Skocz do spisu treści

Biuletyn Informacyjny „Pochodni”

bip_nr_21_138_październik_2016

Redakcja
Ewa Fraszka-Groszkowska - p.o. redaktora naczelnego
Dorota Ciborowska
Rafał Kanarek
Marta Michnowska
Barbara Zarzecka

Adres redakcji:
ul. Konwiktorska 9
00-216 Warszawa
tel.: 226351910, 228312271 wew. 253,
e-mail: pochodnia@pzn.org.pl
strona WWW: pochodnia.pzn.org.pl

Uwaga! Jeśli chcesz zamknąć okno a później móc wrócić do ostatnio czytanego artykułu, cofnij się do najbliższego linku "zaznacz" i otwórz go.


Spis treści

Instytut Tyflologiczny PZN: Życzenia
Instytut Tyflologiczny PZN: Kalendarze brajlowskie na rok 2017
Instytut Tyflologiczny PZN: Ludzie listy piszą, również niewidomi
Koło PZN w Hajnówce: Razem od 65 lat
Koło PZN w Sieradzu: 60-lecie Sieradzkiego Koła PZN, czyli witamy w muzeum po raz drugi
Koło PZN w Sieradzu: Sieradzki debiut
„Ostatnia rodzina” z audiodeskrypcją od 30 września w kinach
DOTKNIJ SZTUKI! W ŚWIECIE KONSERWACJI DREWNA – WARSZTATY DLA DOROSŁYCH O TEMATYCE KONSERWATORSKIEJ
OgłoszenieInstytut Tyflologiczny PZN: Życzenia

Koleżanki i Koledzy,
W tym roku 15 października świętujemy już 52. rocznicę ustanowienia Międzynarodowego Dnia Białej Laski.

Dla nas jest to rok szczególny przede wszystkim ze względu na jubileusz 65-lecia Polskiego Związku Niewidomych, obchodzony pod hasłem: „W służbie Pokoleń” oraz 70-lecia Zjednoczenia Ruchu Osób Niewidomych w Polsce Z tych wszystkich wspaniałych okazji przekazujemy najlepsze życzenia satysfakcji z pracy zawodowej i społecznej na rzecz środowiska oraz w życiu osobistym, a także jak najwięcej radości na co dzień, wytrwałości oraz spełnienia planów zawodowych i życiowych.

Z poważaniem
Kierownictwo Polskiego Związku Niewidomych oraz pracownicy Redakcji


zaznacz i zamknij wróć do góryInstytut Tyflologiczny PZN: Kalendarze brajlowskie na rok 2017

Uprzejmie informujemy, że wszyscy prenumeratorzy brajlowskiej wersji „Pochodni” wraz z szóstym, listopadowo-grudniowym numerem czasopisma otrzymają nieodpłatnie kalendarz na rok 2017.

Natomiast osoby, które nie prenumerują „Pochodni”, a chciałyby otrzymać kalendarz, proszone są o wpłacenie w nieprzekraczalnym terminie do 15 listopada br. kwoty 17 zł na konto:

Polski Związek Niewidomych
ul. Konwiktorska 9
00–216 Warszawa

Rachunek bankowy:
DnB NORD Polska S.A. 42 1370 1037 0000 1706 4083 5205
W tytule przelewu należy wpisać: Wpłata na kalendarz brajlowski

Po dokonaniu opłaty prosimy o przesłanie pod adres: Instytut Tyflologiczny PZN, ul. Konwiktorska 9, 00-216 Warszawa lub na adres mailowy: [/email] pochodnia@pzn.org.pl[/email] następujących danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL (lub NIP w przypadku instytucji) w celu wystawienia faktury. Zamówienia złożone po 15 listopada nie będą realizowane. Informujemy również, że do kalendarza na 2017 r. nie przewidujemy dodatku w postaci informatora.
Prosimy o przekazanie tej informacji osobom, które mogą być zainteresowane zakupieniem kalendarza.

zaznacz i zamknij wróć do góryInstytut Tyflologiczny PZN: Ludzie listy piszą, również niewidomi

Chociaż od wyśpiewanych przez zespół Skaldowie „Medytacji wiejskiego listonosza” minęło już wiele lat, a nowe technologie rozwijają się błyskawicznie, to wciąż wiele osób w tym również z dysfunkcją wzroku wysyła listy i paczki za pośrednictwem poczty.

Warto w tym miejscu przypomnieć ulgi pocztowe przysługujące osobom niewidomym na terenie naszego kraju, a także w przypadku wysyłania listów i paczek za granicę.
Głównym aktem prawnym regulującym omawiane zagadnienie na terytorium polski jest ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (dz. U. Z 2016 r. poz. 1113, ze zm.).
Zgodnie z nią zwolnione z opłat są przesyłki dla niewidomych nadane przez:
1. osobę niewidomą lub ociemniałą i adresowane do biblioteki lub organizacji osób niewidomych lub ociemniałych bądź do organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych;
2. bibliotekę, organizację osób niewidomych lub ociemniałych bądź organizację, której celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych i adresowane do osoby niewidomej lub ociemniałej;
3. osobę niewidomą lub ociemniałą bądź skierowane do tej osoby, zawierające wyłącznie informacje utrwalone pismem wypukłym.
Przesyłka zwolniona z opłaty nie może ważyć więcej niż siedem kilogramów i musi zawierać korespondencję lub druki, w których informacja jest utrwalona pismem Braille’a lub na innym nośniku dostępnym do odczytu przez osoby niewidome.
Z ulgi mogą skorzystać osoby niewidome, które posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytułu uszkodzenia narządu wzroku).
Zwolnienie dotyczy opłaty pocztowej za przyjęcie, przemieszczenie i doręczenie przesyłki, która nie jest przesyłką najszybszej kategorii.
Wykaz instytucji, które mogą wysyłać bezpłatnie przesyłki dla niewidomych i ociemniałych albo, do których niewidomi mogą bezpłatnie wysyłać przesyłki został określony w rozporządzeniu Ministra Pracy oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 września 2013 roku w sprawie wykazu bibliotek, organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1120, ze zm.).
Wśród bibliotek wymienionych we wspomnianym rozporządzeniu znalazły się:
1. Biblioteka Śląska w Katowicach
2. Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu
3. Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w Warszawie
4. Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku
5. Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie
6. Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Reymonta w Skierniewicach
7. Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu
8. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu
9. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie
10. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
11. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach
12. Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu
13. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
14. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze
15. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy
16. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim
17. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku
18. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie
Do organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz orga¬nizacji, których celem
statutowym jest działanie na rzecz tych osób, rozporządzenie zalicza:
1. Euro-Regionalne Stowarzyszenie Niewidomych, Słabowidzących i Ich Sympatyków „Pomorze” w Gdańsku
2. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego w Krakowie
3. Fundacja „Jasne Strony” w Warszawie
4. Fundacja Na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty” w Gdyni
5. Fundacja Na Rzecz Osób Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie
6. Fundacja Na Rzecz Osób Niewidomych Labrador – Pies Przewodnik w Poznaniu
7. Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących „Trakt” w Warszawie
8. Fundacja Pomocy Osobom Niewidomym i Słabowidzącym „Dioptria” w Śniatowej
9. Fundacja „Praca Dla Niewidomych” w Warszawie
10. Fundacja Szansa dla Niewidomych w Warszawie
11. Klub Inteligencji Niewidomej Rzeczypospolitej Polskiej we Wrocławiu
12. Lubelska Fundacja Pomocy Osobom Niewidomym i Słabowidzącym w Lublinie
13. Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych „De Facto”
14. Polskie Towarzystwo Tyflologiczne w Krakowie
15. Polski Związek Niewidomych
16. Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym w Chorzowie
17. Stowarzyszenie Dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych „Razem Do Celu” w Dąbrowie Górniczej
18. Stowarzyszenie Niewidomych Cywilnych Ofiar Wojny w Gdańsku
19. Stowarzyszenie Niewidomych i Słabowidzących „Kaszub” w Wejherowie
20. Stowarzyszenie Niewidomi Niewidomym w Olsztynie
21. Stowarzyszenie Na Rzecz Rehabilitacji Słabowidzących i Niewidomych w Warszawie
22. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niewidomym i Niedowidzącym „Nadzieja” w Radomiu
23. Stowarzyszenie Przyjaciół Niewidomych i Słabowidzących w Poznaniu
24. Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Bliżej Świata” w Lublinie
25. Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Promyk” w Łodzi
26. Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza” w Warszawie
27. Świętokrzyskie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w Kielcach
28. Towarzystwo Muzyczne im. Edwina Kowalika w Warszawie
29. Towarzystwo Opieki Nad Ociemniałymi w Laskach Warszawskich
30. Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym w Warszawie
31. Wielkopolskie Stowarzyszenie Niewidomych w Poznaniu
32. Wrocławskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niewidomych we Wrocławiu
33. Związek Niewidomych Rzeczypospolitej Polskiej w Krakowie
34. Związek Ociemniałych Żołnierzy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz.U. z 2013 r., poz. 545), przesyłka dla niewidomych powinna być oznaczona na stro¬nie adresowej nalepką znak graficzny: człowiek z białą laską, koloru białego na czarnym tle. oraz informacją o nadawcy.
Przesyłkę dla niewidomych, którą nadaje biblioteka, organizacja osób niewidomych i ociemniałych lub organizacja działająca na rzecz tych osób oraz odsyłaną przez te osoby do wyżej wymienionych instytucji, opakowuje się w woreczek z materiału zabezpie¬czony odciskiem pieczęci nadawcy, a w przypadku zwrotu przesyłki przez osobę niewidomą lub ociemniałą – pieczęcią operatora.

Ulgi pocztowe za granicą.
Na podstawie Porozumienia dotyczącego pocztowych usług płatniczych sporządzonego w Bukareszcie dnia 5 października 2004 r., oraz na podstawie Regulaminu Poczty Listowej, Światowy Związek Pocztowy sporządzonego w Bernie dnia 28 stycznia 2005 r.,
Niewidomi mogą wysyłać przesyłki za granicę na wyżej opisanych zasadach.

Krzysztof Wiśniewski
Centrum Rehabilitacji

zaznacz i zamknij wróć do góryKoło PZN w Hajnówce: Razem od 65 lat

„W służbie pokoleń" - przewodnie hasło tegorocznych obchodów 65-lecia Polskiego Związku Niewidomych podkreśla fakt, iż pomimo wielu różnych zmian główny cel istnienia organizacji pozostaje wciąż ten sam. PZN ma pomagać wszystkim niewidomym i słabowidzącym – bez względu na ich wiek, doświadczenie i stopień niewidzenia. Dzięki wieloletniej pracy i zaangażowaniu prawdziwych pasjonatów nawet w niewielkiej Hajnówce członkowie PZN mimo niepełnosprawności mogą żyć godnie.

Tak otworzyła uroczyste obchody 65-lecia Koła Terenowego PZN w Hajnówce jego prezes Alicja Plis. Na spotkanie w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. T. Rakowieckiego w Hajnówce. przybyli między innymi Agnieszka Szóstko – Dyrektor Podlaskiego Okręgu PZN w Białymstoku, Krystyna Korolczuk – Wiceprezes Zarządu Okręgu Podlaskiego PZN w Białymstoku, Jadwiga Dąbrowska – Wicestarosta Powiatu Hajnowskiego, Jerzy Sirak – Burmistrz Miasta Hajnówka, Andrzej Skiepko – Zastępca Burmistrza Miasta Hajnówka, Alla Gryc – Dyrektor MBP w Hajnówce, Rościsław Kuncewicz – Dyrektor Hajnowskiego Domu Kultury, Zenaida Kiendyś – Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Hajnówce, Ewelina Bajko – reprezentująca Warsztaty Terapii Zajęciowej w Hajnówce, Jolanta Prusinowska – PCPR w Hajnówce oraz członkowie Koła Terenowego PZN w Hajnówce. Niestety z powodu natłoku obowiązków służbowych na uroczystości nie mogła być obecna delegacja z Zarządu Głównego Polskiego Związku Niewidomych, w związku z czym Anna Woźniak-Szymańska – Prezes Zarządu Głównego PZN i Elżbieta Oleksiak – Sekretarz Generalny PZN nadesłały list gratulacyjny z wyrazami uznania i życzeniami wszelkiej pomyślności, dalszych wspaniałych pomysłów i ogromnych chęci do ich realizacji.
Tak piękny jubileusz to wspaniała okazja do przedstawienia prezentacji dotyczącej działań prowadzonych przez stowarzyszenie na przestrzeni lat. Obecnie Koło Terenowe PZN w Hajnówce zrzesza 61 członków – dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe, posiadające znaczny bądź umiarkowany stopień niepełnosprawności z tytułu dysfunkcji wzroku. Na przestrzeni lat przewodniczącymi hajnowskiego związku byli: Wiktor Jańczuk, Stanisława Berk, Halina Szymańska, Eugenia Nowicka, Janusz Puch i od 8 kwietnia 2011 r. Alicja Plis. Tak jak w momencie powstania koła PZN w Hajnówce, tak i obecnie prowadzi się tu bardzo intensywną i ożywioną, ważną dla osób z dysfunkcją wzroku, działalność rehabilitacyjno-integracyjną. Osoby niewidome i słabowidzące otrzymują tutaj wsparcie i pomoc. Poprzez różne działania członkowie udowadniają, że niepełnosprawność wzrokowa, mimo iż niesie za sobą wiele problemów, nie zamyka drogi do dobrego funkcjonowania w społeczeństwie na co dzień, że można żyć pełnią życia. Osoby z dysfunkcją wzroku potrafią świetnie sobie radzić, szczególnie we współczesnym świecie, pełnym sprzętów i urządzeń ułatwiających funkcjonowanie osób niewidomych i słabowidzących. W związku z jubileuszem w bibliotece pojawiła się wystawa przedstawiająca takie właśnie eksponaty. Ekspozycja dostępna będzie do 8 listopada. Wystawę przygotowała Dorota Królikowska-Łapińska i pracownicy biblioteki.
Ważnym punktem programu było wręczenie odznaczeń PZN. W tym roku na Złotą Honorową Odznakę PZN zasłużył Mikołaj Jankowski. Brązową Honorową Odznakę PZN otrzymała Zenaida Smyk. Realizacja działań organizacji zmierzających do kompleksowej rehabilitacji osób z dysfunkcją wzroku nie byłaby możliwa, gdyby nie pomoc ludzi dobrej woli, zarówno ze strony władz samorządowych wszystkich szczebli, pracowników jednostek organizacyjnych miasta i powiatu, placówek rehabilitacji społecznej jak też indywidualnych sponsorów i wolontariuszy. Z okazji jubileuszu wręczono również odznaki „Przyjaciel Niewidomych". Otrzymali je: Mirosław Romaniuk – Starosta Powiatu Hajnowskiego na ręce zastępcy – Jadwigi Dąbrowskiej, Andrzej Skiepko – Zastępca Burmistrza Miasta Hajnówka oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. Dr Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce. – pani Dyrektor Alla Gryc oraz jej pracownicy są bardzo zaangażowani w upowszechnianie czytelnictwa wśród osób z dysfunkcją wzroku – informuje prezes PZN w Hajnówce. – Cieszy nas fakt, że biblioteka w swoich zbiorach posiada coraz więcej książek mówionych. Czytelnikom mającym problemy z widzeniem udostępniany jest zbiór ponad 1.500 tytułów książek mówionych w systemie mp3 do odtwarzania na Czytaku, który można na miejscu wypożyczyć. Pani dyrektor wspiera hajnowskie stowarzyszenie także poprzez pomoc w organizacji cyklicznych spotkań pod hasłem: „Biblioteka dostępna także dla niewidomych", które urozmaicają proces rehabilitacji członków koła. Odznakę „Przyjaciel Niewidomych" otrzymał również Środowiskowy Dom Samopomocy w Hajnówce i Warsztat Terapii Zajęciowej w Hajnówce. Instytucje te prowadzą szeroką działalność, skierowaną do osób niepełnosprawnych i od wielu lat współpracują z hajnowskim kołem PZN. Podopieczni ośrodków urozmaicają spotkania okolicznościowe aranżowane przez organizację niewidomych, dające członkom koła wiele radości. Rokrocznie biorą też udział w Marszu Godności Osób Niepełnosprawnych organizowanym przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Hajnówce oraz w Rajdzie Nordic Walking Osób Niepełnosprawnych po Puszczy Białowieskiej organizowanym przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Hajnówce. Podziękowania za wkład w rozwój Związku Niewidomych w Hajnówce otrzymali również członkowie zarządu: Dorota Królikowska-Łapińska, Ewa Borysowiec, Mikołaj Jankowski oraz przewodniczący: Alicja Plis i Janusz Puch. Słowa uznania i deklarację dalszego wsparcia złożyli zaproszeni goście z Burmistrzem Miasta Hajnówka na czele.
W części artystycznej wystąpili: Julita Kiczkajło, Dorota Królikowska-Łapińska, Tomasz Wilanowski, Małgorzata Sokołowska i Zenaida Smyk.
Obchody jubileuszu 65. lecia Koła Terenowego PZN w Hajnówce zakończyły się słodkim poczęstunkiem i degustacją Hajnowskiego Marcinka.

Emilia Rynkowska

zaznacz i zamknij wróć do góryKoło PZN w Sieradzu: 60-lecie Sieradzkiego Koła PZN, czyli witamy w muzeum po raz drugi

15.06.2016 r. Koło Terenowe PZN w Sieradzu zainaugurowało obchody jubileuszu 60-lecia swojej działalności.

Minęły trzy miesiące, które zaowocowały kolejnym spotkaniem w ramach świętowania rocznicy.
15 września w Muzeum Okręgowym w Sieradzu nastąpiło otwarcie drugiej wystawy poświęconej życiu i działalności osób z dysfunkcją wzroku. Tym razem ekspozycję zdominowało wyposażenie kuchenne – zarówno pokaźny sprzęt, jak i niewielkie pomoce ułatwiające codzienne życie osobom niewidomym i słabowidzącym. Cała wystawa cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, ale niektóre przedmioty wyjątkowo przyciągały uwagę zwiedzających, zaskakując prostotą i ogromną przydatnością. Na przykład furorę robiła bilonówka, która świetnie sprawdza się na co dzień nie tylko w kieszeni osoby niewidomej. Na drugie spotkanie z członkami koła PZN przybyli przedstawiciele władz miejskich, PCPR oraz lokalne media. Nie zabrakło także mieszkańców miasta i powiatu. Wiceprezydent Rafał Matysiak oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Owczarek ze zdumieniem oglądali ekspozycję. Dopytywali o zastosowanie różnych przedmiotów, które im wydawały się tajemnicze. Cieszyła obecność uczniów z Gimnazjum nr 1 w Sieradzu oraz seniorów z Domu Pomocy Społecznej. Po zwiedzeniu ekspozycji odbyła się prelekcja pod hasłem „Biała Laska wczoraj i dziś”. Goście w skupieniu wysłuchali historii białej laski. Jednak z ogromną niecierpliwością wszyscy czekali na zapowiedziane warsztaty „Dotknąć zabytek”. Tym razem pracownicy muzeum przygotowali eksponaty z działu archeologii i historii. Warsztaty prowadzili kierownicy tych działów. Pan Marek Urbański, zaprezentował eksponaty liczące setki lat. Zafascynowane osoby niewidome z delikatnością brały w dłonie stare groty włóczni, dzbanki, czarki będące dowodem życia ludzi w minionych epokach. Pani Anna Piestrzeniewicz, zaprezentowała różne monety i banknoty oraz stare pieczęcie. Pokazywane eksponaty budziły zachwyt, bo oto nagle osoby z dysfunkcją wzroku trzymały w dłoniach namacalny kawałek historii. Jednak wszystkim aż dech zaparło, gdy w rękach pani Anny Piestrzeniewicz pojawił się starodruk. Ogromne wrażenie robiła bogata oprawa księgi. Na brzegach były metalowe okucia, całość spinała ozdobna klamra.
Drugie spotkanie pokazało, że pracownicy muzeum już z mniejszym dystansem podchodzili do odbiorcy, który nie może wzrokowo obejrzeć eksponatów. Pewne bariery zostały przełamane i obie strony myślą już o kolejnym spotkaniu.

Alicja Nyziak

zaznacz i zamknij wróć do góryKoło PZN w Sieradzu: Sieradzki debiut

11 października 2016 roku po raz pierwszy w Sieradzu odbył się Integracyjny Turniej Warcabowy Osób Niewidomych i Słabowidzących. Dla organizatora, czyli zarządu koła PZN w Sieradzu, było to nowe, ale jakże ciekawe doświadczenie.

Turniej otworzył sekretarz Miasta Sieradza pan Jarosław Trojanowski. Z ciekawością przyglądał się nieco innym warcabnicom, bo takich do tej pory nie widział. Rozgrywki odbywały się w dwóch kategoriach: drużynowej i indywidualnej. W szranki stanęły drużyny z Łodzi oraz Sieradza. Zabawa była przednia i oczywiście nie brakowało emocji. Tym razem puchar pojechał do Łodzi. To sygnał dla członków koła PZN w Sieradzu, że sukces wymaga intensywnych treningów. Natomiast w rozgrywkach indywidualnych, puchar zdobyła słabowidząca zawodniczka z Sieradza.
Po warcabowych zmaganiach przyszła pora na wspólne biesiadowanie. Dobrze usiąść z przeciwnikiem przy jednym stole i bliżej go poznać.
Turniej był współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Sieradza.

Alicja Nyziak


zaznacz i zamknij wróć do góry„Ostatnia rodzina” z audiodeskrypcją od 30 września w kinach

Jak pisaliśmy w poprzednim biuletynie, pokazy filmu opatrzonego audiodeskrypcją i napisami dla niesłyszących organizowane są w wybranych kinach w Polsce. Sytuacja jednak trochę się zmieniła, dlatego poniżej przekazujemy komunikat Fundacji Kultury bez barier, która przygotowała audiodeskrypcję do filmu:

Drodzy,
Wiemy, że próbowaliście kontaktować się z kinami odnośnie seansów filmu „Ostatnia Rodzina” z audiodeskrypcją i napisami dla niesłyszących.
Jesteśmy w kontakcie z dystrybutorem i niestety okazało się, że są tylko dwa dyski w wersji dostępnej na całą Polskę. Początkowo powiedziano nam, że każdy nośnik z filmem ma nakładki z audiodeskrypcją i napisami dla niesłyszących. Tak niestety nie jest.
Dodatkową trudnością jest fakt, że można włączyć albo audiodeskrypcję na całą salę albo napisy dla niesłyszących. W związku z tym staramy się zorganizować jak najwięcej pokazów dla Państwa.
Póki co udało się zaplanować pokazy:
18.10, g.10:20 – Kinoteka Warszawa – bilety grupowe po 14 zł/os. - pokaz z audiodeskrypcją z głośników
21.10, g.10:30 – Helios Kielce – bilety grupowe po 12 zł/os. - pokaz z audiodeskrypcją z głośników
O kolejnych pokazach będziemy informować Państwa na bieżąco.
Postaramy się również o pokazy po godzinie 17:00, tak by osoby pracujące mogły wziąć w nich udział.
Osoby zainteresowane pokazem w Warszawie zachęcamy do zgłaszania się do nas, byśmy mogli zebrać grupę, wówczas bilet będzie w cenie 14 zł.
Z wyrazami szacunku,
Anna Żórawska

Kontakt:
e-mail: fundacja@kulturabezbarier.org
tel.kom.: 512 396 475

zaznacz i zamknij wróć do góryDOTKNIJ SZTUKI! W ŚWIECIE KONSERWACJI DREWNA – WARSZTATY DLA DOROSŁYCH O TEMATYCE KONSERWATORSKIEJ

Spójrz na muzeum nie jako zwykły zwiedzający, ale jako konserwator dzieł sztuki! Doświadcz tego, co na co dzień nie jest udostępnione. Poznaj techniki konserwatorskie, a następnie spróbuj je zastosować w praktyce. Przyjdź na warsztaty dostępne również dla osób z niepełnosprawnością wzroku organizowane 22 października w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Spotkanie podzielone będzie na dwie części – spacer po pałacu i warsztaty manualne. W części spacerowej na przykładzie rezydencji wilanowskiej uczestnicy poznają różne techniki konserwatorskie związane z drewnem i zapoznają się z podstawowymi sposobami oraz narzędziami jego konserwacji. W części warsztatowej zadaniem uczestników będzie dekoracja wieka drewnianej szkatułki. W spotkaniu wykorzystane zostaną techniki pracy dostosowane do osób z niepełnosprawnością wzroku – audiodeskrypcja i tyflografika.

Spotkanie adresowane jest do dorosłych odbiorców.
 Data i miejsce: 22 października 2016 r., godz. 10.00–13.00, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie | Wozownia
 WSTĘP: 20 zł – bilet zwykły, 15 zł – bilet ulgowy


 REZERWACJA: tel. + 48 22 544 28 50 / e-mail: bilety@muzeum-wilanow.pl
KONTAKT:
Marta Walewska
e-mail: mwalewska@muzeum-wilanow.pl
tel.: 785 905 735
http://wilanow-palac.pl/warsztaty_konserwatorskie_z_audiodeskrypcja_23_lipca.html


zaznacz i zamknij wróć do góryOgłoszenie

Mam 47 lat , jestem niewidomą, dobrze zrehabilitowaną osobą. Poruszam się samodzielnie z białą laską.
Interesuję się: muzyką i książkami. Lubię spacery, przyrodę oraz koncerty muzyki poważnej. Obsługuję również komputer.

Chętnie poznam pana do towarzystwa o podobnych zainteresowaniach. Szukam osoby słabowidzącej, bez nałogów (kawaler, wdowiec lub rozwiedziony).
Mój adres pozostawiam do wiadomości redakcji.

Osoby zainteresowane prosimy o listy do Redakcji, na kopercie prosimy zaznaczyć „dla Igi”.

zaznacz i zamknij wróć do góry

Wersja offline wygenerowana automatycznie.
Copyright © 2013 Biuletyn Informacyjny „Pochodni”. Wszelkie prawa zastrzeżone.