Skocz do spisu treści

Biuletyn Informacyjny „Pochodni”

BIP, nr 5 (148), marzec 2017

Redakcja
Ewa Fraszka-Groszkowska - p.o. redaktora naczelnego
Dorota Ciborowska
Rafał Kanarek
Marta Michnowska
Barbara Zarzecka

Adres redakcji:
ul. Konwiktorska 9
00-216 Warszawa
tel.: 226351910, 228312271 wew. 253,
e-mail: pochodnia@pzn.org.pl
strona WWW: pochodnia.pzn.org.pl

Uwaga! Jeśli chcesz zamknąć okno a później móc wrócić do ostatnio czytanego artykułu, cofnij się do najbliższego linku "zaznacz" i otwórz go.


Spis treści

Polski Związek Niewidomych: Projekt nowelizacji Ustawy o Radiofonii i Telewizji
Okręg Pomorski PZN: Centrum informacji i wsparcia
Okręg Zachodniopomorski PZN: Kurs języka niemieckiego
Polscy okuliści kontra jaskra
Krajowe Duszpasterstwo Niewidomych: Rekolekcje na Piwnej
Dni otwarte na Tynieckiej
Koźmińska zaprasza
Dział Zbiorów dla Niewidomych Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego: Poczytaj mi, mamo, czyli książeczki z napisami brajlowskimi
Ruszaj w miasto
Piekło w Gdańsku
Anioł we Wrocławiu
Tajemnicza wyspa zaprasza
Obrazy Japonii
Zaczarowana Piosenka
OgłoszeniePolski Związek Niewidomych: Projekt nowelizacji Ustawy o Radiofonii i Telewizji

Poniżej przytaczamy treść pisma, które Polski Związek Niewidomych skierował do Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Otrzymali je również: członkowie Senackiej Komisji Ustawodawczej i członkowie Senackiej Komisji ds. Kultury oraz przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Osób z Niepełnosprawnością Wzroku.

Warszawa, dnia 24.02.2017 r., L.dz. 261/CR-39-XV/2017

Szanowny Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Wiejska 6
00-902 Warszawa

Szanowny Panie Marszałku,
Dziękujemy za przesłanie do Polskiego Związku Niewidomych senackiego projektu nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji z dnia 30 listopada 2016 roku (Druk senacki nr 366).
Poniżej przedstawiamy stanowisko środowiska osób z problemami wzroku dotyczące powyższego projektu oraz nasze propozycje zmian w ustawie, których celem jest realne zwiększenie dostępności programów audiowizualnych dla osób niewidomych.
1. Bardzo pozytywnie oceniamy propozycję nałożenia na nadawców programów telewizyjnych obowiązku zapewnienia dostępności audycji dla osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji wzroku oraz dysfunkcji słuchu, tak aby co najmniej 50% kwartalnego czasu nadawania programu, z wyłączeniem reklam i telesprzedaży, posiadało takie udogodnienia. Ponadto uważamy, że z 50 % kwartalnego czasu powinny zostać wyłączone także powtórki audycji audiowizualnych.
2. Uważamy, iż art. 18a ustawy powinien jasno precyzować , iż obowiązek emitowania 50% programów telewizyjnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych dotyczy osobno każdego udogodnienia – audiodeskrypcji, napisów dla osób niesłyszących oraz tłumaczeń na język migowy. Obecne 10% audycji dostępnych dla osób niesłyszących i niewidomych jest dzielone między wymienione udogodnienia. Dotychczasowa praktyka pokazuje, iż wskutek nieprecyzyjnych regulacji, produkcji telewizyjnych z audiodeskrypcją jest zdecydowanie mniej niż na przykład z napisami dla osób niesłyszących.
3. Należy także wprowadzić regulacje, które zagwarantują obecność dostępnych audycji w godzinach 5.00-23.00. Pozwoli to na uniknięcie sytuacji, w których programy z udogodnieniami emitowane są w godzinach nocnych. Ponadto programy nadawane w formatach dostępnych dla osób niepełnosprawnych powinny obejmować przynajmniej jeden serwis informacyjny dziennie.
4. Stanowczo protestujemy przeciwko propozycji zakładającej usunięcie z art. 4 ustawy definicji audiodeskrypcji. W uzasadnieniu omawianej nowelizacji czytamy, że definicję audiodeskrypcji należy usunąć, aby nie faworyzować tej formy udostępniania audycji audiowizualnych. Autorzy projektu nie przytaczają żadnych danych, które potwierdzałyby ten pogląd. Zamiast definicji audiodeskrypcji proponują wprowadzenie ogólnego pojęcia „udogodnienia dla osób niepełnosprawnych”.
Naszym zdaniem konieczne jest zdefiniowanie wszystkich form udogodnień dla osób niepełnosprawnych na gruncie ustawy.
5. Ponadto postulujemy, aby w ustawie nałożono na nadawców obowiązek informowania o programach wzbogaconych o wspomniane udogodnienia. Taka informacja powinna pojawiać się w zapowiedziach programu, bezpośrednio przed jego emisją oraz na stronie nadawcy. Odbiorca powinien także zostać precyzyjnie poinformowany o sposobie uruchomienia możliwości korzystania z udogodnień. Często osoby z dysfunkcją wzroku mają problem z samodzielnym uruchomieniem audiodeskrypcji.
6. Naszym zdaniem, okres pięciu lat na zwiększenie z 10% do 50% programów dostępnych dla osób niepełnosprawnych jest zbyt długi. Wskaźnik, o którym mówi projekt ustawy, powinien zostać osiągnięty w 2020 roku.
7. Postulujemy także, aby w projekcie ustawy nałożyć na podmioty dostarczające audiowizualne usługi medialne na żądanie, obowiązek:
- zapewnienia dostępności dostarczanych audycji dla osób niepełnosprawnych do 2020 roku, a nie, jak jest zapisane w projekcie ustawy, „stopniowo zapewniać dostępność”,
- zapewnienia możliwości uruchamiania treści dostępnych poprzez dostępne serwisy i aplikacje mobilne.
Obecnie często zdarza się, że osoby niewidome nie mogą korzystać z treści na żądanie, ponieważ witryna internetowa nadawcy lub aplikacja mobilna jest niedostępna dla użytkowników z dysfunkcją wzroku.
8. Postulujemy wprowadzenie sankcji finansowych w przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących udostępniania treści audiowizualnych dla osób niewidomych i niesłyszących.
Prosimy o uwzględnienie naszych uwag. Wyrażamy gotowość do uczestnictwa w pracach nad powyższym projektem.


zaznacz i zamknij wróć do góryOkręg Pomorski PZN: Centrum informacji i wsparcia

Okręg Pomorski Polskiego Związku Niewidomych w Gdańsku informuje, że w okresie od 01.01.2017 r. do 31.05.2018 r. w swojej siedzibie w Gdańsku Wrzeszczu, przy ul. Jesionowej 10 prowadzi „Centrum informacji i wsparcia dla niewidomych i słabowidzących mieszkańców Gdańska” pt. „Chcemy wiedzieć i umieć’’
Punkt jest czynny w poniedziałek, środę, czwartek i piątek w godz. 8:00 -15:00 oraz we wtorki w godz. 11:00-18:00, porady prawne udzielane są w drugi i ostatni wtorek miesiąca w godz.15:00-17:00. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 58 341-26-83.
Formy pomocy centrum:
1. Porady z zakresu orientacji przestrzennej i samodzielnego bezpiecznego poruszania się z przewodnikiem i białą laską, zapoznanie i dobór odpowiedniego sprzętu rehabilitacyjnego wraz z nauką jego obsługi i możliwością jego zakupu.
2. Porady oraz zajęcia z zakresu czynności życia codziennego.
3. Spotkania w ramach grup wsparcia dla osób z dysfunkcją wzroku, członków ich rodzin oraz przewodników.
4. Usługi asystencko-lektorskie, możliwość korzystania z komputera ze specjalistycznym oprogramowaniem z dostępem do Internetu oraz z zasobów utworzonej biblioteki książki mówionej.
5. Porady o przysługujących ulgach, uprawnieniach, orzecznictwie, szkoleniach, turnusach, dofinansowaniach różnych instytucji, edukacji dzieci, ośrodkach szkolno-wychowawczych, pomocach dydaktycznych itp.
6. Poradnictwo prawne.
7. Udzielanie informacji dotyczących pisma Braille’a oraz możliwość jego nauki.
Działalność centrum dofinansowana jest ze środków Gminy Miasta Gdańska.

zaznacz i zamknij wróć do góryOkręg Zachodniopomorski PZN: Kurs języka niemieckiego

W marcu rusza po raz drugi kurs nauki języka niemieckiego (I kurs II stopnia) dla grupy 10- osobowej. Na zajęcia mogą zapisywać się osoby posługujące się językiem niemieckim w stopniu podstawowym mieszkające w Szczecinie lub w innych miejscowościach leżących na terenie województwa zachodniopomorskiego. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Kontakt
Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski
ul. Piłsudskiego 37 (wejście od ulicy Mazurskiej)
70-423 Szczecin
tel/fax: 91 4338 338
e-mail: biuro@pznoz.pl

zaznacz i zamknij wróć do góryPolscy okuliści kontra jaskra

W związku ze Światowym Tygodniem Jaskry w najbliższą sobotę, 18 marca 2017 r., zapraszamy pacjentów do poradni okulistycznych (które zgłosiły się do akcji) na terenie całego kraju w celu wykonania badania przesiewowego w kierunku jaskry. Preferowani są wszyscy, którzy nie odwiedzili okulisty co najmniej przez rok i nie są chorzy na jaskrę. Akcja przeprowadzana jest przez Polskie Towarzystwo Okulistyczne pod hasłem „Polscy okuliści kontra jaskra”.
Adresy przychodni będą umieszczone na stronie pto.com.pl.
Do akcji włączyła się również Centralna Przychodnia Rehabilitacyjno-Lecznicza Polskiego Związku Niewidomych, która zaprasza na bezpłatne badania i konsultacje w sobotę (18.03.2017 r.) w godz. 9.00-15.00. Przychodnia PZN mieści się przy ul. Karmelickiej 26 w Warszawie. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc konieczna jest wcześniejsza rezerwacja. Zgłaszać można się telefonicznie: 22 6356702; 22 6356733 lub za pomocą e-maila: biuro@przychodniapzn.pl

zaznacz i zamknij wróć do góryKrajowe Duszpasterstwo Niewidomych: Rekolekcje na Piwnej

Rekolekcje wielkopostne są przygotowaniem do właściwego przeżycia świąt wielkanocnych, ale też próbą wniknięcia w głąb siebie i zrozumienia, czym jest człowieczeństwo. Każdy, kto w nich uczestniczy, ma szansę na odnowienie swego życia. Osoby z dysfunkcją wzroku oraz ich bliscy mogą to duchowe odrodzenie przeżywać wspólnie podczas Rekolekcji Wielkopostnych dla Osób Niewidomych, Słabowidzących i ich Przyjaciół organizowanych przez Krajowe Duszpasterstwo Niewidomych.

W tym roku odbędą się one w dniach 25-26 marca w kościele św. Marcina, przy ul. Piwnej 9/11 w Warszawie. Nauki rekolekcyjne wygłosi ks. Piotr Staniewicz. Początek rekolekcji o godz. 10.30. W przerwie będzie podawany obiad (koszt – 10 zł). Osoby chcące skorzystać z posiłku proszone są o wcześniejsze zgłoszenie pod nr tel. 22/ 831 02 21 lub 22.

Plan rekolekcji:
sobota (25 marca 2017 r.):

niedziela (26 marca 2017 r.):
11.00 – Msza święta
Konferencja – zakończenie rekolekcji

zaznacz i zamknij wróć do góryDni otwarte na Tynieckiej

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie serdecznie zaprasza dzieci i młodzież z wadą wzroku lub z niepełnosprawnością sprzężoną oraz ich rodziców na Dni Otwarte Ośrodka.
Placówkę będzie można odwiedzać 7 kwietnia 2017 (piątek) w godzinach 16.00–19.00 oraz 8 kwietnia 2017 (sobota) w godzinach 09.00–13.00.

W programie:
• spotkania ze specjalistami: wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, oddziału przedszkolnego, terapii widzenia, orientacji przestrzennej, rehabilitacji ruchowej, terapii audio-psycho-lingwistycznej, technik brajlowskich,
• konsultacje z pedagogiem, psychologiem, doradcą zawodowym oraz dyrekcją w sprawie rekrutacji do naszych szkół,
• zwiedzanie Ośrodka, w tym wybranych pracowni szkolnych (biologicznej, tyfloinformatycznej, masażu, studia nagrań, sali wikliniarskiej), basenu, siłowni, sali gimnastycznej,
• multimedialna prezentacja Ośrodka,
• oraz dodatkowe atrakcje.
Podczas Dni Otwartych będzie można uczestniczyć w bezpłatnych konsultacjach, które prowadzimy przez cały rok. Konsultacje obejmują:
• ocenę funkcjonalnego widzenia i dobór pomocy optycznych,
• diagnozę umiejętności poruszania się w przestrzeni (małej i dużej),
• ocenę rozwoju ruchowego (postawy),
• dobór metod, form oraz technik pracy z dzieckiem z uszkodzonym wzrokiem,
• rozmowę z dyrektorem szkoły, pedagogiem i psychologiem.

Kontakt:
SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących
ul. Tyniecka 6, 30-319 Kraków
tel. +48 12 266 66 80 wewn.: 148, 154
e-mail: sosw@blind.krakow.plzaznacz i zamknij wróć do góryKoźmińska zaprasza

Rada Pedagogiczna Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących nr 8 im. dr Zofii Galewskiej w Warszawie serdecznie zaprasza rodziców dzieci słabowidzących i niewidomych, którzy szukają dla swojego dziecka dobrej, przyjaznej szkoły.

Spotkanie odbędzie się 21 marca 2017 o godzinie 15.00 w siedzibie placówki przy ul. Koźmińskiej 7.
Program spotkania przewiduje:
1. Powitanie i prezentację szkoły – p. Beata Kotowska, dyrektor Ośrodka
2. Omówienie specyfiki funkcjonowania wzrokowego dziecka słabowidzącego – p. Jolanta Białoskórska, terapeutka widzenia
3. Prezentację celów i metod stosowanych w nauce bezpiecznego, samodzielnego poruszania się – p. Karolina Domańska, instruktorka orientacji przestrzennej
4. Omówienie specyfiki pracy szkolnej dzieci słabowidzących – p. Agnieszka Rosiak, psycholog
5. Przedstawienie szkoły z perspektywy ucznia – uczniowie liceum.
Podczas spotkania opiekę nad dziećmi, które przyjdą z rodzicami, sprawować będą pedagodzy z Ośrodka.


zaznacz i zamknij wróć do góryDział Zbiorów dla Niewidomych Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego: Poczytaj mi, mamo, czyli książeczki z napisami brajlowskimi

Pracownicy biblioteki przy ul. Konwiktorskiej w Warszawie zachęcają rodziców do wypożyczania książeczek dla maluchów. Są to wydawnictwa z obrazkami i krótkimi opisami. Niewidomi rodzice mogą przeglądać je wspólnie ze swoimi widzącymi dziećmi, ponieważ do opisów w zwykłym druku, zamieszczonych pod obrazkami, dołączono napisy brajlowskie.
Do wyboru czytelników są: „Świat dzidziusia”, „Owoce”, „Warzywa”, „Pojazdy” itp. Można również wysyłać do DZdN własne książeczki, a pracownicy biblioteki dostosują je do Państwa potrzeb.

Kontakt:
Dział Zbiorów dla Niewidomych
Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
ul. Konwiktorska 7
00-216 Warszawa
dzdn.pl
Wypożyczalnia: Książki Brajlowskie
tel. 22 831 22 71 wew. 281
brajl@dzdn.pl

zaznacz i zamknij wróć do góryRuszaj w miasto

Fundacja Vis Maior zaprasza do udziału w projekcie „Ruszaj w miasto 2017-2019 – niewidomi bezpieczni i samodzielni”, dofinansowanym przez Urząd m.st. Warszawy.

W projekcie planowane są:
1. Indywidualne kursy orientacji przestrzennej i/lub czynności życia codziennego – średnio 30 godzin na osobę.
2. Grupowe warsztaty czynności życia codziennego ze szczególnym uwzględnieniem przygotowywania posiłków, prowadzenia gospodarstwa domowego, obsługi urządzeń ułatwiających codzienne funkcjonowanie. Przewidzianych jest 6 warsztatów, każdy po 3 godziny. Zajęcia będą prowadzone w siedzibie fundacji przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 10 w Warszawie.
3. Indywidualne zajęcia z posługiwania się nowoczesnymi technologiami (Internet, nawigacja GPS, aplikacje ułatwiające poruszanie się, rozpoznawanie tekstu, kolorów, oznaczanie przedmiotów itp.) – średnio 10 godzin na osobę.

W projekcie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie mieszkające w Warszawie, które posiadają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności z powodu dysfunkcji wzroku (lub orzeczenie równoważne np.: KIZ).

Pierwszeństwo korzystania z kursów będą miały osoby, które nie uczestniczyły dotąd w podobnych zajęciach lub takie, których sytuacja życiowa nagle się zmieniła tzn. stan wzroku uległ nagłemu pogorszeniu, zmieniły miejsce zamieszkania lub pracy itp.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz zapoznanie się z regulaminem. Oba dokumenty można pobrać ze strony internetowej fundacji fundacjavismaior.pl lub niewidze.pl
Dokładnie wypełniony formularz, własnoręcznie podpisany, wraz z kopią orzeczenia o niepełnosprawności, należy dostarczyć do fundacji osobiście albo wysłać pocztą tradycyjną.
Organizatorzy proszą, by, o ile to możliwe, oprócz wersji papierowej, przesłać zgłoszenie w formie elektronicznej (wersja w Wordzie).
Podstawą do zakwalifikowania uczestników będzie treść zgłoszenia. Dlatego też należy uważnie czytać pytania i udzielać rzetelnych odpowiedzi. W biurze fundacji można uzyskać pomoc w wypełnieniu formularza. Osoby chcące z niej skorzystać, proszone są o wcześniejsze umówienie się. Na życzenie zainteresowanych pracownicy Fundacji mogą przesłać formularz zgłoszeniowy drogą mejlową. Informują jednocześnie, że nie przyjmują zgłoszeń telefonicznych ani skanów. Podpisane dokumenty muszą zostać dostarczone do fundacji w wersji papierowej. Dostarczenie wymaganych dokumentów nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do projektu. Osoby zakwalifikowane będą powiadomione o wynikach rekrutacji.
Fundacja zastrzega sobie prawo doboru instruktorów do kursantów w oparciu o informacje zawarte w formularzach zgłoszeniowych.
Bliższe informacje można uzyskać u koordynatora projektu –Magdaleny Raczyńskiej pod numerem telefonu 22 370 28 75 lub pod adresem m.raczynska@fundacjavismaior.pl

zaznacz i zamknij wróć do góryPiekło w Gdańsku

„Boska komedia czyli... ludzki dramat” – taki tytuł nosi spektakl teatralny Teatru DDS działającego przy Pomorskiej Jednostce Towarzystwie Pomocy Głuchoniewidomym w Gdańsku. Efekt pracy aktorów będzie można zobaczyć 25 marca 2017 (sobota) o godz. 17:00. Na wydarzenie zapraszają „Wyspa Skarbów” oraz „Stacja Orunia” Gdańskiego Archipelagu Kultury.

I część poematu Dantego – „Piekło” – zainspirowała twórców spektaklu do opowiedzenia o takich sytuacjach w życiu, w których często tkwimy bez możliwości wyjścia; jak we własnym osobistym „piekiełku”. Czy spektakl „Boska komedia czyli ludzki dramat” stanie się dla widzów lustrem, dzięki któremu zrodzą się wyzwalające „z piekiełka” refleksje? Czy będzie nas stać na przerwanie magicznego kręgu „piekielnego”? Przekonajcie się sami.
Reżyseria – Monika Jarząbek
Wizualizacje i efekty specjalne – Iza Zwei Frauen
Światła – Jacek Rezner
Występują – Urszula Dudzińska, Danuta Piaskowska, Zdzisław Dudziński, Sławomir Konarski czyli Teatr DDS działający przy Towarzystwie Pomocy Głuchoniewidomym – Jednostka Pomorska w Gdańsku
Czas trwania – 40 min
Kiedy?
25 marca 2017 (sobota), godz. 17:00, wstęp wolny
Gdzie?
Wyspa Skarbów Gdańskiego Archipelagu Kultury, ul. Turystyczna 3, 80-680 Gdańsk Sobieszewo

Spektakl został zrealizowany w 2016 roku w ramach projektu edukacyjnego Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego „Teatralny Pasjans – drugie rozdanie”, dofinansowanego przez MKiDN. Wydarzenie odbędzie się w ramach obchodów 50-lecia Gdańskiego Archipelagu Kultury. Patronat honorowy nad nim objął Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz.

zaznacz i zamknij wróć do góryAnioł we Wrocławiu

Leba, nauczyciel muzyki, mieszka z żoną Larą i dwiema córkami w małym libańskim miasteczku, w którym wszyscy wiedzą wszystko o innych. Kiedy Lara ma wydać na świat upragnionego syna, wszyscy się cieszą. Jednak Ghadi rodzi się z zespołem Downa, a kiedy podrasta, zakłóca spokój okolicy swoimi śpiewami i wrzaskami. Rada mieszkańców postanawia nakazać rodzicom oddanie syna do zakładu specjalnego. Leba, nie chcąc do tego dopuścić, z pomocą przyjaciół wmawia religijnym mieszkańcom, że jego syn jest aniołem, który odmieni życie wszystkich.

Jak zakończy się ta historia, dowiedzą się ci, którzy wybiorą się na najbliższą projekcję z cyklu „ADAPTER – kino bez barier”. Opisany film, czyli wyreżyserowany przez Amina Dora „Anioł”, zostanie wyświetlony w niedzielę 19 marca o godz. 16 w Kinie Nowe Horyzonty we Wrocławiu. Na pokaz zapraszają Fundacja KATARYNKA i Kino Nowe Horyzonty.

Bilety są w cenie 6 zł. Można je rezerwować, kontaktując się z Fundację KATARYNKA pod adresem e-mail: fundacja.katarynka@gmail.com lub bezpośrednio w kasie kina: rezerwacja telefoniczna +71 78 66 566. Osobom chcącym skorzystać z audiodeskrypcji zostanie udostępnione zestaw radiowy ze słuchawkami. Można przynieść też własny telefon z radiem i słuchawkami. Radio należy ustawić na częstotliwość 97 Fm.

zaznacz i zamknij wróć do góryTajemnicza wyspa zaprasza

Przenieść się w czasie, poznać koloryt dawnych dziejów i odkryć tajemnice wyspy - przeżycie takich przygód zapewnia swoim gościom Muzeum Pierwszych Piastów.

Placówka zaprasza do odwiedzania wyspy Ostrów Lednicki, na której znajdował się jeden z najważniejszych grodów państwa pierwszych Piastów. Do dziś zachowały się m.in. działające na wyobraźnię relikty pozostałości drewniano-ziemnych wałów obronnych, umocnień brzegowych oraz pozostałości jednych z dłuższych w średniowieczu mostów umożliwiających komunikację z traktem lądowym do Poznania i Gniezna.
Muzeum ma ofertę skierowaną również do osób niewidomych i słabowidzących oraz ich bliskich. Programy edukacyjne przygotowane dla osób z dysfunkcją wzroku obejmują różnorodną tematykę: życie codzienne w średniowieczu, wznoszenie mostów i budowli średniowiecznych, początki chrześcijaństwa w świetle znalezisk z Ostrowa Lednickiego itp.
Na zajęciach poruszane są także zagadnienia dotyczące wyglądu, mody, zachowania, obrzędów czy architektury. Niewidomi uczestnicy warsztatów mogą więc poszerzać swoje zainteresowania i zdobywać wiedzę historyczną. Tym bardziej że pomoce naukowe wykorzystywane w czasie zajęć są w pełni przystosowane do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku. Dodatkową atrakcją dla uczestników będzie możliwość obejrzenia kopii zabytków oraz różnego typu rekonstrukcji (typografiki, kopie mapy, makiety itp.).

Propozycja zajęć edukacyjnych:

1. Ostrów Lednicki – wyspa władców
Forma: spacer z edukatorem
Czas trwania: 60-90 minut
Liczba uczestników: 25 max
Opis: Zajęcia edukacyjne odbywające się w formie spaceru z edukatorem mają przybliżyć zwiedzającym historię wyjątkowego miejsca, jakim jest Ostrów Lednicki.

2. Życie codzienne w średniowieczu
Forma: lekcja w terenie
Czas trwania: 60-90 minut
Liczba uczestników: maks. 25
Opis: W czasie lekcji pt. „Życie codzienne w średniowieczu” przeniesiemy się w czasie, by przybliżyć uczestnikom zajęć życie średniowiecznych przodków. osoby niewidome i słabowidzące poznają różne przedmioty stanowiące wyposażenie chałup, dowiedzą się wiele ciekawostek dotyczących elementów strojów średniowiecznych i ozdób.

3. Tajemnice wyspy - początki chrześcijaństwa w świetle znalezisk z Ostrowa Lednickiego
Forma: lekcja w terenie
Czas trwania: 60-90 minut
Liczba uczestników: maks. 25
Opis: Zajęcia dotyczące początków chrześcijaństwa dadzą uczestnikom wyjątkową sposobność dotknięcia replik zabytków, a w ten sposób możliwe stanie się lepsze poznanie ich struktury, kształtu czy zastosowania.

4. Skrzynia pełna śmieci czy skarbów? O czym mówią do nas przedmioty sprzed tysiąca lat?
Forma: lekcja w terenie
Czas trwania: 60-90 minut
Liczba uczestników: maks. 25
Opis: Zajęcia dają sposobność poznania wielu niecodziennych przedmiotów, dziś zupełnie zapomnianych i trudno rozpoznawalnych, tymczasem dla naszych przodków drogocennych, których brak trudno byłoby im sobie wyobrazić.
Szczegółowe informacje dotyczące sposobu zamawiania zajęć, wolnych terminów, cen itd. uzyskają Państwo pod nr telefonu (61) 427 50 10 (wew. 223). W sytuacji kiedy chcą Państwo uzyskać więcej informacji dotyczącej organizacji programów, czy możliwości przygotowania zajęć pod specjalne zamówienie, prosimy o kontakt bezpośrednio z kierownikiem Działu Edukacji Muzealnej Panią Mariolą Olejniczak pod adresem edu.mo@lednica.pl.zaznacz i zamknij wróć do góryObrazy Japonii

Muzeum Narodowe w Warszawie zaprasza osoby z dysfunkcją wzroku na spotkanie „Obrazy Japonii”, które odbędzie się w czwartek 23 marca o godzinie 17.00 na wystawie czasowej „Podróż do Edo”.
Ekspozycja ta to wyjątkowa w skali europejskiej prezentacja pierwszych wydań najsłynniejszych prac graficznych wybitnych japońskich artystów ukiyo-e – Kitagawy Utamaro, Tōshūsaia Sharaku i Utamaro Hiroshige. Wybrane grafiki tworzą barwną panoramę życia w dawnej Japonii, ukazując krajobrazy dwóch głównych szlaków komunikacyjnych łączących Edo z Kioto oraz pejzaże Edo.
Podczas warsztatów, wzbogaconych o audiodeskrypcję i materiały dotykowe, dowiemy się, jak powstawały drzeworyty, obejrzymy klocki drzeworytnicze oraz poznamy najciekawsze miejsca na szlaku wiodącym do Edo. Spotkanie poprowadzi kuratorka wystawy, p. Katarzyna Maleszko.

Jeśli ktoś z Państwa potrzebuje pomocy w dotarciu do Muzeum, należy zgłosić taką potrzebę mailem na adres aknapek@mnw.art.pl lub telefonicznie 22 621 10 31 wew. 227.

Muzeum Narodowe
al. Jerozolimskie 3
00-495 Warszawa
mnw.art.pl

zaznacz i zamknij wróć do góryZaczarowana Piosenka

Na prośbę bardzo wielu osób niepełnosprawnych, które kochają śpiew, zostaje przedłużony termin nadsyłania zgłoszeń do tegorocznego 13. Festiwalu Zaczarowanej Piosenki. Organizatorzy czekają na nie do 22 marca. Kasia Cerekwicka, Ania Karwan, Halina Młynkova, Marek Piekarczyk, Piotr Kupicha i Mateusz Ziółko czekają na Was.

To może być niezapomniana przygoda. Konkurs rozgrywany jest w dwóch kategoriach wiekowych: dziecięcej (10-16 lat) oraz młodzieży i dorosłych (powyżej 16. roku życia).
Ze wszystkich osób, które do 22 marca 2017 r. nadeślą zgłoszenie oraz nagraną przez siebie – na płytę DVD lub kasetę VHS – dowolną polską piosenkę, jury wybierze 32 szczęśliwców.
Wystąpią oni w koncercie półfinałowym naszego Festiwalu, w warszawskich Łazienkach.
12 osób, które zaprezentują się najlepiej, otrzyma zaproszenie na warsztaty wokalne do Krakowa.
Potem, na Rynku Głównym, walczyć będą o cenne nagrody. Przebieg festiwalowych zmagań relacjonować będzie telewizyjna „Dwójka”.
Jak co roku najlepsi otrzymają Statuetki Zaczarowanego Ptaszka oraz stypendia finansowe na rozwój talentu wokalnego.

Jeśli kochasz śpiewać, rozwijasz swoją pasję i nie wyobrażasz sobie życia bez muzyki, weź udział w naszym ogólnopolskim konkursie!
Festiwal Zaczarowanej Piosenki to wspólne przedsięwzięcie Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, Telewizji Polskiej SA, realizowane przy wsparciu Narodowego Centrum Kultury.
Festiwal opieką artystyczną otacza Irena Santor.

Zgłoszenia należy wysyłać na adres: Festiwal Zaczarowanej Piosenki, Telewizja Polska SA, ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa

Wszystkie informacje dostępne są na zaczarowana.pl oraz pod numerem telefonu 22 5478791

zaznacz i zamknij wróć do góryOgłoszenie

Jestem reporterką i studentką Uniwersytetu Warszawskiego, realizuję film krótkometrażowy o ludziach niewidomych. Poszukujemy więc osób z dysfunkcją wzroku do realizacji tego przedsięwzięcia, które zgodzą się opowiedzieć o świecie, w którym żyją. Nie chcemy skupiać się na niepełnosprawności, tylko na tym, że mimo wszystkich utrudnień – niewidomi zauważają więcej od ludzi widzących.
Kontakt: Joanna Pawlińska, tel.: 694-270-091, mail: joasia.pawlinska@gmail.com

zaznacz i zamknij wróć do góry

Wersja offline wygenerowana automatycznie.
Copyright © 2013 Biuletyn Informacyjny „Pochodni”. Wszelkie prawa zastrzeżone.