Skocz do spisu treści

Biuletyn Informacyjny „Pochodni”

BIP nr 18 (161), wrzesień 2017

Redakcja
Ewa Fraszka-Groszkowska - p.o. redaktora naczelnego
Dorota Ciborowska
Rafał Kanarek
Marta Michnowska
Barbara Zarzecka

Adres redakcji:
ul. Konwiktorska 9
00-216 Warszawa
tel.: 226351910, 228312271 wew. 253,
e-mail: pochodnia@pzn.org.pl
strona WWW: pochodnia.pzn.org.pl

Uwaga! Jeśli chcesz zamknąć okno a później móc wrócić do ostatnio czytanego artykułu, cofnij się do najbliższego linku "zaznacz" i otwórz go.


Spis treści

Instytut Tyflologiczny PZN: Inauguracyjne posiedzenie w Pałacu Prezydenckim
Instytut Tyflologiczny PZN: iPKO wciąż niedostępne
Przychodnia Leczniczo-Rehabilitacyjna PZN: Nowy gabinet czynności dnia codziennego
Koło PZN w Cieszynie: Święto książki w Cieszynie
Koło PZN w Cieszynie: Pieszy rajd górski
Koło PZN w Hajnówce: Święto Białej Laski już za nami
Nowy program PFRON dla osób poszkodowanych w wyniku żywiołu
O sytuacji osób niepełnosprawnych
Tyflokonferencja „Zobaczyć Niewidzialne”
Przedszkole dla dzieci o specjalnych potrzebach
Nie bój się chcieć!
Teatr bez barier w Bielsku-Białej
Conradoteka dla wszystkich
Ankieta preferencji wyboru banku przez osoby z niepełnosprawnościami
Ogłoszenie
Ogłoszenie
OgłoszenieInstytut Tyflologiczny PZN: Inauguracyjne posiedzenie w Pałacu Prezydenckim

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda 11 września br. wręczył nominację prezes Annie Woźniak-Szymańskiej do Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP. Z organizacji pozarządowych zajmujących się osobami niepełnosprawnymi nominowani byli jeszcze: Dariusz Supeł, prezes Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych i Krzysztof Kotyniewicz, prezes Polskiego Związku Głuchych.
Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej odbyło się w Pałacu Prezydenckim. Komitet wpisuje się w propozycje Prezydenta RP dotyczące szczególnego uhonorowania setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, które zostały wyrażone w Ustawie o Narodowych Obchodach, wniesionej jako projekt prezydencki do Sejmu RP w dniu 10 listopada 2016 r. – w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada. Realizację zadań mających na celu upamiętnienie i uroczyste uczczenie wydarzeń oraz osób związanych z odzyskaniem i utrwaleniem przez Rzeczpospolitą Polską niepodległości, powierzono Komitetowi Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.
W skład Komitetu wchodzą trzy kategorie osób (w sumie 84 osoby) – najwyższe władze państwowe, przedstawiciele partii politycznych i ugrupowań oraz osoby wskazane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej spośród przedstawicieli kościoła i innych związków wyznaniowych, środowisk kultury i nauki, samorządu terytorialnego, związków zawodowych, organizacji kombatanckich i innych organizacji społecznych lub osób szczególnie zasłużonych dla Państwa Polskiego. W czasie posiedzenia o wszystkich działaniach realizowanych w ramach obchodów opowiedział koordynator, pełnomocnik rządu do spraw obchodów stulecia odzyskania niepodległości RP, minister Jarosław Selin. Program działań obejmuje trzy rodzaje projektów:
- o zasięgu ogólnopolskim, wysokiej jakości projekty kulturalne, np. wystawiennicze, filmowe, muzyczne i badawcze;
- o zasięgu lokalnym i regionalnym – włączenie Polaków we współtworzenie obchodów, poprzez programy dotacyjne, których operatorem jest Biuro Programu Niepodległa;
- realizowane poza granicami Polski – projekty koordynowane przez Instytut Adama Mickiewicza (IAM) w Poznaniu polegające na budowaniu marki kultury polskiej za granicą.
Będą też inne przedsięwzięcia takie, jak ustanowienie 100 pomników historii na stulecie odzyskania niepodległości – ten projekt koordynuje Narodowy Instytut Dziedzictwa – czy wydanie publikacji o osobach obchodzących 100-lecie urodzin w 2018 roku.
Realizacja całego programu jest zaplanowana na lata 2017-2021.
Polski Związek Niewidomych będzie chciał także włączyć się w obchody, wymieniałyśmy z Panią Prezes pomysły na gorąco (byłam także na tej uroczystości), myśląc o Muszynie, o niewidomych i słabowidzących 100-latkach. Przecież Ośrodek w Muszynie ma niezwykłą historię. 27 września 1936 roku – w imieniu Prezydenta RP prof. dra Ignacego Mościckiego, ówczesny prezes Rady Ministrów oraz Minister Opieki Społecznej dokonali aktu oddania do użytku Domu Zdrowia Ociemniałych Żołnierzy RP w Muszynie, nadając Domowi imię marszałka Józefa Piłsudskiego.
Więcej informacji można uzyskać na stronie obchodów:niepodlegla.gov.pl
Strona IAM: culture.pl
Elżbieta Oleksiak, Centrum Rehabilitacji

zaznacz i zamknij wróć do góryInstytut Tyflologiczny PZN: iPKO wciąż niedostępne

- Otrzymaliśmy wiele uwag od osób z problemami wzroku dotyczących funkcjonowania nowej wersji serwisu bankowości elektronicznej – iPKO, służącego do wykonywania operacji finansowych na indywidualnych i firmowych kontach klienta – napisali pracownicy Polskiego Związku Niewidomych w piśmie do prezesa zarządu banku PKO BP.

Uwagi te dotyczą m.in.: wyboru obrazkowego hasła na etapie pierwszego logowania, przeglądania historii konta czy wyszukiwania w niej konkretnych operacji, np. cyklicznych opłat. Poza tym serwis jest nieintuicyjny, a w przypadku starszej wersji przeglądarki funkcje wywoływane klawiszami nie działają. Osoby niewidome mają również problemy przy obsłudze kont firmowych.
PZN zwraca się więc do banku, by zgłoszone uwagi zostały dokładnie przeanalizowane i by wdrożono rozwiązania pełnej obsługi serwisu iPKO, które dobrze współpracują z technologiami wspomagającymi osoby niewidome i słabowidzące. Ewentualnie, by włączono starą wersję serwisu iPKO, która będzie działać równolegle z jej nową odsłoną.
PZN powołuje się w piśmie na rozporządzenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji o Krajowych Ramach Interoperacyjności (Dz. U. rok 2012, poz. 526), zgodnie z którymi od czerwca 2015 r. strony internetowe instytucji publicznych oraz organizacji i instytucji korzystających z dotacji unijnych powinny być zgodne ze standardami dostępności WCAG 2.0 na poziomie AA, których to serwis nie spełnia.
PKO twierdzi, że stara się uwzględniać potrzeby wszystkich klientów. – W odpowiedzi na powyższe pismo dotyczące możliwości korzystania przez osoby niewidome z serwisu bankowości elektronicznej iPKO uprzejmie informujemy, że Bank podejmuje działania, aby umożliwić Klientom w sposób przystępny korzystanie z serwisu, dbając równocześnie, aby jakość i bezpieczeństwo obsługi Klientów była na najwyższym poziomie – zapewnia Biuro Rzecznika Klienta PKO.
Pracownicy banku powołują się na audyt Fundacji „Integracja”, której opinia potwierdza, iż aktualnie Serwis iPKO spełnia większą część wytycznych zgodnych z normą WCAG 2.0. Na wniosek banku, przez Fundację „Integracja” został sporządzony Raport z audytu użyteczności, jednakże z uwagi na zawarte w nim informacje stanowiące tajemnicę bankową, jego treść nie została upubliczniona. Bank zapewnia również, że dostępność serwisu iPKO dla osób posługujących się czytnikami treści została dodatkowo potwierdzona w badaniach z udziałem osób niewidomych lub niedowidzących.
– Bank stale współpracuje z osobami niewidomymi w zakresie wprowadzania usprawnień poszczególnych sekcji serwisu i PKO, których celem jest zapewnienie osobom niewidomym możliwości korzystania z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego za pośrednictwem serwisu bankowości elektronicznej iPKO, zapewniając tym samym pełne i bezproblemowe dysponowanie środkami zgromadzonymi na rachunkach prowadzonych przez Bank. – czytamy w piśmie.
Jednocześnie Biuro Rzecznika Klienta zapewnia, że uwagi dotyczące wskazanych sekcji Serwisu iPKO niewspółpracujących z technologiami wspomagającymi osoby niewidome, zostaną przez bank uwzględnione i będą podstawą do wprowadzenia poprawek i usprawnień.
Bank już obiecuje wprowadzenie zmian, np. w odniesieniu do wyboru „obrazka bezpieczeństwa” pojawi się informacja dostępna dla czytników ekranu, wyjaśniająca, czym jest ten proces i że nie jest obligatoryjnym krokiem podczas logowania.
PZN będzie jeszcze uszczegóławiał, co w serwisie wymaga poprawienia, niemniej uwagi może zgłaszać każdy. Zachęcamy więc tych z Państwa, którzy są klientami banku PKO BP i mają problem z obsługą serwisu iPKO do wypełnienia formularza zamieszczonego pod poniższym linkiem: [url]https://www.pkobp.pl/rzecznik-klienta/[/url/

zaznacz i zamknij wróć do góryPrzychodnia Leczniczo-Rehabilitacyjna PZN: Nowy gabinet czynności dnia codziennego

Dzięki wsparciu finansowemu firmy ALCON Polska Sp. z o.o. powstał w naszej przychodni w Warszawie profesjonalny gabinet czynności dnia codziennego.
W ramach dziennego ośrodka rehabilitacji osób z dysfunkcją narządu wzroku w niewielkich grupach lub indywidualnie zespół rehabilitacji uczy, jak samodzielnie wykonać posiłek, uprasować ubranie, a następnie poukładać je w szafie przy wykorzystaniu odpowiednich pomocy optycznych i tyflotechnicznych. Tu także odbywać się będą spotkania grupy wsparcia połączone z zajęciami relaksacyjnymi. Będzie można skorzystać z odpowiednio „oprzyrządowanego” komputera lub poczytać książkę.
Zajęcia z zakresu nauki czynności dnia codziennego pozwalają osobom tracącym wzrok i niewidomym stawać się samodzielnymi, radzącymi sobie z codziennymi obowiązkami, a grupowe spotkania to okazja do wymiany doświadczeń z innymi osobami z dysfunkcją wzroku.
By skorzystać z gabinetu, wystarczy skierowanie do Ośrodka rehabilitacji osób z dysfunkcją wzroku wystawione przez lekarza okulistę, neurologa lub lekarza rehabilitacji. Nie jest wymagane orzeczenie o niepełnosprawności.

zaznacz i zamknij wróć do góryKoło PZN w Cieszynie: Święto książki w Cieszynie

Czy warto czytać? Na to pytanie odpowiedzą twierdząco członkowie Koła PZN w Cieszynie, którzy są z książką za pan brat. W siedzibie koła mieści się filia Biblioteki Miejskiej, w której wypożyczane są wyłącznie audiobooki. Tym to sposobem niewidomi i niedowidzący czytelnicy mają ułatwiony dostęp do książki mówionej.
Już po raz drugi; w środę 20 września, odbył się konkurs na podstawie książki mówionej zorganizowany przez zarząd Cieszyńskiego Koła PZN oraz bibliotekę.
W konkursie wzięło udział sześć osób, trzy panie i trzech panów. Lektura obowiązkowa to „Carte Blanche” Jacka Lusinskiego i do wyboru jedna z dwóch: „Babska misja” Małgorzaty J. Kursy oraz „21-37 „Mariusza Czubaja. Podział w wyborze był równy: panowie wybrali kryminał, natomiast paniom do gustu przypadła książka Małgorzaty J. Kursy.
Pytania były zróżnicowane, od tych banalnie łatwych po bardzo szczegółowe.
I tak po zaciętych bojach trzecie miejsce zajął Marian Jakucinski z Wisły, drugie Renata Misiorz, natomiast pierwsze miejsce przypadło w udziale piszącej ten tekst. Obie z koleżanką jesteśmy mieszkankami Cieszyna.
Laureaci otrzymali nagrody, a pozostali upominki. Najważniejsza jednak była dobra zabawa.
Ponieważ książka jest naszym przyjacielem, nie odłożymy jej w kąt, lecz będzie nam towarzyszyć, na co dzień.
Iwona Czarniak

zaznacz i zamknij wróć do góryKoło PZN w Cieszynie: Pieszy rajd górski

Każda forma aktywnego wypoczynku jest bardzo dobrą rehabilitacją dla osób niepełnosprawnych. Z taką myślą cieszyńskie koło terenowe PZN zorganizowało Pieszy Rajd Górski Niewidomych w Brennej, który odbył się w dniach 9–12 września.
Brenna to malownicza górska miejscowość turystyczna, położona w odległości około 85 km od Katowic, na trasie do Wisły czy Ustronia. Leży nad rzeką Brynicą, przy której latem można spotkać osoby zażywające kąpieli słonecznych i wodnych, są tu wyciągi narciarskie i szlaki turystyczne dostępne praktycznie dla każdego.
Co roku we wrześniu cieszyńskie koło organizuje wyprawę do jakiejś miejscowości na terenie Podbeskidzia i w tym roku wybór padł na Brenną, a dokładniej na obiekt „Pokoje Gościnne U Krystyny” położony około 300 metrów od ścisłego centrum Brennej.
Pierwszy dzień (sobota) to zakwaterowanie w pokojach dwu- i trzyosobowych, potem krótki, wspólny spacer brzegiem Brynicy do centrum Brennej i wieczorny grill przygotowany przez ośrodek z już tradycyjnym programem pod hasłem „Każdy śpiewać może”.
W niedzielne południe grupa podzieliła się na kilka mniejszych i najliczniejsza postanowiła zdobyć szczyt Kotarza położony na wysokości 974 m n.p.m. Jest to najwyższe wzniesienie na odcinku między Przełęczą Salmopolską, a przełęczą Karkoszczonka. Na ten szlak wyruszyło 11 osób, z czego na szczycie oraz obok pamiątkowego ołtarza zameldowało się pięciu wytrwałych. Druga grupa w tym czasie spacerowała brzegiem rzeki w kierunku Brennej Bukowej, a trzecia w kierunku centrum.
Trzeci dzień (poniedziałek) to zbiórka o godzinie 10:00 przed budynkiem ośrodka i wyjście grupowe na szczyt Karkoszczonki. Pierwszy etap to droga asfaltowa w kierunku Brennej Bukowej do końcowego przystanku autobusowego. Ten odcinek pokonywaliśmy mniejszymi grupkami z uwagi na ruch samochodowy. Druga część to już szlak turystyczny z prawdziwego zdarzenia. Od tego miejsca na szczyt Przełęczy Karkoszczonka - 729 m n.p.m. – szliśmy żółtym szlakiem. Po godzinie dotarliśmy do Chaty Wuja Toma. Z tego miejsca rozpościera się piękny widok na Szczyrk, który gościł nas na rajdzie w zeszłym roku. Po odpoczynku tą samą drogą wróciliśmy do Brennej Centrum do „Krystyny” na obiad, który po takim wysiłku z apetytem zjedliśmy.
Będąc na Karkoszczonce, można przejść szlakiem do wspomnianego Szczyrku lub na najwyższy szczyt Bielska-Białej na Klimczok i wrócić do Bielska przez Szyndzielnię. Kilka osób w tym samym czasie udało się do centrum i spacerkiem zdobyło Malinową Górę.
Ostatni dzień przywitał nas deszczową pogodą i dlatego może łatwiej było opuszczać zarówno „Krystynę”, jak i Brenną. Wszyscy byli zadowoleni, pełni sił i energii, wracali do domów z miłymi wspomnieniami.
Każda aktywność fizyczna pomaga utrzymać sprawność, zarówno fizyczną, jak i umysłową. Regularne chodzenie poprawia jakość życia i zapobiega wielu chorobom związanym z siedzącym trybem życia. Więc jak tylko macie Państwo możliwości i chęci, to zapraszam do wędrówek i spacerów w jesienne dni.
Rajd odbył się dzięki dofinansowaniu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Andrzej Koenig

zaznacz i zamknij wróć do góryKoło PZN w Hajnówce: Święto Białej Laski już za nami

Międzynarodowy Dzień Osób Niewidomych i Słabowidzących tzw. „Dzień Białej Laski” obchodzony jest 15 października każdego roku, a my – członkowie Koła Terenowego Polskiego Związku Niewidomych w Hajnówce, korzystając z pięknej pogody obchodziliśmy go 23 września 2017 roku.
Była to też okazja do integracji z zaprzyjaźnionymi członkami Koła z Bielska Podlaskiego. W przedsięwzięciu uczestniczyli także członkowie Prezydium Zarządu Okręgu Podlaskiego PZN w Białymstoku – Pani Krystyna Korolczuk i Pan Rafał Gawkowski.
Tego dnia wszyscy wyruszyliśmy kolejką wąskotorową na Topiło. Podziwiając z okien piękno puszczy, dotarliśmy do zajazdu „Ostatni grosz".
Po uroczystym przywitaniu zaproszonych gości oraz złożeniu życzeń z okazji święta osób niewidomych i słabowidzących zaczęła się biesiada. Stoły uginały sie od pyszności: zupy grochowej, kiszki ziemniaczanej oraz kiełbasek pieczonych na ognisku. Był też czas na konkursy zręcznościowe, recytacje wierszy, tańce, wspólne śpiewanie oraz na rozpoznawanie przypraw bez użycia wzroku. W godzinach popołudniowych, z uśmiechem na twarzach, wróciliśmy kolejką do Hajnówki.

Impreza została zrealizowana w ramach zadania „Niewidomi bliżej siebie” dofinansowanego przez Urząd Miasta Hajnówka.

Elżbieta Tomaszuk

zaznacz i zamknij wróć do góryNowy program PFRON dla osób poszkodowanych w wyniku żywiołu

PFRON ruszył z nowym programem „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu w 2017 r.”.
O materialne jednorazowe wsparcie mogą ubiegać się poszkodowane na skutek żywiołu osoby z niepełnosprawnością, które posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne) oraz dzieci i młodzież z niepełnosprawnością, którym wydano orzeczenie o niepełnosprawności przed ukończeniem 16. roku życia z gmin objętych rozporządzeniami Prezesa Rady Ministrów. Lista gmin dostępna jest na stronie PFRON w zakładce dokumenty do pobrania.
Na program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu w 2017 r.” składają się dwa moduły.
W ramach Modułu I przysługuje jednorazowe świadczenie na rehabilitację społeczną w wysokości dwóch tysięcy złotych, z zastrzeżeniem, że wysokość świadczenia nie może przekraczać kwoty wnioskowanej przez Wnioskodawcę. Wysokość wnioskowanej pomocy Wnioskodawca powinien określić łącznie dla wszystkich osób niepełnosprawnych, których dotyczy ten wniosek. Jest to pomoc doraźna niepodlegająca rozliczeniu wydatkowana zgodnie z potrzebami osoby z niepełnosprawnością.
Podopieczny/podopieczni, którego/których dotyczy wniosek w ramach Modułu I musi/muszą zamieszkiwać razem z Wnioskodawcą w obrębie tego samego gospodarstwa domowego (pobyt stały).
Pomoc w ramach Modułu I dotyczy tylko tych adresatów programu, w odniesieniu do których przyznany został zasiłek celowy w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej dla osób lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) na podstawie art. 40 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, z późn. zm.).
W ramach Modułu II przysługuje jednorazowe świadczenie stanowiącego rekompensatę poniesionych strat i/lub pokrycie kosztów przeprowadzenia naprawy w odniesieniu do sprzętu/urządzenia /środka pomocniczego/przedmiotu ortopedycznego, którego zakup był dofinansowany ze środków PFRON, w tym w ramach programów Rady Nadzorczej PFRON (niezależnie od daty przyznania pomocy ze środków PFRON).
Świadczenie z Modułu II przeznacza się na:
1. zakup lub naprawę sprzętu rehabilitacyjnego, środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych utraconych lub zniszczonych na skutek działania żywiołu,
2. usunięcie powstałych na skutek działania żywiołu szkód, w obrębie zlikwidowanych uprzednio barier technicznych i barier w komunikowaniu się (bez barier architektonicznych) w związku z indywidualnymi potrzebami osób z niepełnosprawnością – zakup/naprawę sprzętu/urządzeń.
W uzasadnionych przypadkach adresatowi programu może być udzielana pomoc w postaci indywidualnego wsparcia wykraczającego poza pomoc określoną w Module I i w Module II programu. Podstawą decyzji jest złożenie przez jednostkę samorządu powiatowego do Oddziału PFRON pisemnego wniosku o udzielenie adresatowi programu indywidualnego wsparcia. Warunki i zakres udzielenia indywidualnego wsparcia każdorazowo określone zostaną odrębną decyzją Zarządu PFRON.
Realizatorem programu jest samorząd powiatowy, który wyznacza jednostkę organizacyjną wykonawczą program – na ogół jest to Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
Wnioski w ramach programu składane są w trybie ciągłym, jednakże nie później niż do dnia 1 grudnia 2017 r.

Szczegółowe informacje na stronie
http://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-osobom-niepelnosprawnym-poszkodowanym-w-wyniku-zywiolu-w-2017-r/tresc-programu/

zaznacz i zamknij wróć do góryO sytuacji osób niepełnosprawnych

W tym roku mija 5 lat, odkąd polski rząd ratyfikował Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych. Co się przez ten czas zmieniło? Jakie udogodnienia dla osób niepełnosprawnych zostały dzięki Konwencji już wprowadzone, a nad czym należy jeszcze popracować?

27 października o godz. 9:00 w Centrum Transferu Wiedzy w sali CTW-408 w Warszawie, podczas konferencji organizowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, podsumowane zostaną dotychczasowe działania w zakresie wdrażania Konwencji, będzie więc można odnaleźć odpowiedzi na powyższe pytania, a także na wiele innych.
W ramach programu przygotowane zostaną dwa panele dyskusyjne. Pierwszy z nich będzie poświęcony dostępności przestrzeni publicznej i projektowania uniwersalnego, drugi karierze zawodowej osób niepełnosprawnych oraz kompleksowemu podejściu do rehabilitacji. Wezmą w nich udział m.in. przedstawiciele środowisk naukowych, administracji rządowej i samorządowej, organizacji pozarządowych oraz instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością, wśród których znajdzie się również prezes Polskiego Związku Niewidomych, Anna Woźniak-Szymańska. Organizatorzy zapraszają do udziału wszystkie osoby zainteresowane tematyką działalności na rzecz poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnością. By wziąć udział w konferencji, należy wypełnić formularz rejestracyjny, dostępny na stronie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Można go pobrać, podobnie jak i cały plan konferencji, ze strony:
http://niepelnosprawni.gov.pl/art,787,zaproszenie-na-konferencje

Zgłoszenia przyjmowane są do 16 października.zaznacz i zamknij wróć do góryTyflokonferencja „Zobaczyć Niewidzialne”

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji zaprasza do udziału w 2 Tyflokonferencji „Zobaczyć Niewidzialne”, która odbędzie się 14 listopada 2017 r. w Centrum Konferencyjnym Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie (ul. Bielska 62). Podczas konferencji poruszona zostanie tematyka dysfunkcji wzroku, w tym jej aspekty medyczne, rehabilitacyjne, społeczne, edukacyjne i psychologiczne.
Celem konferencji jest interdyscyplinarne spojrzenie na tematykę wsparcia osób z dysfunkcją wzroku. Organizatorzy proponują zgłaszanie tematów w następujących obszarach, które przy odpowiedniej liczbie zgłoszeń będą stanowiły podział na sekcje:
1. Wsparcie dziecka słabowidzącego
2. Wsparcie dziecka niewidomego i ociemniałego
3. Wsparcie dorosłych osób słabowidzących
4. Wsparcie dorosłych osób niewidomych i słabowidzących

Koszt czynnego udziału w konferencji wynosi 85 zł, natomiast przy uczestnictwie biernym – 40 zł (dla studentów i osób z niepełnosprawnością: czynny – 70 zł, a bierny – 30 zł).
Zgłoszenia należy przesyłać do 17 października 2017 r. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać mailowo (joanna.kapias@onet.pl) lub telefonicznie (510-691-391).


zaznacz i zamknij wróć do góryPrzedszkole dla dzieci o specjalnych potrzebach

Decyzją zarządu województwa w samorządowym wojewódzkim Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Toruniu powstanie przedszkole dla dzieci o specjalnych potrzebach – z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi z nią problemami w poruszaniu się oraz autyzmem. Przygotowywane są też założenia do stworzenia podobnej placówki w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Braille’a w Bydgoszczy.
W kompleksie ośrodka powstanie na potrzeby placówki nowy budynek, projekt obejmuje też wyposażenie placówki we właściwą bazę dydaktyczną, w tym specjalne oprogramowanie, i budowę placu zabaw. Przedszkole przyjmie 26 niepełnosprawnych maluchów, w tym także z problemami dotyczącymi wzroku i słuchu, w wieku 3-7 lat, ale zakładamy, że w szczególnych przypadkach będą tu mogły trafić dzieci młodsze (od 2,5 roku) i starsze (do 9 lat). Zakładamy też, że nowa jednostka będzie prowadzić program wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, czyli prowadzone przez socjoterapeutów popołudniowe zajęcia dodatkowe. Skorzysta z nich 45 dziewczynek i chłopców.
- Oddział przedszkolny w Korczaku działa obecnie w dalece niewystarczających warunkach – w jednej niewielkiej sali w budynku internatu, z koniecznością prowadzenia zajęć w pomieszczeniach, z których korzystają także uczniowie korczakowskich szkół. Wiemy też, że jest spore zapotrzebowanie na ten rodzaj edukacji przedszkolnej – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.
Inwestycja będzie kosztowała ponad 5 milionów, znaczna część tej kwoty zostanie pokryta ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Zakończenie prac planowane jest na jesień 2019.
Podobne przedszkole – dla 21 dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawnościami sprzężonymi, autyzmem lub z niepełnosprawnościami dotyczącymi wzroku i słuchu – powstanie w bydgoskim Ośrodku Braille’a. Jest już miejsce pod budowę (przekazał ją samorząd Bydgoszczy), w Departamencie Edukacji i Kształcenia Ustawicznego trwają obecnie prace nad założeniami przedsięwzięcia.
Decyzją zarządu województwa z ubiegłego tygodnia dotacje na przedsięwzięcia służące zwiększeniu liczby miejsc w zwykłych przedszkolach, łącznie ponad 18,5 miliona złotych, trafią do osiemnastu miast i gmin w całym regionie. W tym przypadku przyjęto zasadę, że inwestycje, na przykład modernizacja i rozbudowa obiektów, muszą zostać powiązane z projektami miękkimi służącymi poszerzeniu oferty edukacyjnej placówek, w tym przede wszystkim z organizacją dodatkowych, rozwijających zajęć dla maluchów. Beneficjentami są społeczności lokalne Brodnicy, gminy Stolno, miasta i gminy Skępe, gminy Płużnica, gminy Lubiewo, gminy Lubanie, gminy Ryńsk, gminy Książki, gminy Rogowo, gminy Świedziebnia, Lipna i gminy Lipno, gminy Bobrowo, gminy Dobre, gminy Topólka, gminy Dragacz, gminy Pakość i gminy Cekcyn.

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

zaznacz i zamknij wróć do góryNie bój się chcieć!

– Kultura jest obszarem wolnym od wykluczeń, stereotypów, kalek myślowych i lęków, których źródłem zwykle jest niewiedza. Kultura ma nas łączyć, być przestrzenią spotkania – tymi oto słowami prezes Fundacji Kultury bez Barier, Anna Żurawska, zainicjowała piątą edycję Festiwalu Kultury bez Barier.

Impreza do tej pory znana była jako Warszawski Tydzień Kultury Bez Barier, lecz ze względu na jej coraz większą popularność, oprócz tego, że zyskała nowy szyld, wydłużono również czas jej trwania. Tym razem będzie odbywać się w dniach 29.09.–15.10. i poza Warszawą obejmie swoim zasięgiem również inne miasta takie, jak: Kraków, Gdynia oraz mniejsze miasteczka jak: Janowiec, Olsztynek czy Wałbrzych.
Na festiwalowych wydarzeniach przygotowanych z myślą o osobach niewidomych pojawią się tradycyjne pomoce, takie jak audiodeskrypcja czy tyflografiki. Rewolucyjnym rozwiązaniem w ramach tegorocznej edycji jest zastosowanie wydruków 3D z miniaturami scenografii wykorzystywanych podczas spektakli oraz obiektów muzealnych. Widzowie z niepełnosprawnością wzroku będą mogli liczyć też na pomoc asystentów-wolontariuszy.
Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Nie bój się chcieć”, które jest jednocześnie tytułem piosenki „Zwierzogród” – pierwszej animacji Disney'a z polską audiodeskrypcją, napisami dla głuchych oraz w języku migowym. Wiąże się to z tym, iż partnerem bieżącej odsłony festiwalu jest Disney Polska.
Jedną z głównych stołecznych atrakcji tegorocznego FKBB jest festiwal filmowy Przejścia, w ramach którego będzie można zobaczyć takie filmy z audiodeskrypcją, jak „Lalaland” czy „Sztuka Kochania”, oraz wziąć udział w warsztatach tańca w stylu swing pod okiem tancerzy z Shim Sham. Również instytucje w innych miastach mają bogatą ofertę kulturalną, m.in.: Galeria Arsenał w Białymstoku, Muzeum Emigracji w Gdyni czy Muzeum PRL-u w Krakowie. Kultura bez barier pojawia się też w mniejszych miejscowościach, podczas festiwalu będzie więc można zwiedzić Zamek w Janowcu, wystawę etnograficzną„Dotknij kultury ludowej” w Muzeum Budownictwa Ludowego w Parku Etnograficznym w Olsztynku czy wziąć udział w koncercie Lata 20-30 w Ogólnopolskim Teatrze William-Es w Wałbrzychu.
Nie zabraknie także atrakcji dla najmłodszych uczestników, na przykład w Warszawie dzieci mogą się wybrać na wystawę „Pieniądz przez wieki” zorganizowaną w Centrum Pieniądza lub na spacer po warszawskim ZOO pod hasłem „Dotknij mojego świata”. W Rzeszowie mogą obejrzeć spektakl „Bambusowa księżniczka” w Teatrze Maska, w Wałbrzychu przygotowano dla nich Bajkowy Koncert w Ogólnopolskim Teatrze William-Es, a we Wrocławskim Teatrze Lalek – spektakl „Piekło-Niebo”.

Akcję Festiwal Kultury Bez Barier wspierają Miasto Stołeczne Warszawa oraz Disney Polska.
Pełny harmonogram wydarzeń dostępny jest na stronie FKBB. Strona jest przystosowana do odczytu dla programów głośnomówiących. http://www.wtkbb.pl/pl/aktualnosci
Na wszystkie wydarzenia w ramach festiwalu należy wcześniej rezerwować miejsce pod adresem: rezerwacje@kulturabezbarier.org lub pod nr tel. 793 996 475. Zgłoszenia w sprawie asystentów przyjmuje Magdalena Kamińska pod adresem:
magdalena.grabowska@teatrstudio.pl lub telefonicznie: 663 770 850. Można również zarejestrować się przez Internet na stronie Festiwalu Kultury Bez Barier http://www.wtkbb.pl/pl.

zaznacz i zamknij wróć do góryTeatr bez barier w Bielsku-Białej

Nie tylko audiodeskrypcja i tłumaczenie na język migowy, ale i dowóz osób niepełnosprawnych na spektakl – to oferta, z którą wychodzi Teatr Polski w Bielsku-Białej.

W sezonie 2017/2018 cykl Spektakle bez barier, realizowany w Teatrze Polskim od 2013 roku, otrzymał dofinansowanie w ramach Programu „Kultura – Interwencje 2017” prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury. Do tej pory organizatorzy zapraszali na spektakle bez barier osoby niewidome i niesłyszące z Bielska-Białej i bliskich okolic. Dzięki dofinansowaniu po raz pierwszy będą mogli zaprosić również gości z dalszych miast, takich jak Kraków, Chorzów i Pszczyna. W ramach projektu zostaną zorganizowane dla nich nie tylko przedstawienia, warsztaty i spotkania, ale także bezpłatny transport do teatru.
Pierwszy spektakl inaugurujący jesienny cykl Spektakli bez barier to „Boeing Boeing” (w reżyserii Witolda Mazurkiewicza), który był prezentowany jednocześnie z audiodeskrypcją i tłumaczeniem na język migowy. Dostosowanie spektaklu równocześnie dla osób niewidomych i niesłyszących miało miejsce po raz pierwszy. Inauguracja cyklu przypadła na szczególny dzień, bowiem 24 września obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Głuchych.
- Zależy nam, aby na naszej widowni zasiadali razem wszyscy miłośnicy teatru – bez względu na różnego rodzaju ograniczenia czy ich brak – twierdzą organizatorzy. Dlatego Spektakle bez barier znalazły swoje stałe miejsce w repertuarze Teatru Polskiego.
Terminy jesiennych Spektakli bez barier:
7 października – „DyBBuk” z audiodeskrypcją
22 października – „Z twoją córką? Nigdy!” z tłumaczeniem na język migowy
10, 11, 12 listopada – „Humanka” z audiodeskrypcją i tłumaczeniem na język migowy.
Teatr Polski
ul. 1 Maja 1
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 822-84-51
tel. 33 822-84-52
Partnerami projektu są:
Polski Związek Niewidomych, Okręg Śląski, Koło Grodzkie w Bielsku-Białej, Fundacja „Szansa dla Niewidomych", oddział w Krakowie, Stowarzyszenie „Grupa Wsparcia dla Niesłyszących i Ich Rodzin – Podbeskidzie", Polski Związek Głuchych, Oddział Małopolski w Krakowie, Chorzowskie Stowarzyszenie Niesłyszących, Pszczyńskie Stowarzyszenie Niesłyszących.

Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura – Interwencje 2017”.

zaznacz i zamknij wróć do góryConradoteka dla wszystkich

- Zachęcamy szczególnie wszystkich wahających się i niepewnych swych talentów aktorskich. Mamy nadzieję, że wspólna zabawa obudzi w każdym uczestniku sceniczne powołanie – przekonują organizatorzy warsztatów teatralnych zaplanowanych w ramach projektu „Conradoteka dla wszystkich!”. Uczestnicy, w tym osoby niewidome i słabowidzące, będą wspólnie przygotowywać przedstawienie pod czujnym okiem prowadzącej – aktorki i performerki Grażyny Kopeć.

Warsztaty odbywać się będą w Warszawie w Tyflogalerii PZN (ul. Konwiktorska 7) w czwartki o godzinie 17.30. Udział w nich jest bezpłatny, ale obowiązują zapisy. Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres: monika@kulturabezbarier.org.
Tym samym, przypominamy również, że wciąż trwają zapisy na bezpłatne warsztaty fotograficzne, które także są realizowane w ramach projektu „Conradoteka dla wszystkich!”. Warsztaty w Bemowskim Centrum Kultury (Górczewska 201) odbędą się w dniach 30.09.-01.10. (sobota i niedziela). Zgłoszenia na nie należy przesyłać na adres: ola@kulturabezbarier.org. Zajęcia będą prowadzone w Polskim Języku Migowym, z tłumaczeniem na język foniczny.

zaznacz i zamknij wróć do góryAnkieta preferencji wyboru banku przez osoby z niepełnosprawnościami

Przedsiębiorstwo społeczne – spółka Utilitia (utilitia.pl), które propaguje dostępność, uniwersalne projektowanie i równy dostęp do informacji elektronicznej dla wszystkich, zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety preferencji wyboru banku przez osoby z niepełnosprawnościami.
Celem ankiety jest poznanie, czy wdrażane przez banki udogodnienia stanowią czynnik decydujący przy wyborze banku przez osoby z niepełnosprawnościami.
Zebrane informacje pozwolą twórcom ankiety jeszcze lepiej poznać Państwa potrzeby dotyczące dostępności usług bankowych i zabiegać o ich uwzględnianie przez banki.
Ankieta jest anonimowa i dostępna jest pod linkiem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAogDZuNCu9JPHJpgsVQ3L1A_jM6yU_HWVKS45LTny127Yvg/viewform

zaznacz i zamknij wróć do góryOgłoszenie

Słabowidzący kawaler (55 lat), rencista, spokojny, bez nałogów, bez zobowiązań zaopiekuje się dożywotnio osobą starszą, bezdzietną w zamian za mieszkanie.

Częstochowa, Myszków, okolice.
Osoby zainteresowane mogą się kontaktować pod nr. tel. 53 6315866
Zenon Zieliński

zaznacz i zamknij wróć do góryOgłoszenie

Redakcja programu Dzień Dobry TVN poszukuje niewidomych rodziców widzących dzieci, którzy zechcą wziąć udział w reportażu pokazującym pozytywne aspekty wychowania dzieci przez niewidomych rodziców. Chętnych zapraszamy do kontaktu z p. Ludwikiem Lisem: 516 444 224.

zaznacz i zamknij wróć do góryOgłoszenie

Przez wiele lat czytałam na głos książki mojemu ciężko choremu, sparaliżowanemu mężowi. Nawet po kilka godzin dziennie. Mój mąż umarł kilka tygodni temu, a ja pomyślałam, że mogłabym czytać komuś innemu. Czytam ładnie, wyraźnie. Jedynie nazwy francuskie mogą sprawiać mi trudności, bo nie znam tego języka. Mam dyktafon, więc mogę sama tworzyć nagrania i przekazywać je zainteresowanej osobie. Co prawda jest na rynku wiele audiobooków, jednak zazwyczaj są to kryminały lub inne „chodliwe” gatunki. Ja mam sporo książek historycznych (mój mąż takie lubił), chętnie kupuję nowe, pożyczam od przyjaciół męża, również zarażonych historycznym bakcylem. Jeżeli ktoś chciałby skorzystać z mojej propozycji (oczywiście nieodpłatnie), to chętnie podam swój telefon.
Pozdrawiam. Katarzyna Waluś, Gliwice

zaznacz i zamknij wróć do góry

Wersja offline wygenerowana automatycznie.
Copyright © 2013 Biuletyn Informacyjny „Pochodni”. Wszelkie prawa zastrzeżone.