Skocz do spisu treści

Biuletyn Informacyjny „Pochodni”

BIP nr 2 (145), styczeń 2017

Redakcja
Ewa Fraszka-Groszkowska - p.o. redaktora naczelnego
Dorota Ciborowska
Rafał Kanarek
Marta Michnowska
Barbara Zarzecka

Adres redakcji:
ul. Konwiktorska 9
00-216 Warszawa
tel.: 226351910, 228312271 wew. 253,
e-mail: pochodnia@pzn.org.pl
strona WWW: pochodnia.pzn.org.pl

Uwaga! Jeśli chcesz zamknąć okno a później móc wrócić do ostatnio czytanego artykułu, cofnij się do najbliższego linku "zaznacz" i otwórz go.


Spis treści

Instytut Tyflologiczny PZN: Przekaż 1% podatku na pomoc niewidomym
Instytut Tyflologiczny PZN: Pomoc dla Ośrodka Nestor w Muszynie
Instytut Tyflologiczny PZN: Ulgi w transporcie publicznym
Koło PZN w Cieszynie: Na kręglach
Nasi wolontariusze
Pilates terapeutyczny dla niewidomych warszawiaków
Pokonkursowa wystawa szopek krakowskich
Zaśpiewaj z Lions Club
13. Festiwal Zaczarowanej Piosenki
Ogólnopolski Festiwal Ballady Turystycznej i Żeglarskiej „Bieszczady Pod Żaglem”
Retrospekcja w Królikarni
Mała wielka zmiana
Kaseciaki znów potrzebne
Ogłoszenie
Ogłoszenie matrymonialneInstytut Tyflologiczny PZN: Przekaż 1% podatku na pomoc niewidomym

1% – tak niewiele, a jednocześnie tak dużo. Dzięki 1% można zmienić życie niejednej osoby, dlatego przekazując ten ułamek podatku na Polski Związek Niewidomych, pośrednio dajecie Państwo wsparcie wszystkim, którzy korzystają z naszej pomocy.
Zachęcamy też do skorzystania z programu rozliczeniowego na naszej stronie internetowej: https://mojpit.pl/_pzn.zaznacz i zamknij wróć do góryInstytut Tyflologiczny PZN: Pomoc dla Ośrodka Nestor w Muszynie

Szanowni Państwo,
Polski Związek Niewidomych prosi o pomoc finansową dla Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego „Nestor” w Muszynie. Jest to ważne miejsce rehabilitacji medycznej, społecznej i zawodowej osób niewidomych i ociemniałych. Placówka ta wymaga obecnie bardzo kosztownego remontu.
Ośrodek funkcjonuje od 81 lat i ma niezwykłą historię. 27 września 1936 roku – w imieniu Prezydenta RP profesora doktora Ignacego Mościckiego, ówcześni Prezes Rady Ministrów oraz Minister Opieki Społecznej oddali do użytku Dom Zdrowia Ociemniałych Żołnierzy RP w Muszynie, nadając budynkowi imię marszałka Józefa Piłsudskiego.
Dzisiaj jest to Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny „Nestor” Polskiego Związku Niewidomych, nazywany po prostu Naszym Domem nad Popradem. Ośrodek ten od wielu lat służy środowisku z całej Polski. W tej placówce osoby nowo ociemniałe odnajdują sens życia i motywację do podjęcia aktywności życiowej. Nasi podopieczni czują się tam bezpiecznie, ponieważ przebywając w gronie osób z podobnymi problemami życiowymi, mogą otwarcie dzielić się swoimi doświadczeniami i otrzymywać niezastąpione wsparcie grupy społecznej oraz profesjonalnej, sprawdzonej kadry rehabilitacyjnej.
Ośrodek ma burzliwą historię, przetrwał m.in. II wojnę światową i okres powojenny, oraz trudne lata 80. Niestety, doświadcza kłopotów także dzisiaj. Budynek wymaga remontu i przebudowy. Aplikujemy o środki w ramach projektów unijnych. Modernizacja ośrodka w Muszynie została też włączona Uchwałą Rady Miasta i Gminy Muszyna do planów inwestycyjnych Gminy. Musimy jednak mieć środki własne, żeby przystąpić do takiego projektu. Mamy także duże bieżące potrzeby.
Dlatego pozwalamy sobie prosić o wsparcie finansowe.
Uruchomiliśmy specjalne konto nr: 16 1240 2887 1111 0000 3388 2352, w tytule przelewu prosimy wpisać: Darowizna PZN, Muszyna.
Zapewniamy, że uhonorujemy wszystkich darczyńców umieszczając ich nazwiska na specjalnej tablicy pamiątkowej w ośrodku i na stronie internetowej PZN, jak również wyrazimy to, przekazując certyfikat wdzięczności.
Przypominamy jednocześnie, że osoby fizyczne od podstawy opodatkowania mogą odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu, a osoby prawne nie więcej niż 10% uzyskanego dochodu.
W imieniu Prezydium ZG PZN
prezes Anna Woźniak-Szymańska

zaznacz i zamknij wróć do góryInstytut Tyflologiczny PZN: Ulgi w transporcie publicznym

21 lipca 2016 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Nowelizacja polega na przesunięciu na 1 stycznia 2018 r. terminu wejścia w życie przepisów zmieniających zasady stosowania i rekompensowania z budżetu państwa ustawowych ulg taryfowych w publicznym transporcie zbiorowym. Oznacza to, że w 2017 r. nadal obowiązują dotychczasowe uprawnienia do taryfowych ulg przejazdowych.
W listopadzie 2016 r. Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk powołał zespół, który ma wypracować nowe przepisy dotyczące zasad ulgowych przejazdów m.in. dla osób z niepełnosprawnością (w tym osób niewidomych). Nowe regulacje miałyby obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.
Polski Związek Niewidomych monitoruje tę sprawę na bieżąco, dlatego też zwrócił się z prośbą o włączenie naszej organizacji w prace wspomnianego zespołu.
- Kwestia czytelnego dostępu do ulg w korzystaniu z komunikacji zbiorowej przez naszych członków jest niezwykle istotnym zagadnieniem. Chcielibyśmy mieć możliwość zgłaszania propozycji rozwiązań uwzględniających potrzeby osób z dysfunkcją wzroku oraz zapoznawania się z propozycjami innych uczestników zespołu – pisze prezes ZG PZN Anna Woźniak-Szymańska w piśmie wystosowanym do Ministra. Wskazuje w nim również, że w jednym z komunikatów resortu pojawił się zapis: „Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa rozpoczęło prace nad uporządkowaniem przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Pozostajemy w stałym kontakcie z Senatem, gdzie równolegle przygotowywany jest projekt, przesuwający wejście w życie ustawy na 1 stycznia 2018 roku. W tym czasie MIiB przygotuje projekt ustawy, który wyeliminuje zagrożenia związane z wejściem w życie niekorzystnych dla pasażerów przepisów”.

zaznacz i zamknij wróć do góryKoło PZN w Cieszynie: Na kręglach

Rozpoczął się 2017 rok, a wraz z nim i nowe przedsięwzięcia. Cieszyńscy niewidomi i słabowidzący w pierwszym kwartale roku zaplanowali organizację spotkań świetlicowych, na które zapraszać będą ciekawe osoby z regionu, chcące podzielić się swoimi pasjami.
Pierwsze spotkanie odbyło się 11 stycznia (środa) w kręgielni w restauracji V.I.P. W Cieszynie przy ul. Katowickiej 22. Gościem specjalnym był reprezentant Polski niewidomych i słabowidzących w kręglach klasycznych i bowlingu, Marek Zwolenkiewicz z Jastrzębia Zdroju reprezentujący chorzowski Klub Sportowy „Karolinka”. Pan Marek przyjął nasze zaproszenie i pojawił się w Cieszynie ze swoim menadżerem, trenerem i przewodnikiem w jednej osobie – Markiem Halickim, oraz prezesem koła terenowego Polskiego Związku Niewidomych w Jastrzębiu Zdroju, Jolantą Strusz. Oboje pomagają Markowi w jego sportowej karierze i na pewno wiele im zawdzięcza.
W spotkaniu, które odbyło się m.in. dzięki pomocy właścicieli kręgielni, uczestniczyło ok. 15 niewidomych i słabowidzących członków cieszyńskiego koła PZN.
Mieliśmy do dyspozycji dwa tory, z których dzięki panu Markowi jeden był wyposażony w profesjonalną barierkę naprowadzającą osobę całkowicie niewidomą na początek toru, a drugi był dostępny dla graczy słabowidzących. Osoby niewidome instruował Marek Halicki, natomiast słabowidzące – Jola Strusz. Prawie cała grupa uczestnicząca w spotkaniu miała pierwszy raz kontakt z tą dyscypliną sportu. Było to więc ciekawe doświadczenie dla wszystkich. Ale mi z pewnością najbardziej zapadnie w pamięć radość niewidomego członka koła, który jest po prawostronnym udarze mózgu, a podczas tego spotkania dwukrotnie udało mu się chwycić kulę w dłoń i oddać celny rzut.
Andrzej Koenig

zaznacz i zamknij wróć do góryNasi wolontariusze

Od 14 lat tradycją warszawskiej dzielnicy Bielany są uroczyste spotkania związane z obchodami Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, który przypada 5 grudnia. Doceniając trud i bezinteresowną pracę na rzecz osób potrzebujących pomocy, dzieci oraz młodzieży, Zarząd Dzielnicy Bielany ustanowił honorową nagrodę „Bielańskiego Wolontariusza Roku”.
8 grudnia w budynku bielańskiego ratusza spotkali się ludzie „wielkiego serca”, których powitali burmistrz dzielnicy Bielany Tomasz Mencina oraz jego zastępca i jednocześnie przewodniczący kapituły nagrody Grzegorz Pietruczuk. Wolontariuszom za ich trud podziękowali również poseł na Sejm RP Joanna Fabisiak, zastępca burmistrza Dzielnicy Bielany Włodzimierz Piątkowski, wiceprzewodnicząca rady Dzielnicy Bielany Anna Czarnecka, radni: Teresa Renata Banasiak, Wojciech Borkowski, Daniel Pieniek oraz prezes Centrum Wolontariatu Dariusz Pietrowski.
W roku bieżącym Kapituła Nagrody zadecydowała o przyznaniu 62 statuetek oraz 6 nagród specjalnych i uhonorowała 3 osoby tytułem ,,Przyjaciel Bielańskiego Wolontariatu”. Uroczystość uświetnił występ artystyczny Marty Wilk – mezzosopran i Jakuba Oczkowskiego – tenor.
Miło nam poinformować, że wśród nagrodzonych są również osoby działające na rzecz Polskiego Związku Niewidomych: Adam Bierut, Marianna Królik oraz Grażyna Milczewska. Serdecznie gratulujemy i życzymy, aby ta działalność przyniosła Państwu radość i spełnienie.

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, obchodzony 5 grudnia, to święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych rezolucją 40/212 z dnia 17 grudnia 1985 roku. Celem obchodów jest uznanie pracy wolontariuszy na całym świecie za ich trud i czas poświęcony na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego.

zaznacz i zamknij wróć do góryPilates terapeutyczny dla niewidomych warszawiaków

„W tych ćwiczeniach jesteś pomiędzy swoim ciałem a umysłem, pomiędzy świadomością a szukaniem siebie, pomiędzy siłą a harmonią. Wzrok nie jest tu do niczego potrzebny. Wykonujesz ćwiczenia, idąc za głosem trenera i komunikując się ze swoim ciałem. Wsłuchaj się w nie” – w ten sposób Alicja Rukowicz, trenerka pilatesu terapeutycznego, zachęca osoby niewidome do ćwiczeń polecaną przez nią metodą.
Jak wyjaśnia trenerka, pilates rozwija zarówno świadomość ciała, jak i poprawne ułożenie szkieletu, zwłaszcza kręgosłupa, obręczy biodrowej oraz obręczy barkowej. Metoda tych ćwiczeń opiera się na odpowiedniej kolejności zaangażowania poszczególnych mięśni: oddechowych, głębokich mięśni stabilizujących pozycję oraz mięśni globalnych odpowiedzialnych za ruch. Dzięki temu ćwiczenia metodą pilates prowadzą do utrzymania równowagi mięśniowej w całym ciele oraz pozwalają pracować nad stabilizacją, wzmocnieniem, wytrzymałością i elastycznością ciała.
Jedną z głównych zasad wykonywania ćwiczeń pilates jest wykonywanie ich w korelacji z oddechem. Ważna jest również koncentracja na danej czynności ruchowej, musimy być cały czas skupieni na swoim ciele. Wykonujemy zatem tyle powtórzeń danego ćwiczenia, ile potrafimy wykonać bez utraty koncentracji. Każdy ruch zaczyna się od środka ciała i jest rozwijany, przenoszony na zewnątrz. Ćwiczenia metodą pilates wpływają nie tylko na poprawę postawy ciała i pobudzenie mięśni do pracy, ale i pomagają na bóle kręgosłupa, poprawiają płynność i harmonię ruchu oraz dodają pewności siebie.
W zajęciach można uczestniczyć indywidualnie – i jest to najbardziej polecana forma zajęć pilatesu terapeutycznego, ponieważ uczestnicy otrzymują wtedy program terapii dostosowany do ich konkretnych potrzeb. Niestety jest to bardzo kosztowne, dlatego też planowane jest uruchomienie pod koniec stycznia zajęć grupowych.
Grupy będą liczyć od 3 do 6 osób. Jedne 60-minutowe spotkanie to koszt 25 zł (za sesję indywidualną – 110 zł). Zajęcia odbywać się będą w dwóch lokalizacjach w Warszawie: przy ul. Nowogrodzkiej 44 lok 12 (Centrum) oraz ul. Osowska 84 A (Grochów).
Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach proszone są o wypełnienie karty zapisów dostępnej na stronie http://pilatesterapeutyczny.pl/portfolio/pilates-dla-osob-niewidomych, gdzie można również znaleźć więcej informacji zarówno na temat trenerki, jak i samego pilatesu.
Alicja Rukowicz – trener pilatesu terapeutycznego
tel. 502 274 535

zaznacz i zamknij wróć do góryPokonkursowa wystawa szopek krakowskich

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa zaprasza do Pałacu Krzysztofory na pokonkursową wystawę szopek krakowskich, której część dostępna jest dla osób z dysfunkcją wzroku.
Na wystawie zaprezentowano rezultaty projektu „Dotknięcie tradycji – zbudujmy szopkę. Warsztaty w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa dla osób z dysfunkcją wzroku” realizowanego w ramach programu dotacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura dostępna 2016”. Projekt powstał we współpracy z Fundacją Kultury Bez Barier i Fundacją Szansa dla Niewidomych.
Muzealny projekt to pierwsze architektoniczne, integracyjne warsztaty z budowy tradycyjnej szopki krakowskiej, przeznaczone dla osób z dysfunkcją wzroku. Ich celem jest rozszerzenie oferty edukacyjnej, zapoznanie uczestników z historią, architekturą i dziedzictwem niematerialnym Krakowa, wspólna nauka tradycyjnego rzemiosła, przełamywanie barier w dostępie osób niepełnosprawnych do szeroko pojętej kultury i tradycji miasta Krakowa.
Uczestnicy wzięli udział w spotkaniu z szopkarzem na temat historii i metod budowy tradycyjnej szopki krakowskiej, miejskich spacerach edukacyjnych szlakiem architektury będącej inspiracją i komponentem szopek krakowskich, a także w warsztatach plastycznych prowadzonych przez szopkarza, edukatora oraz muzealników.
W projekcie udział wzięły dwie integracyjne grupy złożone z dzieci oraz dorosłych z dysfunkcją wzroku wspieranych w pracach warsztatowych przez pełnosprawnych uczestników. Uczestnikami byli uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie oraz Szkoły Podstawowej nr 160 im. św. Augustyna, Gimnazjum nr 34 im. H. Sienkiewicza i Prywatnego Gimnazjum nr 8 im. M. Reja w Krakowie, podopieczni oraz wolontariusze Fundacji Szansa dla Niewidomych, a także studenci Akademii Pedagogicznej.
Imponującym efektem warsztatów są wspólnie przygotowane, dwie, tradycyjne szopki, zgłoszone jako pełnoprawne szopki w 74. konkursie na Najpiękniejszą Szopkę Krakowską, organizowanym przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. Zostały one zaprezentowane na pokonkursowej wystawie w Pałacu Krzysztofory w specjalnie przygotowanej we współpracy ze środowiskiem osób z dysfunkcją wzroku, dostępnej dotykowo części ekspozycji. W ramach projektu przygotowano także dodatkowo pomoce dotykowe i dźwiękowe: tradycyjną i modułową szopkę dotykową, architektoniczne detale dotykowe, słuchowisko z elementami audiodeskrypcji o historii krakowskiej szopki, film dokumentujący przebieg warsztatów oraz podpisy i plansze w alfabecie Braille'a.
Wystawa będzie otwarta do 26 lutego 2017 r. w Pałacu Krzysztofory (Rynek Główny 35). Istnieje również możliwość zamówienia zajęć na wystawie, podczas których zostaną wykorzystane elementy audiodeskrypcji i pomoce dotykowe.
Szczegóły na stronie mhk.pl/dotkniecie-tradycji-zbudujmy-szopke oraz w Centrum Obsługi Zwiedzającego tel. 124265060 e-mail: info@mhk.pl

O szopkach krakowskich
W XIX w. w Krakowie zrodził się fenomen szopki krakowskiej. Nigdzie indziej na świecie nie powstają tak niezwykłe budowle upamiętniające narodzenie Chrystusa. Forma szopki wkształcona w XIX w., a rozpropagowana w XX w., stała się wzorem dla współczesnych. Wykonywane są specjalnie na „Konkurs na Najpiękniejszą Szopkę Krakowską”, organizowany przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. Ich twórcami są amatorzy, zarówno dorośli, jak i dzieci.
Szopka krakowska jest wyjątkowa. Bajkowe połączenie architektonicznych detali, których pierwowzorem są krakowskie zabytki, budzi powszechny zachwyt. Tradycyjna szopka krakowska była przenośnym teatrzykiem kukiełkowym, z muzyką i specjalnie pisanymi tekstami. Z czasem scenki odgrywane przez amatorów zostały zastąpione figurkami poruszanymi mechanicznie. Są one wyrzeźbione lub ulepione z modeliny czy gipsu. Ukazują sceny odwołujące się do legend krakowskich, wydarzeń historycznych lub tych z życia codziennego.

zaznacz i zamknij wróć do góryZaśpiewaj z Lions Club

Ruszają zapisy do 3. edycji Festiwalu Piosenki dla Niewidomych: Lions World Song Festival „Sounds from the Heart”! Zachęcamy wszystkich niewidomych i niedowidzących wokalistów do wzięcia udziału w tej wyjątkowej imprezie, którą po raz kolejny Polski Związek Niewidomych objął patronatem. Festiwal odbędzie się w terminie 16–18 listopada 2017 r. w Krakowie. Ostateczny termin rejestracji to 31 maja 2017 r. Zasady Festiwalu dostępne są w regulaminie na stronie internetowej: http://lionsfestival.org/pl/regulamin-konkursu.

W poprzednich edycjach wzięli udział wokaliści z 13 krajów, wspierani przez 50 Lions Clubs! To wyjątkowa okazja do promowania talentów niewidomych i niedowidzących artystów, a dla wielu może to być początek kariery wokalnej. Wokaliści odwiedzą Kraków, w którym stworzona została specjalna trasa dla niewidomych z modelami zabytków. Podpisy w brajlu pozwalają niewidomym turystom poznać dziedzictwo kulturowe Krakowa, zamieszczonego na liście UNESCO.
Wszystkie informacje znajdują się na stronie internetowej http://lionsfestival.org/pl i na portalu Facebook https://www.facebook.com/2ndLionsWorldSongFestivalForTheBlind
Niedawno wydano dwie płyty CD z nagraniem obu edycji Festiwalu. Cena płyty to tylko 5 euro. Wszystkie pieniądze ze sprzedaży zostaną przeznaczone na wsparcie niewidomych wokalistów!

W razie jakichkolwiek pytań, należy pisać na adres festival2017@lionsfestival.org.

zaznacz i zamknij wróć do góry13. Festiwal Zaczarowanej Piosenki

Kasia Cerekwicka, Ania Karwan, Piotr Kupicha i Marek Piekarczyk – to wokaliści, którzy wystąpią z finalistami 13. Festiwalu Zaczarowanej Piosenki.

Już ruszyły przygotowania do 13. edycji festiwalu Zaczarowanej Piosenki, ogólnopolskiego konkursu dla osób niepełnosprawnych utalentowanych wokalnie. Najlepsi z nich, w czerwcu, zaśpiewają na krakowskim Rynku w towarzystwie gwiazd polskiej piosenki. Konkurs rozgrywany jest w dwóch kategoriach wiekowych: dziecięcej (10-16 lat) oraz młodzieży i dorosłych (powyżej 16. roku życia).
Ze wszystkich osób, które do 13 marca 2017 r., nadeślą zgłoszenie oraz nagraną przez siebie – na płytę DVD lub kasetę VHS – dowolną polską piosenkę, jury wybierze 32 szczęśliwców. Wystąpią oni w koncercie półfinałowym Festiwalu, w warszawskich Łazienkach. 12 osób, które zaprezentują się najlepiej, otrzyma zaproszenie na warsztaty wokalne do Krakowa. Potem, na Rynku Głównym, walczyć będą o cenne nagrody. Przebieg festiwalowych zmagań relacjonować będzie telewizyjna „Dwójka”. Jak co roku najlepsi otrzymają Statuetki Zaczarowanego Ptaszka oraz stypendia finansowe na rozwój talentu wokalnego. Jeśli więc kochasz śpiewać, rozwijasz swoją pasję i nie wyobrażasz sobie życia bez muzyki, weź udział w tym ogólnopolskim konkursie!
Festiwal Zaczarowanej Piosenki to wspólne przedsięwzięcie Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, Telewizji Polskiej SA, realizowane przy wsparciu Narodowego Centrum Kultury.
Festiwal opieką artystyczną otacza Irena Santor.
Zgłoszenia należy wysyłać do 13 marca 2017 r. na adres: Festiwal Zaczarowanej Piosenki, Telewizja Polska SA, ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa

Wszystkie informacje dostępne są na zaczarowana.pl oraz pod numerem telefonu 22 5478791.

zaznacz i zamknij wróć do góryOgólnopolski Festiwal Ballady Turystycznej i Żeglarskiej „Bieszczady Pod Żaglem”

Miłośnicy piosenki żeglarskiej i turystycznej już po raz czwarty będą mogli spotkać się w Polańczyku nad Zalewem Solińskim podczas wspólnego muzykowania. Organizatorzy, czyli Fundacja Niewidomych Żeglarzy „Ślepa Kura”, Gmina Solina z siedzibą w Polańczyku oraz Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki Solina, zapraszają wszystkich chętnych wykonawców do przesyłania zgłoszeń do 15 czerwca bieżącego roku. Zaprezentować może się każdy i to bez względu na to, czy jest debiutantem, czy scenicznym wygą.
Zakwalifikowani artyści będą mieli szansę wystąpić w konkursie finałowym przed szeroką publicznością i powalczyć o cenne nagrody. Impreza odbędzie się 11–12 sierpnia 2017 w Polańczyku. Szczegóły w regulaminie na stronie: http://www.bieszczadypodzaglem.pl/regulamin
Wszyscy uczestnicy, którzy zakwalifikują się do konkursu finałowego, będą na miejscu mieli zagwarantowany nocleg i wyżywienie na koszt organizatora. W przypadku osób niepełnosprawnych zostanie zapewniony również pobyt opiekunom.

zaznacz i zamknij wróć do góryRetrospekcja w Królikarni

Wanda Czełkowska to rzeźbiarka, która tworzy już od ponad pięćdziesięciu lat. Na najnowszej wystawie w Królikarni zatytułowanej „Wanda Czełkowska. Retrospekcja” zobaczymy nigdy wcześniej niepokazywane prace, przekazane przez artystkę z jej pracowni na Mokotowie oraz dzieła, które przed laty trafiły do muzealnych kolekcji. Mogą się z nimi zapoznać również osoby z dysfunkcją wzroku. Z myślą o tych odbiorcach Muzeum Rzeźby w Królikarni organizuje bowiem performatywne oprowadzanie po wystawie. Spotkanie odbędzie się w środę, 1 lutego 2017 r. o godzinie 18.00. Wstęp na nie jest wolny.

Wanda Czełkowska to artystka wyjątkowo oryginalna i niezależna. Na wystawie w Królikarni włącza swoje historyczne rzeźby w specjalnie dla Królikarni zaprojektowaną współczesną instalację. Pracownia Wandy Czełkowskiej od lat mieści się w poprzemysłowej przestrzeni położonej na warszawskim Mokotowie w odległości kilku kroków od Królikarni. To niezwykłe, prześwietlone światłem olbrzymich okien, miejsce wypełnione jest dorobkiem długiego i twórczego życia artystki. Monumentalne gipsowe portrety, niczym figury z Wysp Wielkanocnych, stoją pomiędzy geometrycznymi konstrukcjami z drewnianych belek i stalowych płaskowników. Na stołach i kawaletach leżą narzędzia: szlifierki, młotki, pędzle i dłuta. Pozorny chaos okazuje się jednak bardzo przemyślanym porządkiem, gdzie każdy obiekt ma swoje miejsce. Podobnie na wystawie w Królikarni: każdy, nawet najdrobniejszy element jest precyzyjnie umiejscowiony, każdy szczegół ma swoje artystyczne znaczenie.


Adres:
Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego, ul. Puławska 113a, 02-707 Warszawa
tel. (22) 843 15 86, e-mail: krolikarnia@mnw.art.pl

Dojazd:
metro – stacja Wierzbno
autobus – 218, N37
tramwaj – 4, 10, 14, 18, 31, 35 – przystanek Królikarnia
Organizatorzy zapewniają pomoc w dotarciu na spotkanie. Jeśli jest taka potrzeba, proszą o kontakt: edukrolikarnia@mnw.art.pl; tel. 22 843 15 86.

Więcej informacji o wystawie na stronie Królikarni:
http://www.krolikarnia.mnw.art.pl/wystawy/wanda-czelkowska-retrospekcja,183.html

zaznacz i zamknij wróć do góryMała wielka zmiana

Zastanawiasz się, jak można sprawniej przygotowywać ludzi do pracy? Widzisz nierozwiązane problemy pojawiające się podczas aktywizacji osób bezrobotnych? Obserwujesz bariery, które utrudniają bliskiej Ci grupie osób znalezienie i utrzymanie pracy? Aplikuj o grant na testowanie nowych rozwiązań usprawniających aktywizację zawodową! To szansa dla ludzi z inicjatywą!
Inkubator „Małe Wielkie Zmiany” zaprasza do wspólnego działania! Innowatorzy społeczni mogą liczyć na profesjonalne wsparcie specjalistów oraz granty o średniej wysokości 43 tys. zł. Celem projektu jest pomoc osobom oddalonym od rynku pracy.

Dlaczego powstał Inkubator?
Celem działania Inkubatora „Małe Wielkie Zmiany” jest wsparcie osób oddalonych od rynku pracy (np. osób z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych, mieszkańców niewielkich miejscowości, osób w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, bez doświadczenia zawodowego) przez zastosowanie zupełnie nowych rozwiązań, które posłużą ich aktywizacji zawodowej.

Kto może się zgłosić?
Do Inkubatora zgłaszać się mogą zarówno osoby prawne (organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego), jak i osoby fizyczne (pojedynczo oraz tworząc grupy nieformalne), które chcą odpowiedzieć na problemy wybranych grup osób oddalonych od rynku pracy.

Możliwości, jakie daje Inkubator
Uzyskujesz możliwość rozwinięcia autorskich pomysłów, które wcześniej nie wpisywały się w dostępne programy wsparcia. Możesz wreszcie wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie, żeby bardziej efektywnie odpowiedzieć na specyficzne problemy osób, które wspiera Twoja organizacja.

Inkubator zapewnia:
• dostęp do środków finansowych – średnio 43 tys. zł i maksymalnie 100 tys. zł na testowanie rozwiązań przez pół roku;
• pomoc ekspertów – mentorów i specjalistów branżowych.

Innowatorzy wejdą w skład Sieci Innowatorów Społecznych, w której będą mogli wymieniać się pomysłami, inspiracjami i dobrymi praktykami. Najciekawsze projekty będą promowane w całej Polsce i włączane do głównego nurtu polityki społecznej.

Zgłoszenia i szczegóły

Rekrutacja do Inkubatora prowadzona jest w czterech turach. Obecnie trwa druga tura, a zgłoszenia można przesyłać do 5 lutego 2017 r. Trzecia tura zostanie ogłoszona w lipcu 2017 r.

Formularze rekrutacyjne wraz z instrukcjami i wskazówkami dostępne są na stronie internetowej: spoldzielnie.org/aplikuj.

Wszystkie szczegóły na temat projektu, dokumenty, terminy i etapy wsparcia, porady i opisy, znaleźć można na aktualizowanej na bieżąco stronie: spoldzielnie.org/innowacje.

Projekt „Małe Wielkie Zmiany – sieć rozwoju innowacji społecznych” jest realizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w partnerstwie z PwC Polska Sp. z o.o. ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kontakt do organizatorów

Malwina Pokrywka, malwina@spoldzielnie.org, tel. 603 388 876
Tadeusz Mirski, tadeusz.mirski@spoldzielnie.org, tel. 515 323 393
Tel. stacjonarny: 61 887 11 66zaznacz i zamknij wróć do góryKaseciaki znów potrzebne

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie zaprasza do udziału w zbiórce magnetofonów kasetowych.
Akcja prowadzona jest dla jednej z agend WBP w Krakowie – Wypożyczalni Książki Mówionej i Brajlowskiej. Z usług tej wypożyczalni, dedykowanej głównie osobom niewidzącym i słabowidzącym, korzysta prawie 700 osób, z czego większość po 70 roku życia. Osoby te, z powodu wieku, nie zawsze są w stanie przejść na odbiór treści zamieszczonych na innych, nowocześniejszych nośnikach. Czasem więc jedyną szansą na kontakt z literaturą jest dla nich książka nagrana na kasety magnetofonowe.
Zbiórka organizowana pod hasłem „Kaseciaki znów potrzebne” trwa od 2014 r. i przez ten czas zebrano 71 magnetofonów i walkmanów, z których większość niestety uległa już zużyciu. Obecnie w ciągłym obiegu jest 13 magnetofonów.
Akcja prowadzona jest bezterminowo. Sprawne magnetofony można przynosić do Wypożyczalni Książki Mówionej i Brajlowskiej (pok. 54) w godzinach otwarcia.
Wypożyczalnia Książki Mówionej i Brajlowskiej
ul. Rajska 1
31-124 Kraków
Telefon: tel. 12 3752216
Godziny otwarcia:
Poniedziałek – 10.00-19.00
Wtorek – 10.00-19.00
Środa – 10.00-19.00
Czwartek – 12.00-19.00
Piątek – 10.00-19.00

zaznacz i zamknij wróć do góryOgłoszenie

Nazywam się Magdalena Piętka i jestem osobą całkowicie niewidomą. Bardzo chciałabym odnaleźć dwie moje koleżanki z lat szkolnych: Agnieszkę K. oraz Elizę I. Pierwsza z nich ma teraz blisko 42 lata i uczęszczała do szkoły dla osób niewidomych i słabowidzących w Krakowie, tam ukończyła podstawówkę. Później uczyła się we Wrocławiu w szkole dla niewidomych i słabowidzących. Jeśli zaś chodzi o Elizę, to krótko uczyła się w Laskach, a następnie w Krakowie. Eliza po skończeniu III klasy liceum wyjechała do USA.
Po szkole średniej urwał się mój kontakt z Agnieszką, a z Elizą, gdy wyjechała do Stanów. Obie darzę wielką sympatią i chętnie odnowiłabym te znajomości. Bardzo mi zależy, żeby odnaleźć te dwie koleżanki. Wszystkich, którzy mogą mieć z nimi kontakt, proszę o wiadomość pod adresem magda.pietka75@wp.pl.

zaznacz i zamknij wróć do góryOgłoszenie matrymonialne

Mam 51 lat, poszukuję pani w wieku 30–50 lat do stałego związku, która z czasem chciałaby zamieszkać w Mysłowicach. Dziewczyny śmiałej, potrafiącej kochać, domatorki, kobiety o średniej budowie ciała. Może być widząca, słabowidząca lub niewidoma. Panna, wdowa lub rozwiedziona (może być z dzieckiem).

Zainteresowane panie proszę o kontakt telefoniczny lub listowny (posługuję się tylko czarnym drukiem). Mile widziane zdjęcie.

Kontakt: Aleksander Kamiński
ul. Moniuszki 4
41-400 Mysłowice
tel. 694896924


zaznacz i zamknij wróć do góry

Wersja offline wygenerowana automatycznie.
Copyright © 2013 Biuletyn Informacyjny „Pochodni”. Wszelkie prawa zastrzeżone.