Skocz do spisu treści

Biuletyn Informacyjny „Pochodni”

BIP nr 24 (141), listopad 2016

Redakcja
Ewa Fraszka-Groszkowska - p.o. redaktora naczelnego
Dorota Ciborowska
Rafał Kanarek
Marta Michnowska
Barbara Zarzecka

Adres redakcji:
ul. Konwiktorska 9
00-216 Warszawa
tel.: 226351910, 228312271 wew. 253,
e-mail: pochodnia@pzn.org.pl
strona WWW: pochodnia.pzn.org.pl

Uwaga! Jeśli chcesz zamknąć okno a później móc wrócić do ostatnio czytanego artykułu, cofnij się do najbliższego linku "zaznacz" i otwórz go.


Spis treści

Instytut Tyflologiczny PZN: VIP system +
Instytut Tyflologiczny PZN: Wolontariat w Belgii
Pokonkursowe „galowanie”
Niewidomi we współczesnym świecie
Sport z audiodeskrypcją
Dostępna turystyka
Tandemami po Zielonej Wyspie
Teatr dla niewidomych w Łodzi
Koniec świata we Wrocławiu
Dni otwarte w warszawskich muzeach
Plebiscyt AdapteraInstytut Tyflologiczny PZN: VIP system +

To wyjątkowy projekt skierowany do osób z problemami wzroku, mieszkających w Warszawie. Wyjątkowy, bo mogą w nim uczestniczyć osoby od 16. roku życia pracujące i te, którym nie udało się jeszcze podjąć pracy.
Młodzieży i studentom pomożemy wybrać dalszą ścieżkę edukacji i wejść na rynek pracy. Nieco starszym osobom pomożemy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych i radzeniu sobie z utrzymaniem się na rynku pracy.
Co się będzie u nas działo? Będą:
1. Zajęcia indywidualne z orientacji przestrzennej; czynności życia codziennego; technik komunikacji, w tym komputerowych; wsparcie psychologiczne i prawne; wizaż; usprawnianie widzenia i dobór pomocy optycznych i nieoptycznych.
2. Warsztaty społeczno-zawodowe:
a) aktywnego poszukiwania pracy bądź utrzymania się na rynku pracy z wiedzą o prawach pracownika z niepełnosprawnością i pracodawcy osoby niepełno-sprawnej;
b) kreowania wizerunku pod kątem rynku pracy;
c) zarządzania czasem i własnymi pieniędzmi;
d) skutecznej komunikacji międzyludzkiej;
e) emisji głosu/śpiew.
3. Indywidualnie dobrane kursy zawodowe.
4. Szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe: Profesjonalny pracownik organizacji pozarządowej, Telefoniczna obsługa klienta, Ekspert ds. dostępności.
5. Kursy językowe.
6. Zajęcia sportowo-usprawniające.
7. Kurs samoobrony.
8. Spotkania ze sztuką i kulturą – wyjścia do miejsc kultury, wydarzenia w Tyflogalerii.
9. Pomoc w uzyskaniu zatrudnienia.

Czekamy na zgłoszenia pod numerem telefonu 22 635 52 84 lub adresem e-mail: ihawrylow@pzn.org.pl; eoleksiak@pzn.org.pl
Projekt jest współfinansowany ze środków m.st. Warszawy i realizowany w partnerstwie z Fundacją Szansa dla Niewidomych.

zaznacz i zamknij wróć do góryInstytut Tyflologiczny PZN: Wolontariat w Belgii

Zapraszamy do udziału w projekcie wolontariatu europejskiego: wolontariat w Belgii, w miejscowości Liège.
Na wolontariat do Liège może wyjechać jedna osoba w wieku od 18 do 30 lat. Wymagana jest co najmniej podstawowa znajomość języka francuskiego oraz umiejętność obsługi komputera ze znajomością oprogramowania dla osób z dysfunkcją wzroku.
Jest to wyjazd 6-miesięczny, od stycznia 2017 r.
Wolontariusz/wolontariuszka będzie pracować w szkole dla dzieci z dysfunkcją wzroku z dodatkowymi niepełnosprawnościami.
Dokładniejsze informacje uzyskają Państwo pod numerem telefonu: 22 887 62 70 lub kontaktując się mailowo: alemanczyk@pzn.org.pl.

zaznacz i zamknij wróć do góryPokonkursowe „galowanie”

Uroczysta gala w dniu 23 listopada br. zwieńczyła XVI Mazowiecki Konkurs Małej Formy Literackiej. Świętowano w sali Tyflogalerii Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie, przy ul. Konwiktorskiej 7.
Mazowiecki Konkurs Małej Formy Literackiej jest organizowany od 16 lat przez literatów skupionych wokół Kwartalnika Literackiego „Sekrety ŻARu", pod patronatem Klubu Twórczości ŻAR przy Okręgu Mazowieckim Polskiego Związku Niewidomych. Z regionalnego w pierwszych kilku latach, stał się uznanym, ogólnokrajowym konkursem literackim.
Odkąd przed kilku laty PFRON przestał wspierać finansowo organizację konkursu, jego organizatorów trapi stała niepewność, czy uda się pozyskać środki finansowe na jego przeprowadzenie. Szczęśliwym trafem, od 4 lat niepewność tę znacząco zmniejsza Fundusz Popierania Twórczości im. Andrzeja Szczypiorskiego Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, przyznając odpowiednią dotację, a w tym roku drugim hojnym fundatorem konkursu stał się PKN ORLEN. Dlatego też w czasie gali wielokrotnie gorąco dziękowano wspomnianym sponsorom za wsparcie finansowe tego niezwykle znaczącego i cenionego w środowisku literackim osób niepełnosprawnych przedsięwzięcia.
Galę otworzył i prowadził Andrzej Rodys – sekretarz jury. Jej głównym punktem było ogłoszenie wyników konkursowych zmagań oraz wręczenie laureatom nagród i dyplomów. Na początku tej części spotkania odczytano protokół z posiedzenia jury, które obradowało w składzie: Andrzej Zaniewski – przewodniczący oraz Jan Zdzisław Brudnicki, Irena Stopierzyńska-Siek i Iwona Zielińska-Zamora. Wyniki konkursu interesująco zrecenzował Andrzej Zaniewski, który m.in. wspomniał o trudnościach z wyborem najlepszych utworów spośród wielu dobrych. O Konkursie i jego znaczeniu dla naszego środowiska ciepło wypowiedział się też prezes Okręgu Mazowieckiego PZN – Sylwester Peryt.
W tegorocznej edycji konkursu, zdaniem jury, na nagrody i wyróżnienia zasłużyły prace następujących autorów:
W kategorii poezja:
I miejsce – Jarosław Andrasiewicz z Łodzi, godło TONIO
II miejsce – Irena Maria Zborowska z Gostynia, godło NURIA NOWAK
III miejsce – Piotr Fałczyński z Ołoboku, godło ANTEK
wyróżnienie – Katarzyna Kusek z Grabiny, godło MARGOT,
wyróżnienie – Jacek Majcherkiewicz z Gorenie, godło DEREŃ.
W kategorii proza:
I miejsce – Michał Wichowski z Warszawy, godło SAM AGNIS
II miejsce – Jadwiga Siwińska-Pacak z Warszawy, godło CHRYZANTEMA
III miejsce – Monika Maciejczyk z Polanicy-Zdroju, godło Z ARCHIWUM RÓŻY
wyróżnienie – Joanna Jakubik ze Złotokłosu k.Warszawy, godło ŻUK POLNY
wyróżnienie – Andrzej Liczmonik z Wrocławia, godło EXPRESS
Ponadto, jury postanowiło uznać, jako „zauważone”, prace następujących autorów:
W kategorii poezja:
Regina Adamowicz z Koszalina, godło GRYF
Danuta Chyła z Warszawy, godło DIANA
Bożena Gniazdowska z Ostrowca Świętokrzyskiego, godło JAŚMIN KIK
Katarzyna Nowak z Warszawy, godło WERONIKA
Krystyna Pilecka z Koszalina, godło KLARA
Bożena Anna Śmierzyńska z Warszawy, godło IRGA
Mira Umiastowska z Blizne Łaszczyńskiego k/W-wy, godło GRA NIEWYMIERNA,
Wioletta Paulina Wasilewska z Żyrardowa, godło UKLEJA,
Marta Wawrzyk z Warszawy, godło PENELOPA
W kategorii proza:
Grzegorz Chwieduk z Kępic, godło KLIWIA,
Elżbieta Grabosz z Warszawy, godło WRZOS,
Jolanta Maria Grotte z Warszawy, godło MACIEJKA,
Zdzisław Michał Kamiński z Warszawy, godło PAWEŁ,
Elżbieta Kotras z Bysławia, godło ALFOMEG,
Maksymilian Kozłowski z Mogilna, godło GOLD,
Alicja Rościszewska-Kupiec z Warszawy, godło SOWA
Mira Umiastowska z Blizne Łaszczyńskiego k. W-wy, godło GŁOS NIENAZWANY
Anna Zakrzewska ze Skarżyska-Kamiennej, godło MIZAR
Prace zakwalifikowane jako „zauważone” zostaną (w całości lub w części), podobnie jak prace nagrodzone i wyróżnione, opublikowane w pokonkursowym numerze Kwartalnika Kulturalnego SEKRETY ŻARu, a ich autorom przyznano „Dyplomy uznania”.
W drugiej części spotkania przeczytano wybrane utwory nagrodzonych laureatów.
Tegoroczną galę uświetnił swoim występem Zespół Muzyczny „Echo” pod kierunkiem Sławomira Kuczka, a jej rangę dodatkowo podkreśliła bardzo interesująca wystawa plastyczna obrazów Grażyny Rakowskiej z Łodzi.
Na zakończenie uczestnicy tego literackiego wydarzenia mieli okazję dodatkowo porozmawiać z jurorami i laureatami przy filiżance kawy, herbaty, szklaneczce soku i smakowitych ciasteczkach.

Irena Stopierzyńska-Siek

zaznacz i zamknij wróć do góryNiewidomi we współczesnym świecie

We wtorek, 22 listopada, w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie odbyła się I Ogólnopolska Tyflokonferencja – Zobaczyć Niewidzialne; „Niewidomi we współczesnym świecie”, zorganizowana przez Koło Naukowe Pedagogów oraz Zakład Pedagogiki Specjalnej przy Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie przy udziale cieszyńskiego koła terenowego Polskiego Związku Niewidomych i Stowarzyszenia Wsparcia Społecznego „Feniks” z Cieszyna.
Konferencję oficjalnie otworzył Dziekan Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie prof. dr hab. Zenon Gajdzica. Uczestniczyli w niej zarówno studenci, jak i osoby na co dzień pracujące ze środowiskiem osób niewidomych, a także sami niewidomi, słabowidzący oraz zaproszeni goście.
O historii niewidomych w Polsce mówiła Dorota Moryc – prezes Okręgu Śląskiego Polskiego Związku Niewidomych. Głuchoniewidomy prezes Instytutu „Alfa Prim”, Krzysztof Wostal, w swoim wystąpieniu przedstawił w skrócie problem nauczania i uczenia się dorosłych osób z dysfunkcją wzroku, opierając się na własnych doświadczeniach w pracy nauczyciela.
O zastosowaniu koncepcji salutogenetycznego paradygmatu zdrowia w tworzeniu pomocy dydaktycznych dla osób z niepełnosprawnością wzrokową w zakresie edukacji zdrowotnej mówiła Magdalena Wrzesińska. Bardzo ciekawie mówił też Marek Jakubowski, tyflopedagog z Ośrodka dla Dzieci Niewidomych w Owińskach koło Poznania, gdzie prowadzi muzeum pomocy dydaktycznych. Tematem jego wystąpienia były „Pomoce dydaktyczne dla niewidomych sprzed 250 lat”. Na zakończenie swojego wystąpienia zaprosił słuchaczy do „zobaczenia”, „obrajlowania” tego, co udało mu się zgromadzić u siebie w szkole. Aktualne poglądy na możliwości komunikacji alternatywnej osób głuchoniewidomych w Polsce i Republice Czeskiej przedstawił zajmujący się tą tematyką w obu krajach Tomasz Kasprzak. Od dwóch lat osoby niewidome, słabowidzące oraz niesłyszące dzięki Fundacji „Katarynka” mogą na stronie internetowej adapter.org.pl oglądać filmy z audiodeskrypcją i napisami. Właśnie o tym portalu skierowanym do wszystkich bezpłatnie i bez logowania mówiły Alina Szeptycka i Ewa Romanowska.
Z minirecitalem wystąpiła niewidoma flecistka i skrzypaczka, Natalia Anna Kaczor, studentka m.in. Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.
Druga część tyflokonferencji to dwa panele dyskusyjne, w których można było dowiedzieć się czegoś więcej m.in. o sporcie i turystyce w procesie rehabilitacji osób z dysfunkcją wzroku, zatrudnianiu osób niewidomych w Rosji na przykładzie działalności Ogólnorosyjskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niewidomych (VOS), studiowaniu interdyscyplinarnym z perspektywy niewidomej studentki czy przepisach prawnych dotyczących osób niewidomych.
Trzecia, ostatnia część, to pokazy sprzętu gospodarstwa domowego dla osób niewidomych, obsługa komputera przez osoby niewidome, prezentacja pisma Braille’a z wykorzystaniem zarówno maszyny do pisania, jak i tabliczki. Można było spróbować swoich sił w grze w warcaby czy szachy ze słabowidzącym członkiem klubu „Pionek” z Bielska Białej.

Na zakończenie główna organizatorka zaprosiła już na przyszły rok, bo chciałaby, aby taka konferencja stała się wydarzeniem cyklicznym.
Andrzej Koenig
zaznacz i zamknij wróć do górySport z audiodeskrypcją

W najbliższych tygodniach Fundacja KATARYNKA będzie obecna z audiodeskrypcją na wielu wydarzeniach sportowych: na meczach piłki nożnej Śląska Wrocław, siatkarek Impel Wrocław, koszykarek Ślęza Wrocław, a także na Mistrzostwach Świata w Jujutsu. Rozgrywki będą relacjonować dziennikarze i audiodeskryptorzy Fundacji: Bartosz Wiśniewski, Przemysław Pozowski i Michał Waszkiewicz. Wystarczy mieć ze sobą przenośne radio lub telefon wyposażony w tuner ustawiony na 97,0 FM i słuchawki. Relacja rozpoczyna się 10 minut przed meczem.
Poniżej harmonogram wydarzeń:

Projekt jest realizowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PFRON w dyspozycji wrocławskiego MOPS.


zaznacz i zamknij wróć do góryDostępna turystyka

28 listopada 2016 r. w Warszawie przy ul. Zielnej 39 spotkali się przedsiębiorcy z branży hotelarskiej oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnością, by wspólnie podyskutować o podróżowaniu bez barier.

Z jakimi problemami borykają się niepełnosprawni na urlopie – w drodze i podczas zwiedzania? Na jakie niedogodności mogą natknąć się w hotelu? W tematykę dostępnej turystyki wprowadziła Małgorzata Tokarska, prekursorka w prowadzeniu zorganizowanych wycieczek przede wszystkim dla osób z dysfunkcją narządów ruchu – dyrektor Accessible Poland Tours. Właścicielka biura podróży dla osób niepełnosprawnych uświadomiła uczestnikom konferencji, jak bardzo skomplikowanym logistycznie i kosztownym przedsięwzięciem jest organizacja wyjazdu m.in. dla osób poruszających się na wózkach – wynajęcie dostępnego autokaru, znalezienie hotelu z odpowiednią liczbą przystosowanych pokoi, zaplanowanie ciekawej trasy, którą przemierzyć będzie mógł każdy – to nie lada wyzwanie. Że warto je podjąć, przekonywali przedstawicieli branży hotelarskiej koordynatorzy międzynarodowego projektu AppTourYou finansowanego z funduszy europejskich w ramach programu Erasmus +. Agnieszka Kowalska, dyrektor działu współpracy międzynarodowej ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku przedstawiła założenia przedsięwzięcia oraz jego częściowe rezultaty. – Zaangażowanie branży hotelarskiej w stworzenie oferty również dla osób niepełnosprawnych niewątpliwie wiąże się z korzyściami dla polskich przedsiębiorstw i organizacji – przekonywała koordynator projektu.
Tezę tę potwierdziły 4 przedstawicielki branży hotelarskiej, które podzieliły się swoimi doświadczeniami ze szkolenia we włoskim Asyżu organizowanego w ramach projektu AppTourYou. Uczestniczki treningu przekonały się, że niejednokrotnie można niewielkim kosztem chociaż częściowo dostosować nawet zabytkowy obiekt właśnie do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących, np. poprzez kontrastowe oznakowanie przestrzeni, wydrukowanie menu w brajlu czy przede wszystkim – przeszkolenie pracowników obsługi klienta. Jak zrobić to prawidłowo? Na co zwrócić szczególną uwagę? Już wkrótce przedstawiciele sektora turystycznego będą mogli skorzystać z bezpłatnego kursu internetowego MOOC (MASSIVE OPEN ONLINE COURSE), w tajniki którego w trakcie konferencji wprowadził uczestników spotkania Paweł Nowakowski, kierownik projektu, ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku. Po zarejestrowaniu się na stronie http://www.apptouryou.eu/ każdy zainteresowany będzie mógł przejść zdalnie kurs budowania przyjaznego osobom niepełnosprawnym sektora turystycznego.
Podsumowaniem spotkania była debata o potrzebach i utrudnieniach we wdrażaniu rozwiązań turystyki bez barier w Polsce. W panelu dyskusyjnym udział wzięli: dr hab. Teresa Skalska, prof. Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji, Jolanta Śledzińska z Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego; Marcin Niepogodziński – prezes Fundacji Zero Barier oraz dr Piotr Kociszewski z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW.

zaznacz i zamknij wróć do góryTandemami po Zielonej Wyspie

Fundacja Niewidomi Na Tandemach z Bolesławca wraz z Fundacją Auxilium z Bochni przy współpracy z Państwową Szkołą Aspirantów PSP w Krakowie organizuje w czerwcu przyszłego roku rajd po Irlandii.
Pierwszym etapem planowanej wyprawy jest przejazd autokarem z Bochni do miejscowości Roscof we Francji, skąd uczestnicy przepłyną promem do Cork w Irlandii. Następnie podzielą się na dwuosobowe zespoły składające się z osoby niewidomej i przewodnika, aby kontynuować podróż na tandemach. Trasa tego wyjątkowego rowerowego rajdu przebiegać będzie wzdłuż zachodniego wybrzeża oraz północnej granicy Irlandii z Irlandią Północną. Dodatkowym utrudnieniem na rajdzie będzie pagórkowate ukształtowanie terenu. Pokonując nie dłuższe niż 130-kilometrowe etapy, cykliści mają zamiar odwiedzić dodatkowo Wyspy Aran i wyspę Achil. Łącznie do przejechania mają dystans ok. 1000 km.
Trzeci etap – powrót z Dublina do Krakowa – wieść będzie przez wody Morza Irlandzkiego, po dotarciu promem do Wielkiej Brytanii i przejechaniu autokarem jej terytorium – przez Kanał La Manche do Francji, a następnie przez Niemcy do Polski.
Na szlaku rajdu jest wiele atrakcyjnych turystycznie miejsc. Został on zaplanowany w taki sposób, żeby osoba niewidoma mogła poznać innowacyjne multisensoryczne metody kontaktu z dziełami sztuki i architektury „Zielonej Wyspy”.
– Zwiedzanie jest przygotowane w taki sposób, żebyśmy mogli „obejrzeć” wszystko, dotknąć eksponatów – mówi Waldemar Rogowski, prezes Fundacji Niewidomi na Tandemach.

Chcą pomóc innym
Uczestnicy jadą nie tylko po przygodę, dla przyjemności, czy zwyczajnie poznać świat, ale po to, by pomóc podopiecznym Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Dzieciom i Młodzieży „Auxilium” z Bochni. Tak szczególny cel połączył strażaków ze Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej oraz Fundację NnT.
– Dla nas sama jazda to ogromna frajda – opowiada Waldemar Rogowski. – Aspekt charytatywny dodaje kolejnego sensu tej wyprawie. Piloci pomagają nam, my mimo swojej niepełnosprawności możemy pomagać tym, którzy niejednokrotnie mają w życiu gorzej. Sami ze względu na swoje choroby, niepełnosprawność ruchową, nie mogliby na taki rajd się wybrać.
W trasę wyruszy 10 tandemów, każdym z nich kierować będzie strażak – funkcjonariusz – oficer Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, tym razem występujący w roli pilota tandemu, i osoba niewidoma wskazana przez Fundację Niewidomi Na Tandemach.
– Pilotami będą oficerowie, pracownicy, którzy kiedyś czynnie brali udział w akcjach, a teraz uczą młodych adeptów – wyjaśnia st. kpt. Rafał Czaja. – W fundacji pomagam w sprawach związanych ze sportem, stąd pomysł, by wciągnąć w to swoich kolegów z pracy. Ufam tym ludziom i wiem, że każdy z nich zdecydował się pomóc z potrzeby serca.
Trud włożony przez rowerzystów będzie przeliczony na złotówki, które zasilą konto bocheńskiej fundacji. – Już w tej chwili mamy sześć firm, które zadeklarowały zapłacić 2 złote za każdy przejechany kilometr. Dla nas to oznacza, że sześciu naszych podopiecznych może liczyć na wsparcie w wysokości 2 tys. zł z zebranych w ten sposób pieniędzy – opowiada Mirosław Cibor z „Auxilium”.
Ponieważ organizacja ma siedemnaścioro podopiecznych, nadal mile widziana będzie każda forma wsparcia. Organizatorzy mają nadzieję, że także inni przedsiębiorcy i osoby prywatne zechcą w ten sposób wspomóc kosztowny proces rehabilitacji, rozwoju i szkolenia osób niepełnosprawnych. Jednocześnie wszyscy podkreślają, że zrzekają się jakichkolwiek form wynagrodzenia i wszystkie środki pozyskane przekażą podopiecznym fundacji z Bochni.
– Liczymy także na pomoc materialną lub rzeczową firm i instytucji, które zechcą partycypować w pokryciu kosztów przejazdu autokaru i przepraw promowych. Szukamy także firmy, która zakupi lub udostępni kamizelki odblaskowe oraz jednolite stroje rowerowe dla uczestników – dodaje Waldemar Rogowski.

Podróż na dwóch kółkach po Zielonej Wyspie ma jeszcze inny wymiar
– To jest integracja dwóch światów – mówi Waldemar Rogowski. – Dla osób pełnosprawnych, naszych pilotów, będzie to okazja do bliższego poznania osób niewidomych, przełamania być może jakiegoś tabu. Ludzie podczas rajdów poznają się, często nawiązują się przyjaźnie i znajomości, które przetrwają dłużej. Zdarza się, że w życiu codziennym osoby pełnosprawne traktują niepełnosprawnych z ogromnym dystansem, nie wiedzą, jak pomóc, dlatego wolą udawać, że nie widzą takiej osoby. To normalne, że boimy się tego, czego nie znamy. Dlatego wspólnie spędzony czas pomaga w przełamaniu takiej bariery i zbudowaniu nici porozumienia. Dla nas to bardzo ważne, bo jest nam łatwiej funkcjonować w społeczeństwie.

Rajd został objęty honorowym patronatem przez Czesława Langa, Lecha Piaseckiego i Ryszarda Szurkowskiego.
Więcej informacji na stronach:
NnT: http://niewidominatandemach.pl/
Auxilium: http://auxilium-fundacja.org.pl/
Szkoła Aspirantów PSP: https://sapsp.pl/index.php/pl_pl/

zaznacz i zamknij wróć do góryTeatr dla niewidomych w Łodzi

Teatr Powszechny w Łodzi zaprasza na 53. premierę „Teatru dla niewidomych i słabo widzących”, która odbędzie się 8 grudnia (czwartek) o godzinie 14:00. Inicjatywa ta, zapoczątkowana przez dyrektor Ewę Pilawską w roku 2005, ma na celu przybliżenie teatru i umożliwienie dostępu do niego widzom z dysfunkcją wzroku. Spektakle tworzone są w oparciu o zrozumienie wyjątkowości niewidomych widzów. Każde z przedstawień to inscenizacja nowego tekstu – dotychczas niewystawianego na scenie Teatru Powszechnego. Każdą premierę poprzedza wiele prób – widzowie niewidomi otrzymują więc spektakl stworzony specjalnie dla nich, nie jest to tylko adaptacja repertuarowej propozycji teatru. Wstęp na premierę jest bezpłatny. Organizatorzy proszą o potwierdzenie przybycia: tel. 42 633 50 36
Teatr Powszechny w Łodzi
ul. Legionów 21, 91-069 Łódź.

zaznacz i zamknij wróć do góryKoniec świata we Wrocławiu

Wrocławski Teatr Współczesny zaprasza na pierwszą realizację teatralną kultowej powieści Marka Krajewskiego w reżyserii Agnieszki Olsten. 17 grudnia w sobotę, o godzinie 17.00 spektakl „Koniec świata w Breslau” będzie można obejrzeć z audiodeskrypcją i PJM we Wrocławskim Teatrze Współczesnym.
Spektakl dla widzów dorosłych, trwa 190 minut (1 przerwa). Wstęp bezpłatny, przewidziany dla osób niewidomych i niesłyszących oraz ich opiekunów. Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja miejsc pod adresem: fundacja.katarynka@gmail.com lub numerem telefonu 797 122 452. Do odbioru biletów prosimy zabrać ze sobą legitymację PZN, PZG lub oświadczenie o niepełnosprawności.
Wrocławski Teatr Współczesny
ul. Rzeźnicza 12
50-132 Wrocław
http://www.wteatrw.pl
tel. 71 3588950

zaznacz i zamknij wróć do góryDni otwarte w warszawskich muzeach

Stowarzyszenie „Razem Dla Niepełnosprawnych” zaprasza osoby z niepełnosprawnością wraz z opiekunami na IX edycję dni otwartych w warszawskich muzeach, która odbędzie się w dn. 2 i 3 grudnia br. z okazji Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Udział w imprezie jest bezpłatny. Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja miejsc.
Muzeum Narodowe
2 grudnia 2016, piątek
W godz. 10.15–15.00 zorganizowane grupy mają wstęp na bezpłatne zajęcia w Muzeum Narodowym w Warszawie. Obowiązują zapisy w Dziale Edukacji Muzeum Narodowego w Warszawie pod nr tel. 22 621 10 31 wew. 246 lub 22 629 50 60 (poniedziałek – piątek 8.30–15.00). Istnieje możliwość umówienia zajęć z tłumaczem na PJM. W przypadku dodatkowych pytań należy kontaktować się z Anią Knapek na maila: aknapek@mnw.art.pl.
1. Warsztaty, ok. 50 minut
o Ożywione obrazy
o Jan Matejko i jego Bitwa
o Tajemnice niebiańskiego smoka
2. Lekcje muzealne, ok. 60 minut
Grupy planujące wizytę w Muzeum w czasie „Światowego dnia osób niepełnosprawnych i ich opiekunów” mogą skorzystać z wybranej lekcji muzealnej znajdującej się w stałej ofercie edukacyjnej MNW.
Szczegółowe informacje na stronie mnw.art.pl.
Muzeum Narodowe w Warszawie
Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa
e-mail: edukacja@mnw.art.pl
Muzeum Sportu i Turystyki
2 grudnia, piątek
• 9.00–16.00 – bezpłatne zwiedzanie ekspozycji stałej (dla grup zorganizowanych z przewodnikiem);
• 10.30–12.30 – pokazowy turniej Boccia (wersja dla osób niepełnosprawnych) z udziałem reprezentantów Polski.
3 grudnia, sobota
• 10.00–16.00 – bezpłatne zwiedzanie ekspozycji stałej.
Miejsca można zarezerwować pod nr tel. 22 56 03 786 lub e-mail: edukacja@muzeumsportu.waw.pl
Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie
ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa
Muzeum Fryderyka Chopina
Usłysz rzeźbę
Ikonograficznie pomniki ku czci Fryderyka Chopina: ascetyczny obelisk oraz abstrakcyjny projekt Krystiana Burdy „Droga do Żelazowej Woli”, będące treścią wystawy czasowej „Chopinowi. Trzy pomniki dla kompozytora 1894 – 1926 – 1961”, stanowią punkt wyjścia do umówienia sposobów upamiętniania oraz przybliżenia twórczości artysty, w której znajdziemy zarówno pierwiastki narodowe, romantyczne jak i uniwersalne.
Oprowadzanie z audiodeskrypcją i warsztaty słuchania dla osób z dysfunkcją wzroku.
• 2 grudnia, piątek, godz. 11.00-12.30
Dom Urodzenia Fryderyka i Park w Żelazowej Woli, Pawilon Preludium (wstęp wolny).
Rezerwacje:
• e-mail: zelazowawola.rezerwacje@nifc.pl, bowczuk@nifc.pl,
• tel: (+48 46) 863 33 00, (+48 46) 861 11 98
Muzeum Fryderyka Chopina, Pałac Ostrogskich
ul. Okólnik 1, 00-368 Warszawa
Muzeum Niepodległości
3 grudnia
• 12.00 – prelekcja Polskie symbole narodowe oraz zwiedzanie wystaw stałych: Z orłem białym przez wieki, Polonia Restituta;
• 13.30 – koncert muzyki afrykańskiej pt. „Ciepłe dźwięki”;
• 14.30 – projekcja filmu „Najlepsze przyjaciółki” w reż. Oliviera Ringera (86 min.);
• 16.00 – zakończenie uroczystości.
Dział Edukacji i Promocji
Muzeum Niepodległości w Warszawie
tel. 22 826 90 93
muzeum-niepodleglosci.pl
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
2 grudnia
• 15.00-17.00 – oprowadzanie ścieżką tematyczną „Kobiety” po wystawie stałej z tłumaczeniem na PJM. Spotkanie będzie okazją do przypomnienia sylwetek kobiet żydowskich, które przez wieki stały na straży tradycji, ale też kształciły się, tworzyły i angażowały w politykę, szukając swojego miejsca w zmieniającym się społeczeństwie.
• 18.00-20.00 – z cyklu „Biografie rzeczy” – warsztat dedykowany osobom niewidomym. Podczas warsztatu zostaną udostępnione wybrane obiekty z kolekcji Muzeum do poznawania przez dotyk. Wydarzenie dostępne dla osób niewidomych i słabowidzących oraz dla osób poruszających się na wózku.
Zbiórka w holu głównym Muzeum. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa pod adresem email: zbenesz@polin.pl.
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
ul. Mordechaja Anielewicza 6, 00-157 Warszawa
tel. +48 22 47 10 300
polin.pl
Muzeum Pałac w Wilanowie
2 grudnia
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie serdecznie zaprasza na zajęcia „Pierwsza gwiazdka” (6–12 lat). To zajęcia o tradycjach bożonarodzeniowych. Zajęcia dla dzieci z niepełnosprawnością słuchu, wzroku, intelektualną oraz ruchową. Czas trwania ok. 1-1,5 h.
Spotkania i warsztaty tego dnia są bezpłatne. Grupy ok. 10-osobowe. Maksymalna liczba osób w grupie – 15.
Muzeum będzie dostępne dla zwiedzających w godz. 9.30–16.00 (ostatnie wejście do pałacu o godz. 15.00).
Więcej informacji i zapisy u Marty Walewskiej, Dział Edukacji, tel. (22) 842 31 16, e-mail: mwalewska@muzeum-wilanow.pl.
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa
Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa
Zwiedzanie ekspozycji w budynkach Powozowni im. Z. Prus-Niewiadomskiego i Koszary Kantonistów (sale klimatyzowane, z podkładem dźwiękowym).
• godz. 11.30 – zwiedzenie Muzeum, grupy do 40 os., w podziale na 2 grupy po 20 osób;
• godz. 13.00 – zwiedzenie Muzeum, grupy do 40 os., w podziale na 2 grupy po 20 osób.
Uwaga – liczba miejsc ograniczona. Informacje i zapisy od osób indywidualnych i grup zbiera Anna Hrynkiewicz, nr tel.: (22) 522-66-38
Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa
ul. Szwoleżerów 9, 00-464 Warszawa
Stacja Muzeum
Stacja Muzeum zaprasza 2 grudnia grupy zorganizowane na zwiedzanie z przewodnikiem. Tego dnia otwarte zostaną eksponaty muzealne: wagon salonowy – Salonka Bieruta, pociąg pancerny, wagon pocztowy, a także wagon motorowy SN52.
W ramach zajęć dodatkowych odbędą się zajęcia plastyczne, podczas których uczestnicy spróbują odkryć własne możliwości twórcze, rozwijając przy tym zainteresowania i motywację do działania.
2 i 3 grudnia wstęp bezpłatny dla osób niepełnosprawnych. Więcej na stronie stacjamuzeum.pl.
Rezerwacje przyjmuje Magdalena Sowińska z Działu Edukacji pod nr tel.: 22 620 04 80 wew. 106
Stacja Muzeum
Al. Jerozolimskie 140, 02-305 Warszawa
Adres prowadzenia działalności:
ul. Towarowa 3, 00-811 Warszawa

zaznacz i zamknij wróć do góryPlebiscyt Adaptera

Bareja, Kieślowski, Wajda lub Chyra, Dorociński, Stuhr – spośród tych nazwisk wybieramy najlepszego reżysera i aktora. Plebiscyt organizuje portal Adapter.pl. Głosowanie trwa do końca stycznia.

Głosy, wraz z uzasadnieniem, oddawać można na adapter@fundacjakatarynka.pl oraz na facebook.com/adapter.org
Najciekawsze odpowiedzi zostaną nagrodzone!

Adapter.pl to portal filmowy Fundacji Katarynka, który powstał z myślą o niewidomych i niesłyszących odbiorcach. W tym roku jego twórcy zostali nagrodzeni podczas 41. Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni, gdzie otrzymali nagrodę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej za szczególne osiągnięcia w upowszechnianiu polskiej sztuki filmowej. Portal działa od 2014 roku, skupiając kilkadziesiąt tysięcy kinomanów. Internauci mają do wyboru prawie 150 filmów z audiodeskrypcją i napisami dla niesłyszących. W każdy czwartek o g. 20:00 na stronie adapter.pl pojawia się kolejny. Z bazy może korzystać każdy, z jej zasobów można skorzystać również, organizując pokazy bez barier w kołach PZN, małych kinach i domach kultury.

Nominacje w konkursie:

Reżyser:
1. Stanisław Bareja
Reżyser filmowy, scenarzysta. Tworzył przede wszystkim komedie, w których obnażał absurdalną rzeczywistość PRL. Wiele jego filmów znalazło się w czołówce polskiej kinematografii mimo ówczesnej krytyki cenzorów i samych filmowców. Wśród najbardziej znanych są filmy: „Miś”, „Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz”, „Brunet wieczorową porą”, „Poszukiwany, poszukiwana” oraz seriale telewizyjne: „Zmiennicy” czy „Alternatywy 4”. Dziś filmy Barei odbierane są jako najwierniejszy portret socrealizmu.
2. Krzysztof Kieślowski
To nazwisko zna dzisiaj cała kulturalna Europa. Reżyser filmów dokumentalnych i fabularnych, scenarzysta filmowy nagradzany na festiwalach na całym świecie, między innymi Europejską Nagrodą Filmową Felix oraz Złotym Lwem w Wenecji. Jego twórczość utożsamiana jest z Kinem Moralnego Niepokoju, filmy: „Amator”, „Przypadek”. Tworzył także filmy psychologiczne podejmujące tematy egzystencjalne: „Dekalog”, „Podwójne życie Weroniki”, trylogia „Trzy kolory”. Kieślowski był w polskim kinie kimś wyjątkowym, jednym z tych, którzy przecierali szlaki innym i nie bali się zadawać niewygodnych pytań, także pytań podstawowych, uniwersalnych.
3. Andrzej Wajda
Wybitny reżyser filmowy i teatralny, także polityk. Zainicjował w kinie tzw. Polską Szkołę Filmową reżyserując „Kanał” oraz „Popiół i diament”. Dokonał ekranizacji wielu dzieł literackich, takich jak „Popioły”, „Wesele”, „Ziemia obiecana”, „Panny z wilka” czy „Pan Tadeusz”. Wśród najważniejszych filmów Wajdy wymienia się „Człowieka z marmuru” oraz „Człowieka z żelaza”, a także „Katyń” i „Tatarak”. Wajda był założycielem Mistrzowskiej Szkoły Reżyserii Filmowej oraz Autorskiego Studia Filmowego, wystawiał sztuki na deskach teatrów w Polsce oraz za granicą. W 2000 roku otrzymał Oscara za całokształt twórczości.

Aktor:
1. Andrzej Chyra
Jest aktorem i reżyserem. Rozpoznawalność przyniósł mu film „Dług” w reżyserii Krzysztofa Krauzego, gdzie wcielił się w rolę demonicznego Gerarda. Potem były już tylko znakomite kreacje w filmach takich jak: „Katyń”, „Komornik”, „Symetria”, „Wszystko co kocham”. Mimo wielkich aktorskich sukcesów i wielu zdobytych nagród wciąż wraca na deski teatru, który, jak uważa, jest zawodowym obowiązkiem każdego aktora.
2. Marcin Dorociński
Jeden z najpopularniejszych i najbardziej cenionych polskich aktorów. gra na deskach teatru, w serialach telewizyjnych i filmach. Występuje u najlepszych polskich reżyserów, jest zdobywcą wielu nagród za role m.in. w takich filmach jak: „Róża”, „Rewers”, „Obława”, „Boisko bezdomnych”. Znany jest także z roli podkomisarza Despero w kontrowersyjnym serialu policyjnym „Pitbull”. Laureat Paszportu Polityki.
3. Jerzy Stuhr
Z popularnością w Polsce nie ma sobie równych. Jest jednym z najwybitniejszych i wszechstronnych artystów polskich. Aktor, reżyser teatralny i filmowy, pedagog, profesor sztuki, pisarz i polonista. Przez wiele lat rektor krakowskiej PWST. Znany ze znakomitych kreacji aktorskich w filmach m.in. „Wodzirej”, „Amator”, „Seksmisja”, „Kiler”, „Kingsajz”. Po drugiej stronie kamery zrealizował filmy „Spis cudzołożnic” oraz „Historie miłosne”. Jest laureatem wielu prestiżowych nagród zarówno za role sceniczne, jak i filmowe, a także członkiem Europejskiej Akademii Filmowej.

Projekt dofinansowano ze środków PFRON oraz ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Partnerem projektu jest Centrum Technologii Audiowizualnych oraz Stowarzyszenie Twoje Nowe Możliwości.


zaznacz i zamknij wróć do góry

Wersja offline wygenerowana automatycznie.
Copyright © 2013 Biuletyn Informacyjny „Pochodni”. Wszelkie prawa zastrzeżone.