalińskiego do słów F. Karpińskiego „Laura i Filon”. Warsztaty poprowadzi śpiewaczka, Olga Rusin. (sylwetka artystki: https://www.youtube.com/watch?v=EDJ1Gr6d54A)
Wstęp na warsztaty wolny.
Pytania lub zgłoszenia: jstarostecka@nifc.pl, tel.: (+48 22) 44 16 259.


zaznacz i zamknij wróć do góryDział Zbiorów dla Niewidomych poleca

John Grisham – „Obrońca ulicy”, Wydawnictwo Amber, 2009 r.
Książka nagrana na potrzeby Działu Zbiorów dla Niewidomych Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego przez wydawnictwo Audiotour w 2016 r. Lektor: Andrzej Skowron.

Życie młodego, obiecującego prawnika Michaela Brocka nigdy już nie będzie takie samo. Zmieni je dramatyczne zdarzenie w pracy. Główny bohater powieści rzuca pracę w ekskluzywnej kancelarii adwokackiej, by stać się obrońcą bezdomnych.
Ta poruszająca książka wprowadza czytelnika w świat amerykańskich bezdomnych. Są oni nieludzko traktowani, dyskryminowani, wykorzystywani przez właścicieli nieruchomości, które zamieszkują, często na dziko. Można też dowiedzieć się, jak organizacje pozarządowe próbują im pomagać.
Tytułowy bohater podczas rozwiązywania jednej ze spraw popada w konflikt z prawem.
Autor tej książki przed jej napisaniem w ogóle nie interesował się problematyką bezdomności. Nie znał też nikogo, kto pracowałby na rzecz takich osób. Jednak podczas pobytu w stolicy USA natknął się na waszyngtoński ośrodek porad prawnych dla bezdomnych.
Książka jest dostępna w Serwisie Wypożyczeń Online zarówno w standardzie DAISY jak i w formacie Czytak.

zaznacz i zamknij wróć do góry

Wersja offline wygenerowana automatycznie.
Copyright © 2013 Biuletyn Informacyjny „Pochodni”. Wszelkie prawa zastrzeżone.