Skocz do spisu treści

Biuletyn Informacyjny „Pochodni”

BIP nr 7 (150), kwiecień 2017

Redakcja
Ewa Fraszka-Groszkowska - p.o. redaktora naczelnego
Dorota Ciborowska
Rafał Kanarek
Marta Michnowska
Barbara Zarzecka

Adres redakcji:
ul. Konwiktorska 9
00-216 Warszawa
tel.: 226351910, 228312271 wew. 253,
e-mail: pochodnia@pzn.org.pl
strona WWW: pochodnia.pzn.org.pl

Uwaga! Jeśli chcesz zamknąć okno a później móc wrócić do ostatnio czytanego artykułu, cofnij się do najbliższego linku "zaznacz" i otwórz go.


Spis treści

Polski Związek Niewidomych: Z okazji Świąt Wielkanocnych
Instytut Tyflologiczny PZN: Giorgi Qobelashvili w Tyflogalerii
Instytut Tyflologiczny PZN: VIP System +
Instytut Tyflologiczny PZN: Parlamentarny Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych a psy przewodniki
Instytut Tyflologiczny PZN: Klauzule społeczne w prawie zamówień publicznych – wciąż mało znane
Koło PZN w Hajnówce: Artystyczna sobota
Koło PZN w Sieradzu: Mały człowiek, duża wyobraźnia
Nowości wydawnicze w brajlu
Recenzje z DZDN
Pułapki dostępności – III Forum Kultury Bez Barier
TR BEZ BARIER
Do kina na Białołęce
Prośby o pomoc w badaniu
Prośba o wypełnienie ankiety nr 2Polski Związek Niewidomych: Z okazji Świąt Wielkanocnych

Życzymy Członkom, Pracownikom oraz Przyjaciołom naszej organizacji, aby ten wyjątkowy czas przyniósł Państwu radość i nadzieję oraz wewnętrzny spokój i wzajemną życzliwość.
Niech budząca się do życia wraz z wiosną przyroda doda odwagi i siły ducha w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

Kierownictwo Polskiego Związku Niewidomych

zaznacz i zamknij wróć do góryInstytut Tyflologiczny PZN: Giorgi Qobelashvili w Tyflogalerii

Polski Związek Niewidomych i Gruzińska Organizacja Momavalickheba Dges („Jutro zaczyna się dziś” działająca na rzecz osób niepełnosprawnych) mają zaszczyt zaprosić 20 kwietnia 2017 r. o godzinie 12.00 do Tyflogalerii PZN (Warszawa, ul. Konwiktorska 7) na niezwykłą wystawę Artysty z Gruzji Giorgi Qobelashvili.
Giorgi Qobelashvili − gruziński artysta plastyk, ukończył Wydział Malarstwa Państwowej Akademii Sztuk Pięknych w Tbilisi. Ociemniały w wieku dorosłym, kontynuuje swoją twórczość malarską. Wypracował własną technikę malowania z pamięci, w której posługuje się głównie czarną farbą akrylową. Jego obrazy są zarazem realistyczne i abstrakcyjne, energetyczne i subtelne. Tworzy zachwycająco piękne, pełne artystycznej wrażliwości portrety, martwe natury oraz pejzaże, poświęcone głównie tematowi starego Tbilisi i fragmentom literackim. Odbiorcy mogą dostrzec w jego obrazach różnorodność świata zapamiętanego z przeszłości oraz emocje, te pozytywne, związane z relacjami z bliskimi ludźmi, jak również doświadczenie cierpienia. Jego prace były dotychczas prezentowane na wielu wystawach zbiorowych oraz indywidualnych w Gruzji i za granicą, gdzie wzbudzały duże uznanie wśród odwiedzających je gości i krytyków sztuki.

Patronem honorowym jest Ambasada Gruzji w Polsce.
Sponsorami wystawy są: Tbilisi City Hall, TPC Bank w Tbilisi.

Gruzińskimi potrawami poczęstuje nas restauracja „Tbilisi” w Warszawie.

Prosimy uprzejmie o potwierdzenie udziału do 18.04.2017 r. mailem: gwuls@pzn.org.pl lub telefonicznie: 22 831 22 71 wew. 258; 22 635 52 84

zaznacz i zamknij wróć do góryInstytut Tyflologiczny PZN: VIP System +

Chcesz być aktywny? Szukasz pracy i chcesz poprawić swój wizerunek lub podnieść kwalifikacje?
24 i 25 kwietnia przyjdź na warsztaty aktywnego poszukiwania pracy i kreowania wizerunku.
17 maja zapraszamy na warsztaty z emisji głosu, podczas których dowiesz się, jak mówić, by wszyscy Cię słyszeli.
Wkrótce rozpoczną się też:

W naszym projekcie możesz też:
 • skorzystać z pomocy rehabilitanta, prawnika, psychologa, wizażysty,
 • poznać nowe technologie,

 • [*zaproponować kurs zawodowy tylko dla siebie. Jeżeli jesteś mieszkańcem Warszawy, masz ukończone 16 lat i stwierdzoną niepełnosprawność wzroku, zapisz się: telefonicznie 22 635 52 84 lub mailem: ihawrylow@pzn.org.pl; eoleksiak@pzn.org.pl.
  Sprawdź, z czego już skorzystali inni: http://pzn.org.pl/category/vip_dzialania/
  Projekt jest współfinansowany ze środków m.st. Warszawy i realizowany w partnerstwie z Fundacją Szansa dla Niewidomych.

  zaznacz i zamknij wróć do góry  Instytut Tyflologiczny PZN: Parlamentarny Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych a psy przewodniki

  6 kwietnia 2017 roku odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych. Przedmiotem spotkania było szkolenie i utrzymanie psów przewodników. Prezentację na ten temat przygotowała Fundacja Vis Maior. Oprócz informacji dotyczących procesu szkolenia psów, pracy psa przewodnika, przygotowania osoby niewidomej do przyjęcia przez nią psa, padły ciekawe liczby. Według Fundacji Vis Maior w Polsce przypadają 3 psy przewodniki na 1 milion mieszkańców, w Czechach 50 psów na 1 milion, a w całej Europie 50–60 psów na 1 milion mieszkańców. Fundacja Vis Maior przedstawiła także koszty, jakie powinny zostać poniesione, aby wyszkolić dobrego psa przewodnika. Według Fundacji jest to koszt 71.800 zł. Co się na to składa:
  – nabycie szczeniaka – 2.300 zł
  – socjalizacja – 8.600 zł
  – szkolenie podstawowe – 8.700 zł
  – szkolenie specjalizacyjne – 20.300 zł
  – koszty przekazania – 8.300 zł
  – lekcje doszkalające – 1.500 zł
  – koszty administracyjne – 7.400 zł
  – przejście psa na emeryturę po zakończeniu pracy – 14.700 zł.
  Następnie rozpoczęła się dyskusja, w której głos zabierali przedstawiciele PFRON, Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Narodowego Funduszu Zdrowia; posiadacze psów: Paweł Wdówik i Justyna Kucińska. Zwłaszcza osoby niewidome mówiły o potrzebie systemowego rozwiązania problemu, o dbaniu o jakość szkolenia psów. Jeden z posłów mówił o tym, że to stanowisko organizacji pozarządowych sprawia, że coraz rzadziej pojawiają się projekty wieloletnie. NGO uważały bowiem, że ciągłość prowadzenia określonego zadania przez jedną organizację, zabiera możliwość aplikowania o środki na to zadanie przez inne, nowo pojawiające się na rynku organizacje. Zabrałam także głos w dyskusji, przedstawiając nasze ponad 40-letnie doświadczenia. Przekazałam, że z doświadczeń PZN wynika, że najwłaściwsze byłoby uruchomienie szkoły psów przewodników zorganizowanej tak, jak ma to miejsce w innych krajach. Byłaby to szkoła prowadząca działalność w sposób ciągły, posiadająca własną bazę lokalową i kadrową, zajmująca się zarówno hodowlą psów, ich socjalizacją, selekcją pod kątem predyspozycji do pełnienia funkcji przewodnika, jak też szkoleniem psów i przygotowaniem osób niewidomych do posługiwania się wyszkolonymi psami.
  Przedstawicielka PFRON poinformowała, że na przełomie kwietnia i maja zostanie ogłoszony konkurs na szkolenie psów i że PFRON przeznacza na ten cel 700 000 zł.
  Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu, Jan Filip Libicki, podsumował spotkanie stwierdzeniem, że chciałby przygotować pismo do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, w którym przedstawi następujące problemy:
  1. Przyczyny dysproporcji między liczbą mieszkańców w danym kraju a liczbą psów przewodników przypadających na jednego mieszkańca.
  2. Fakt, że aktualne rozwiązania są rozwiązaniami doraźnymi, niezapewniającymi trwałości i skuteczności szkolenia psów w Polsce.
  3. Prawne uregulowanie spraw związanych z dofinansowaniem przekazywanym osobie niewidomej na utrzymanie psa przewodnika.
  4. Konieczność zorganizowania w Polsce Ogólnopolskiej Szkoły Psów Przewodników/Asystujących.
  5. Środki finansowe niezbędne na szkolenie psów przewodników.
  Przewodniczący Zespołu powiedział, że po wystosowaniu pisma, poprosi o spotkanie z ministrem i przekaże uczestnikom posiedzenia wyniki podjętych działań.
  Elżbieta Oleksiak
  Kierownik Centrum Rehabilitacji

  zaznacz i zamknij wróć do góry  Instytut Tyflologiczny PZN: Klauzule społeczne w prawie zamówień publicznych – wciąż mało znane

  11 kwietnia bieżącego roku w siedzibie Najwyższej Izby Kontroli odbyła się debata zatytułowana „Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych. Szanse i wyzwania”. Wzięli w niej udział przedstawiciele rządu, samorządu terytorialnego, związków zawodowych, pracodawców, świata nauki i organizacji pozarządowych.
  W pierwszej części spotkania przedstawiciele Najwyższej Izby Kontroli szeroko omówili wyniki kontroli stosowania klauzul społecznych w prawie zamówień publicznych przez administrację publiczną oraz wskazali najważniejsze ograniczenia w ich stosowaniu. Kontrolą objęto 29 jednostek, w tym: KPRM, UZP, GUS oraz cztery ministerstwa (MF, MRPiPS, MEN i MŚ), a także osiem samorządów i 14 przedsiębiorców, którzy zobowiązali się do zastosowania klauzuli społecznej w pozyskanym zamówieniu publicznym. W informacji wykorzystano również dane i opinie z 1 687 gmin, 215 starostw powiatowych oraz 12 urzędów marszałkowskich, które odpowiedziały na przesłany przez NIK kwestionariusz dotyczący stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych. W tym miejscu warto przypomnieć, że klauzule społeczne w zamówieniach publicznych to instrumenty pozwalające uwzględniać istotne cele społeczne przy udzielaniu zamówień. Zostały one wprowadzone dyrektywą unijną dotyczącą prawa zamówień publicznych z 2004 roku. Unia Europejska wyszła bowiem z założenia, że wydatkowanie środków publicznych w celu pozyskiwania towarów i usług może jednocześnie służyć osiąganiu dodatkowych korzyści społecznych. Polska wprowadziła to rozwiązanie do ustawy Prawo zamówień publicznych w 2009 roku.
  Stwierdzone przez NIK nieprawidłowości przy stosowaniu klauzul społecznych (zarówno przez administrację rządową, jak i samorządy) dotyczyły: nierzetelnego przygotowania zamówień, braku należytego nadzoru nad realizacją umów w części dotyczącej klauzul społecznych oraz nieprzeprowadzania analiz racjonalności stosowania tychże klauzul ani ocen społecznych skutków, kosztów i korzyści wynikających z ich zastosowania. NIK zbadał również jak często od 1 stycznia 2013 do 30 kwietnia 2016 roku klauzule społeczne były wykorzystywane w zamówieniach publicznych. Skontrolowane jednostki administracji rządowej udzieliły 115 zamówień o łącznej wartości ponad 247 mln zł, w których zastosowano klauzule bądź aspekty społeczne. Zawarte umowy, które uwzględniały klauzule społeczne, stanowiły zaledwie niecały 1 procent (0,9 proc.) wszystkich zawartych umów w tym okresie oraz niecałe 17 proc. ich całkowitej wartości.
  Zdaniem NIK, należy rozważyć działania promujące korzystanie z tego instrumentu polityki społecznej, poprzez zmianę lub modyfikację formuły upowszechniania klauzul i aspektów społecznych, a także eliminowanie barier i trudności związanych z ich stosowaniem. Instytucja ta stoi na stanowisku, iż w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych należy przeanalizować możliwość zwiększenia liczby punktów przyznawanych za kryterium społeczne (zastosowanie aspektu lub klauzuli społecznej) tak, aby czynnik ten mógł być rzeczywiście brany pod uwagę przy ocenie ofert.
  Następnie uczestnicy debaty wymienili poglądy na temat poprawy sytuacji osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami, na rynku pracy, w zakresie stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych, oraz wskazali bariery po stronie zamawiających i przedsiębiorców. Wśród prelegentów przeważał pogląd, iż na niski udział klauzul społecznych w zamówieniach publicznych wpływ mają luki w przepisach prawnych, które powodują wiele niejasności oraz interpretacji niekorzystnych dla podmiotów zamawiających oraz brak możliwości sprawdzenia, czy zamówienie publiczne udzielone z zastosowaniem klauzuli społecznej jest faktycznie wykonywane przez osoby niepełnosprawne czy bezrobotne. Istotnym problemem również wskazywanym przez uczestników debaty jest brak informacji na temat korzyści wynikających z zastosowania klauzul społecznych. Na zakończenie spotkania przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji oraz Urzędu Zamówień Publicznych obiecali pochylić się nad rekomendacjami Najwyższej Izby Kontroli oraz podjąć działania zmierzające do likwidacji barier prawnych utrudniających stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych.
  Krzysztof Wiśniewski
  Centrum Rehabilitacji

  zaznacz i zamknij wróć do góry  Koło PZN w Hajnówce: Artystyczna sobota

  Nie sprawdziły się przewidywania niektórych, że sobotnie spotkanie grupy członków Koła Terenowego PZN w Hajnowskim Domu Kultury to primaaprilisowy żart. To właśnie 1 kwietnia 2017 roku spotkali się oni w gościnnych progach Hajnowskiego Domu Kultury na warsztatach tworzenia ozdób świątecznych pod kierunkiem pani Anny Tarasiuk, instruktora plastyki HDK.
  Ktoś zapyta: niewidomi, słabowidzący i zajęcia plastyczne, czy to istotnie nie jakiś żart? Odpowiedzią są zarówno prace, które ozdobią nasze świąteczne stoły, jak i zdjęcia z warsztatów. Pisanki wykonane techniką decoupage'u i bodaj najtrudniejszą, bo wymagającą niezwykłej staranności i cierpliwości, metodą „karczocha”, i ciekawe kartki świąteczne są tego najlepszym przykładem. Nasze prace nie byłyby tak efektowne, gdyby nie inspiracje i nieoceniona pomoc pani Ani. Atmosfera życzliwości, wzajemnej pomocy, własnoręcznie wykonane, różnokolorowe bukieciki bibułkowych krokusów oraz przepiękne wiosenne słońce, wpadające przez okna pracowni, dopełniały radosnego i świątecznego nastroju, a nadwątlone siły uzupełnił smaczny poczęstunek.
  Do domów powracaliśmy z wykonanymi w przeddzień przez panie: Anię i Alicję, koszyczkami, wypełnionymi zrobionymi przez siebie ozdobami. Dla niektórych z nas były to kolejne, po podobnych, zorganizowanych w okresie Bożego Narodzenia, warsztaty, które potwierdzają, że deficyt wzroku można uzupełnić sercem i wyobraźnią.
  Warsztaty odbyły się w ramach projektu pod hasłem „Niewidomi w kręgu kultury”, którego drugą częścią jest wyjazd członków hajnowskiego Koła PZN do Białegostoku na spektakl teatralny.
  Dziękujemy Starostwu Powiatowemu w Hajnówce za finansowy wkład w organizację tego przedsięwzięcia, dyrektorowi Hajnowskiego Domu Kultury oraz, raz jeszcze, pani Ani.
  Dorota Królikowska-Łapińska

  zaznacz i zamknij wróć do góry  Koło PZN w Sieradzu: Mały człowiek, duża wyobraźnia

  2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Tego dnia, na znak solidarności z osobami autystycznymi wiele państw przyłącza się do akcji „Zaświeć się na niebiesko”, oświetlając na błękitno ważne i znane budynki (np. Empire State Building w Nowym Jorku, CN Tower w Toronto, Pałac Kultury i Nauki w Warszawie, Spodek w Katowicach). Ludzie ubierają się na niebiesko, malują paznokcie w tym kolorze, ustawiają błękitne tapety w komórkach.
  W niektórych miastach jest to też czas, w którym mówi się więcej o niepełnosprawności, oswaja z innością, uczy tego, jak pomagać osobom z dysfunkcjami. Na takie właśnie „lekcje” przedstawiciele Koła Terenowego PZN z Sieradza zostali zaproszeni do przedszkola nr 6 im. Jasia i Małgosi w Sieradzu. Spotkanie podzielone było na trzy części. Pierwsze dwie grupy, z którymi spotkali się przedstawiciele Koła PZN, tworzyły dzieci w wieku 3-4 lata. Natomiast ostatnia grupa to już dzieci starsze, w wieku 5-7 lat. Ważnym elementem spotkania było uświadomienie przedszkolakom, że problemy wzroku nie zawsze są widoczne. Osoba niewidoma czy słabowidząca może mieć „normalnie” wyglądające oczy. We wszystkich grupach dzieci wykazywały się dużą inwencją w wymyślaniu rozwiązań pomocnych osobom niewidomym. Z fascynacją oglądały czasopismo „Pochodnia” w wersji brajlowskiej. Dziwiły się, że ten gąszcz bezładnych kropek tworzy tekst, który można przeczytać. Padło również pytanie o psa przewodnika i białą laskę. Jeden z chłopców śmiało zgłosił się na ochotnika do pomocy przy jej złożeniu. Trzeba przyznać, że pracownice przedszkola z takim samym zainteresowaniem jak dzieci słuchały osób z dysfunkcją wzroku. Z ich strony także padały pytania.
  To spotkanie uświadomiło obu stronom potrzebę edukowania dzieci, które jeszcze nie są wtłoczone w utarte stereotypy. Nie mają obaw przed zadawaniem pytań, nie odwracają głowy na widok osoby, która ma jakąś dysfunkcję. Są ciekawe świata w sposób pozytywny.
  Alicyjka
  Od redakcji: Zachęcamy Państwa serdecznie byście podejmowali takie działania w swoich kołach i inicjowali odwiedziny w szkołach i przedszkolach. Jeśli nie macie takich możliwości, przekazujcie Państwo placówkom edukacyjnym w Waszym regionie informację o działającym w Warszawie w siedzibie PZN „Laboratorium Ciemności” - być może skorzystają z naszych zajęć przy okazji wycieczki do Stolicy.

  zaznacz i zamknij wróć do góry  Nowości wydawnicze w brajlu

  Dział Zbiorów dla Niewidomych GBPiZS sukcesywnie powiększa zbiór książek brajlowskich. W 2016 roku w katalogu pojawiło się 60 nowych pozycji, które wydała firma Impuls. Wśród nich najwięcej jest powieści obyczajowych (np. trzyczęściowy cykl Marii Ulatowskiej „Sosnowe dziedzictwo”) i sensacyjnych (np. „Młody prawnik” Johna Grishama czy „Osaczona” Tess Gerritsen). Nie brakuje też ciekawych pamiętników i reportaży. Na szczególną uwagę zasługuje dziennik z afrykańskiej podróży Kingi Choszcz zatytułowany „Moja Afryka”.
  Katalog książek brajlowskich znajduje się na stronie biblioteki: http://dzdn.pl/katalog/brajl/.
  Czytelnicy, którzy nie korzystają z Internetu, mogą zamówić wykaz nowości wydrukowany w alfabecie Braille’a.

  zaznacz i zamknij wróć do góry  Recenzje z DZDN

  Dział Zbiorów dla Niewidomych GBPiZS serdecznie zaprasza do korzystania z bogatego księgozbioru, w którym znajdą Państwo książki nagrane na kasetach magnetofonowych, audiobooki (na płytach do wypożyczenia), książki w formacie Czytak i standardzie Daisy.
  Poniżej na zachętę recenzje dwóch wybranych pozycji.
  Joanna Jax, „Dziedzictwo von Becków”
  Dziedzictwo von Becków to wybitna opowieść o losach rodu von Becków. Młoda pisarka wykazuje się tu niebywałym talentem. Książka opowiada o zakazanej miłości niemieckiego oficera SS oraz polskiej nauczycielki. Dawkując informacje, autorka sprawia, że czytelnik nie jest w stanie odłożyć książki ani na minutę, ponieważ każdy rozdział jest strategicznie zakończony jakąś tajemnicą. Książka na pewno nas nie znudzi, akcja i miejsce zostają zmienione co rozdział, więc przenosząc się w świat Joanny Jax odbywamy także podróż po Europie. W bardzo ciekawy sposób możemy również dowiedzieć się czegoś o losach naszego kraju w szczególnie trudnym czasie, jakim była wojna, a także o makabrycznych warunkach obozów. Oprócz zawrotnego tempa wydarzeń, porywa nas również język autorki, który jest bardzo przystępny. Powieść pozwala spojrzeć na wojnę z innej perspektywy, nie tylko obcych nazwisk i dat. Dziedzictwo von Becków to opowieść o tym, jak jedno spotkanie może odmienić losy pokoleń.

  Mariusz Urbanek, Genialni. Lwowska szkoła matematyczna
  Lata trzydzieste XX wieku. Książka relacjonuje spotkania lwowskich matematyków w kawiarni szkockiej we Lwowie. W skład lwowskiej szkoły matematycznej wchodzili tacy uczeni, jak: Stefan Banach, Hugo Steinhaus, Stanisław Ulam, Stanisław Mazur, Antoni Łomnicki i wielu innych. Ulam został współtwórcą pierwszej bomby atomowej. Uczeni ci rywalizowali z matematykami z Warszawy i Krakowa. Na kartach książki poznajemy ich burzliwe losy i kariery naukowe, sytuację polityczną i kulturalną przedwojennego Lwowa, a także w czasie wojny i po niej. Napisana przystępnie, dla szerokiego kręgu czytelników, książka ma duże walory poznawcze.
  W celu zapoznania się z tą krótką, ale ciekawą pozycją, zapraszamy do biblioteki i na stronę internetową http://wypozycz.dzdn.pl.
  Wspomniane książki dostępne są na płytach CD – mp3, standardzie Daisy i formacie Czytak.

  Kontakt
  Dział Zbiorów dla Niewidomych Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
  ul. Konwiktorska 7
  00-216 Warszawa
  Wypożyczalnia: Książki Mówione
  tel. 22 831 22 71 wew. 296, 242 lub 298
  dw@dzdn.pl

  zaznacz i zamknij wróć do góry  Pułapki dostępności – III Forum Kultury Bez Barier

  21 kwietnia (w piątek), o godzinie 9:30-14:30 w Spółdzielni Socjalna Wola, na ul. Smoczej 3 odbędzie się III Forum Kultury Bez Barier.
  Tegorocznym tematem forum będą „Pułapki dostępności”. Czy integrować za wszelką cenę, a może zaoferować różne zajęcia dla różnych grup? Jakie oczekiwania mają poszczególne niepełnosprawności? Co jest atrakcyjne dla nich?
  Na te wszystkie pytania spróbujemy odpowiedzieć podczas spotkania.

  O tym, że kultura powinna być dostępna, już wiemy. Coraz więcej jest instytucji w Polsce, które oferują wydarzenia kulturalne z audiodeskrypcją, napisami dla niesłyszących, tłumaczeniem na język migowy, pętlą indukcyjną, materiałami do dotykania? Coraz więcej jest miejsc przyjaznych osobom z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu.

  Jednak nie wszędzie udaje się zaprosić tylu uczestników, ilu byśmy chcieli. Dlaczego tak jest? Jakie błędy popełniamy? Co jest magnesem dla osób głuchych, a co jest atrakcyjne dla osób z niepełnosprawnością wzroku? Czy chcemy spotykać się na wszystkich wydarzeniach razem bez względu na niepełnosprawność, czy może jednak są miejsca i działania, gdzie wolelibyśmy, my odbiorcy i my edukatorzy, rozdzielić zajęcia.
  Kiedy i jak to dobrze zrobić?

  Wreszcie zastanowimy się wspólnie, czy mniej nie znaczy czasem więcej? Czy lepiej zrezygnować z nadmiaru wydarzeń na rzecz ich jakości? Czy może przeciwnie? Chcemy więcej, bo chcemy mieć wybór, chcemy stanąć przed dylematem: czy dziś pójdę do teatru, czy do muzeum?
  Serdecznie zapraszamy pracowników instytucji kultury, animatorów, edukatorów oraz odbiorców kultury z niepełnosprawnościami.

  Ramowy plan spotkania:


  Na zgłoszenia czekamy do 20.04. Zgłoszenia na forum przyjmuje Anna Turkosz, e-mail: aniat@kulturabezbarier.org, tel./SMS: 661 543 035.


  zaznacz i zamknij wróć do góry  TR BEZ BARIER

  TR zaprasza na kolejną odsłonę TR BEZ BARIER. Tym razem będzie to premiera sztuki Grzegorza Jarzyny pod tytułem G.E.N. Spektakl z audiodeskrypcją i polskimi napisami.
  G.E.N to opowieść o alternatywnej wspólnocie, której członkowie kontestują rzeczywistość, aby poprzez prowokacje zmienić system oparty na strachu, manipulacji i zniewoleniu jednostki. Próbując naruszyć system, rozsadzają własną wspólnotę. Czy możliwe jest wylogowanie z rzeczywistości, która nie działa? Spektakl jest odpowiedzią na film Larsa von Triera „Idioci” (1998) o grupie młodych ludzi, którzy udając niepełnosprawnych intelektualnie ośmieszają zachodnie normy społeczne. Istotą G.E.N nie jest krytyka systemu społeczno-politycznego, ale próba refleksji nad naturą człowieka, który mimo postępu cywilizacyjnego i ewolucji, nie rozwija się moralnie. To podróż przez kolejne kręgi globalnych systemów, relacji społecznych i partnerskich aż do psychiki jednostki w poszukiwaniu elementarnej cząstki, odpowiedzialnej za przemoc i nienawiść.
  Po spektaklu odbędą się warsztaty.
  Termin: 26 kwietnia, o godz. 20.00 – spektakl z audiodeskrypcją i polskimi napisami w ATM STUDIO, na Wale Miedzeszyńskim 384.
  Chętnych widzów podwozimy do ATM specjalnym autobusem teatralnym:
  TRASA NA SPEKTAKL G.E.N o godzinie 20:00:
  18.30 – Dw. Centralny 01 (Hotel Marriott)
  18.33 – Centrum 01 (pod Cepelią)
  18.37 – Pl. Konstytucji 01
  18.40 – Metro Politechnika 09
  18.43 – Marszałkowska 01 (na dole, na Trasie Łazienkowskiej)
  18.46 – Pl. Na Rozdrożu 05
  18.51 – Ateńska 03
  18.53 – Abrahama 01
  18.59 – ATM Studio
  Odjazd autobusu spod ATM Studio po spektaklu o godz. 22.15. Na warsztaty wstęp wolny, prowadzenie: Anna Rochowska. Bilety na spektakl w cenie 20 zł. Autobus bezpłatny. Rezerwacja biletów anna.rochowska@trwarszawa.pl.

  zaznacz i zamknij wróć do góry  Do kina na Białołęce

  Białołęcki Ośrodek Kultury zaprasza osoby z problemami wzroku, wraz z opiekunem lub psem przewodnikiem, na bezpłatne seanse filmów z audiodeskrypcją. Projekt „Kino bez Barier” wygrał konkurs „Zrealizuj swój pomysł w BOKu”.
  Projekcje filmów odbędą się w sali widowiskowej w Białołęckim Ośrodku Kultury w Warszawie, przy ul. Vincenta van Gogha 1 w następujących terminach:
  22.04. (sobota) o godz. 17.00 „1920 Bitwa Warszawska” – reż. Jerzy Hoffman, muz. K. Dębski, obsada: B. Szyc, N. Urbańska, D. Olbrychski, M. Dziędziel, B. Linda, J. Bończak, S. Celińska, E. Wiśniewska, A. Ferency, W. Zborowski, A. Domagarow i in.
  20.05. (sobota) godz. 11.30 „Układ Zamknięty” – reż. Ryszard Bugajski, obsada: J. Gajos, K. Kaczor, P. Sadowski, M. Kumorek, B. Ścibakówna i in.
  Szczegółowe informacje pod nr tel. 667 509 454.

  zaznacz i zamknij wróć do góry  Prośby o pomoc w badaniu

  Jestem studentem V roku Pedagogiki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim imienia Jana Pawła II. Zajmuję się tematem uczestnictwa osób niewidomych w życiu kulturalnym. Bardzo proszę Państwa o pomoc w wypełnieniu ankiety. Badanie jest całkowicie anonimowe i zostanie wykorzystane wyłącznie w celach naukowych. Ankieta dostępna jest na stronie: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBY1fcLuNGwkUMM9ycoN73lmiID08tGc7RzHYFYJKJwfVBWQ/viewform
  Dziękuję serdecznie!

  zaznacz i zamknij wróć do góry  Prośba o wypełnienie ankiety nr 2

  Szanowni Państwo, jestem studentką Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Piszę do Państwa z prośbą o pomoc. Otóż tematem mojej pracy magisterskiej będzie postrzeganie przez osoby z niepełnosprawnością osób pełnosprawnych. W tym celu potrzebuję zbadać minimum 30 osób niewidomych. Pytania będą dotyczyć ich stosunku do osób pełnosprawnych oraz co według nich osoby pełnosprawne myślą o osobach niewidomych. Dlatego zwracam się do Państwa z ogromną prośbą o wypełnienie ankiety. Poniżej link do ankiety.
  Z góry dziękuję i pozdrawiam, Emilia Minkowska
  Link do ankiety:
  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7dEoEzb0j3giXVzabW_lQTHFWChXQRCe1Cbpl4IX-J0T18g/viewform?c=0&w=1

  zaznacz i zamknij wróć do góry

  Wersja offline wygenerowana automatycznie.
  Copyright © 2013 Biuletyn Informacyjny „Pochodni”. Wszelkie prawa zastrzeżone.