Skocz do spisu treści

Biuletyn Informacyjny „Pochodni”

BIP nr 10 (153), maj 2017

Redakcja
Ewa Fraszka-Groszkowska - p.o. redaktora naczelnego
Dorota Ciborowska
Rafał Kanarek
Marta Michnowska
Barbara Zarzecka

Adres redakcji:
ul. Konwiktorska 9
00-216 Warszawa
tel.: 226351910, 228312271 wew. 253,
e-mail: pochodnia@pzn.org.pl
strona WWW: pochodnia.pzn.org.pl

Uwaga! Jeśli chcesz zamknąć okno a później móc wrócić do ostatnio czytanego artykułu, cofnij się do najbliższego linku "zaznacz" i otwórz go.


Spis treści

Instytut Tyflologiczny PZN: Ankieta i zaproszenie na konferencję „Uveitis (zapalenie błony naczyniowej oka, ZBNO) z perspektywy pacjenta”
Instytut Tyflologiczny PZN: Drugi Kongres Pracodawców Osób Niepełnosprawnych za nami
Instytut Tyflologiczny PZN: Matematyka nowocześnie
Instytut Tyflologiczny PZN: 90 lat ośrodka w Chorzowie
Instytut Tyflologiczny PZN: Czerwiec w Tyflogalerii
Okręg Dolnośląski PZN: Z żalem zawiadamiamy
Koło PZN w Legnicy: 65 lat minęło
Koło PZN w Sieradzu: Tydzień Bibliotek
Koło PZN w Sieradzu: Pan od muzyki
Spotkanie diecezjalnych duszpasterzy niewidomych
Wrześniowa pielgrzymka
Wyjazd do Soczewki
Nowe wzory legitymacji
Jak wygląda codzienność rodzica z niepełnosprawnością?
Prośba o udział w badaniu
Ankieta - tyflopedagogika
OgłoszenieInstytut Tyflologiczny PZN: Ankieta i zaproszenie na konferencję „Uveitis (zapalenie błony naczyniowej oka, ZBNO) z perspektywy pacjenta”

Serdecznie zapraszamy 6 czerwca 2017 r., o godz. 13.00 na konferencję pt.: „Uveitis (zapalenie błony naczyniowej oka, ZBNO) z perspektywy pacjenta”.
Schorzenie to jest bardzo mało znane i wymaga długotrwałego procesu diagnostycznego. Nieleczone, może prowadzić do nieodwracalnej utraty widzenia.
Konferencja będzie kontynuacją debat problemowych dotyczących różnych schorzeń grożących ślepotą. Jej celem jest edukacja pacjentów i decydentów na temat specyfiki tego schorzenia, diagnostyki i dostępu do leczenia oraz rehabilitacji. Chcemy na niej przedstawić również informacje o stanie wiedzy pacjentów o tym schorzeniu. Program konferencji:
13.00-13.10 – przywitanie gości – prezes PZN Anna Woźniak-Szymańska
13.10-13.30 – najważniejsze problemy pacjenta ze schorzeniami narządu wzroku w Polsce z perspektywy Polskiego Związku Niewidomych – dyrektor Instytutu Tyflologicznego PZN Małgorzata Pacholec
13.30 – 13.50 – uveitis (zapalenie błony naczyniowej oka, ZBNO, H20 – Zapalenie tęczówki i ciała rzęstkowego oraz H30 – Zapalenie naczyniówki i siatkówki) z perspektywy klinicysty – prof. dr hab. n med. Marta Misiuk-Hojło, Katedra i Klinika Okulistyki, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
13.50-14.10 – uveitis z perspektywy systemowej – dr n. med. Jakub Gierczyński, MBA; NIZP-PZH
14.10-14.30 – uveitis z perspektywy pacjenta - dyrektor Instytutu Tyflologicznego PZN Małgorzata Pacholec
14.30-14.50 – uveitis z perspektywy świadczeniodawcy – dyrektor Centralnej Przychodni Rehabilitacyjno-Leczniczej Polskiego Związku Niewidomych Teresa Kłys
14.50-15.30 – debata i dyskusja
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o wcześniejsze zgłaszanie chęci wzięcia udziału w spotkaniu pod nr. telefonu: 22 831 33 83.
Serdecznie zapraszamy!

zaznacz i zamknij wróć do góryInstytut Tyflologiczny PZN: Drugi Kongres Pracodawców Osób Niepełnosprawnych za nami

23 maja 2017 roku w Sali Kolumnowej Sejmu pod hasłem: „Kierunki zmian w systemie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych”, odbył się II Kongres Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Organizatorem była Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych przy współpracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Zebranych gości przywitali przedstawiciele władz POPON, Barbara Pokorny oraz Jan Zając.
Następnie głos zabrał pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych, Krzysztof Michałkiewicz.
Wbrew zapowiedziom, w swoim wystąpieniu Krzysztof Michałkiewicz zamiast o planach rządu dotyczących zmian w ustawie o rehabilitacji osób niepełnosprawnych, mówił przede wszystkim o już podjętych działaniach. Na koniec zaznaczył, że wszelkie zmiany będą wprowadzane bez pośpiechu i w porozumieniu z przedstawicielami środowiska osób niepełnosprawnych.
W następnej kolejności wystąpił prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Robert Kwiatkowski za najważniejsze wyzwania stojące przed Funduszem uznał: stworzenie nowoczesnej strony internetowej PFRON, skrócenie postępowań, których stroną jest fundusz, a także położenie większego nacisku na kompleksową obsługę pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne.
W dalszej części kongresu zasłużeni działacze Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych otrzymali odznaczenia państwowe.
Po krótkiej przerwie przedstawiciele POPON zaprezentowali szereg postulatów, których realizacja przyczyniłaby się do wzrostu zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
Wśród nich znalazły się między innymi: utrzymanie innych, pozaekonomicznych form wsparcia zatrudnienia wyłącznie dla pracodawców posiadających status zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej; proporcjonalne do przewinień sankcje nakładane na pracodawców osób niepełnosprawnych; wprowadzenie co najmniej rocznego vacatio legis w przypadku ewentualnych zmian w systemie finansowania zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
Na zakończenie prezes POPON Jan Zając podziękował wszystkim gościom za liczne przybycie na II Kongres Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

zaznacz i zamknij wróć do góryInstytut Tyflologiczny PZN: Matematyka nowocześnie

25 maja w Instytucie Maszyn Matematycznych odbyła się konferencja, na której zaprezentowano i omówiono program Platmat. Platmat to zestaw aplikacji przeznaczonych do nauki matematyki, o którym pisaliśmy już w Biuletynie nr 20/113 w listopadzie 2015. Zestaw występuje w trzech wersjach: dla nauczyciela, dla ucznia słabowidzącego oraz dla ucznia niewidomego. Projekt nie jest nowy, bo pierwszą wersję tego innowacyjnego rozwiązania zaprezentowano dwa lata wcześniej. Od tego czasu twórcy oprogramowania w oparciu o swoje doświadczenia, a także sugestie uczniów i nauczycieli dokonywali poprawek. Innowacyjność platformy Platmat polega na tym, że zarówno uczeń, jak i nauczyciel mogą swobodnie wykonywać zadania matematyczne. Program umożliwia natychmiastową konwersję zapisu brajlowskiego na zwykły i odwrotnie, a pracę ucznia można śledzić na bieżąco. Dlatego też głównymi adresatami opisywanego rozwiązania są niewidomi i słabowidzący uczniowie w szkołach masowych, gdyż widzący nauczyciel bez znajomości brajla może z łatwością śledzić pracę niewidomego ucznia. Ponadto, dzięki wbudowanemu komunikatorowi Platmat można wykorzystać w edukacji zdalnej, np. podczas korepetycji przez Internet lub pracy ucznia w domu, gdy z różnych powodów nie może on uczestniczyć w zajęciach szkolnych.
Konferencja była swego rodzaju podsumowaniem projektu. W pierwszej części pokrótce przedstawiono ideę technologii Platmat, a także jej przydatność pod kątem już istniejących rozwiązań ułatwiających nauczanie matematyki. Następnie twórcy aplikacji zaprezentowali możliwości programu. W swoich wystąpieniach skupili się przede wszystkim na rozbudowanej konfiguracji aplikacji, alternatywnych interfejsach komunikacyjnych i, co najważniejsze, na jej potencjale.
Na chwilę obecną Platmat to zestaw aplikacji, z których interesujące mogą być wirtualne kubarytmy i szkolny kalkulator, którego zakres i możliwości nauczyciel może ograniczyć. Platmat to również osobny zestaw dla ucznia i nauczyciela. Matematyk może przekazywać uczniom zestaw zadań do wykonania, sprawdzać postępy, odpowiadać na pytania zadane w formie głosowej lub tekstowej. Aplikacje dla ucznia można podzielić na te przeznaczone dla ucznia niewidomego i słabowidzącego. Warto podkreślić, że obie wersje mają takie same funkcje, różnią się jedynie interfejsem i sposobem zapisu. Słabowidzący uczeń dostaje aplikację z interfejsem graficznym i standardową klawiaturą, a opisy głosowe mogą być wywołane na żądanie. Niewidomy uczeń ma do dyspozycji tekstowy interfejs aplikacji, a także może zapisywać tekst na klawiaturze QWERTY, na symulowanej klawiaturze brajlowskiej, ma również możliwość podłączenia zewnętrznej brajlowskiej klawiatury. Uczeń pracując z aplikacją, może być na bieżąco informowany głosowo o wykonywanych działaniach lub odczytać opis z rysunku, może też podłączyć monitor brajlowski i odczytywać zapisane formuły w brajlu. Dodatkiem do Platmata jest portal internetowy, który ma być platformą wymiany materiałów dydaktycznych.
Podczas konferencji nauczyciele z ośrodków podzielili się swoimi doświadczeniami z korzystania z aplikacji podczas pracy na zajęciach dodatkowych z uczniami niewidomymi i słabowidzącymi. W jednym przypadku w udział w testach zaangażowana była uczennica widząca. Możliwość kontroli pracy ucznia, kontakt zdalny z uczniem w formie tekstowej lub głosowej na każdym etapie wykonywania działań, swoboda doboru treści, to według użytkowników główne zalety programu. By aplikacja była bardziej przyjazna i lepiej odpowiadała na potrzeby uczniów bardzo słabo widzących, należy dopracować istniejące rozwiązania. Głównym problemem jest interpretacja graficzna rysunków, które osoba niewidoma może obejrzeć na ekranie dotykowym, np. korzystając z tableta. Niestety, projekt Platmat kończy się w maju, a czy będzie kolejna jego odsłona, to czas pokaże. Mimo niepewności co do dalszych losów programu Platmat, jego twórcy zachęcają do pobrania aplikacji i dzielenia się swoimi spostrzeżeniami.
Wartością dodaną projektu jest to, że od samego początku w jego pracę zaangażowane są osoby niewidome i słabowidzące, które ukończyły studia matematyczne lub informatyczne. Kolejnym i chyba równie istotnym jest fakt, że narzędzie jest bezpłatne, a okresowe opłaty licencyjne są jedynie rozważane.

Specyfikacja:
Platmat – aplikacja na komputery i tablety z systemem Windows od wersji 8.1, zoptymalizowana do pracy z darmowym czytnikiem ekranu NVDA. Aplikacja dla słabowidzących ma wbudowany mechanizm zmiany kontrastu i rozmiaru czcionki.
Aplikacja dla osób niewidomych współpracuje z darmowym programem NVDA, a także ma wbudowane opisy oznajmiane mową syntetyczną; program współpracuje również z monitorami brajlowskimi oraz ekranami dotykowymi. Aplikacja dla nauczyciela przygotowana jest jedynie w wersji dla widzących.
Wersje demo aplikacji działają przez 30 dni, przed pobraniem konieczne jest utworzenie darmowego konta w serwisie Platmat. Po okresie testowym można poprosić o wygenerowanie licencji.

Więcej informacji, ulotkę i prezentacje, a także samą aplikację można znaleźć na stronie platmat.imm.org.pl

Projekt pn. „W kierunku aktywizacji zawodowej niewidomych: Platforma PlatMat zwiększająca efektywność edukacji włączającej z obszaru matematyki i fizyki” jest dofinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Centrum Komunikacji

zaznacz i zamknij wróć do góryInstytut Tyflologiczny PZN: 90 lat ośrodka w Chorzowie

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w Chorzowie przy ul. Hajduckiej 22 obchodzi w tym roku 90-lecie. 12 maja br. odbył się Dzień Otwartych Drzwi oraz festyn szkolny. W uroczystościach tych miałam przyjemność uczestniczyć razem z prezes ZG PZN Anną Woźniak-Szymańską.
Imprezy odbywały się w szkole i na placu przed nią. Każdy zainteresowany mógł dowiedzieć się, jak funkcjonuje ta placówka, a jednocześnie miło spędzić czas przy stoiskach, w których było nie tylko jedzenie czy pamiątki, ale również usługi takie jak wykonanie makijażu czy masażu.
W ofercie chorzowskiego ośrodka na rok szkolny 2017/2018 są:
• Szkoła Podstawowa – klasy IV i VII
• Szkoła Branżowa I stopnia (dawna zawodówka – 3 lata)
• Technikum Administracyjne (zawód technik prac biurowych)
• Technikum Masażu i Fizykoterapii (zawód technik masażysta)
Chciałabym szerzej opowiedzieć o szkole branżowej, wielozawodowej. To bardzo ciekawa forma kształcenia – moim zdaniem nowość. To, co odróżnia tę formę kształcenia od klasycznej szkoły zawodowej, to możliwość wyboru zawodu przez ucznia zgodnie z jego zainteresowaniami. W podjęciu decyzji pomaga doradca zawodowy. Osobom z problemami wzroku szczególnie polecane są zawody: kucharza, piekarza, cukiernika, sprzedawcy, ślusarza. W ramach klasy wielozawodowej uczniowie uczestniczą w lekcjach z przedmiotów ogólnych, natomiast zajęcia praktyczne odbywają się w wybranych zakładach pracy. Nauka trwa 3 lata. Szkoła pomaga też w znalezieniu odpowiednich pracodawców, przyjaznych dla pracowników. Kontakt z pracodawcą od początku edukacji umożliwia łatwiejsze znalezienie pracy lub nawet pozostanie na danym stanowisku pracy po ukończeniu szkoły.
Impreza, która odbyła się 12 maja, to tylko jedna z form obchodzenia jubileuszu. 19 października w hotelu „Focus” przy ul. Armii Krajowej 15 w Chorzowie zostanie zorganizowana konferencja naukowa pt.: „Rewalidacja osób z dysfunkcją wzroku”. Natomiast 20 października w ośrodku w Chorzowie będzie prezentacja poszczególnych szkół wchodzących w skład Ośrodka oraz warsztaty terapeutyczne. Placówki będą prezentowały metody i techniki swojej pracy oraz sprzęt.
Zgłoszenia na konferencję i warsztaty można wysyłać na adres e-mail: sekretariat@soswchorzow.pl lub telefonicznie 32 241 49 62.
Elżbieta Oleksiak
Centrum Rehabilitacji

zaznacz i zamknij wróć do góryInstytut Tyflologiczny PZN: Czerwiec w Tyflogalerii

Będzie zabawnie, nostalgicznie, nastrojowo, a już na pewno przyjaźnie – bo każde z proponowanych spotkań ma być w pełni dostępne dla osób z dysfunkcją wzroku. Tak zapowiadają się czerwcowe popołudnia w Tyflogalerii Polskiego Związku Niewidomych.

Program:

Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny!
Kontakt:
Tyflogaleria PZN,
Warszawa, ul. Konwiktorska 7;
tel. 22 831–22–71 w. 258, 22 635 52 84;
e-mail: tyflogaleria@pzn.org.pl

zaznacz i zamknij wróć do góryOkręg Dolnośląski PZN: Z żalem zawiadamiamy

Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 20.05.2017 r. w wieku 76 lat, zmarła Pani Renata Czajka – wieloletni Prezes dawnego Koła Wrocław Śródmieście. Rodzinie i najbliższym składamy wyrazy współczucia.

Pogrzeb odbył się w piątek, 26 maja, o godz. 15.20 na Cmentarzu na Osobowicach we Wrocławiu.

Renata Czajka wstąpiła do Polskiego Związku Niewidomych w 1977 r. Od początku swojej przynależności była aktywna i działała na rzecz środowiska osób niewidomych. W 1987 r. została prezesem Koła Wrocław Śródmieście. Pełniła tą funkcję prawie 30 lat – do momentu połączenia Kół Wrocławskich – tj. do 2015 r. Następnie została wybrana do Komisji Rewizyjnej Koła Wrocław – funkcję tę pełniła do końca swojego życia. Poza tym była również we władzach Okręgowych PZN, pełniąc rolę członka Zarządu Okręgu Dolnośląskiego. Za swoją działalność otrzymała Złotą Odznakę Honorową PZN.

Podczas swojej działalności społecznej organizowała wiele spotkań integracyjno-rehabilitacyjnych. Jej postawa była ceniona w środowisku osób niewidomych oraz władz samorządowych.

zaznacz i zamknij wróć do góryKoło PZN w Legnicy: 65 lat minęło

18 maja 2017 roku w Legnicy odbyła się uroczystość z okazji 65-lecia miejscowego koła Polskiego Związku Niewidomych. Na jubileuszowe spotkanie, oprócz członków koła, przybyli wyjątkowi goście. Byli wśród nich przedstawiciele Dolnośląskiego Okręgu PZN, włodarze miasta, prezesi kół z Głogowa i Świdnicy oraz przyjaciele i sponsorzy. Były życzenia, listy gratulacyjne, słowa uznania, kwiaty i upominki. Szczególne podziękowania otrzymała Julia Korytowska, która funkcję prezesa pełni od 20 lat. To znakomita organizatorka i dobry duch legnickich niewidomych, szósty prezes w dziejach koła.
A historia działalności legnickiego PZN jest ciekawa. Pomysł utworzenia koła zrzeszającego osoby z dysfunkcjami wzroku zrodził się wśród niewidomych stroicieli pracujących w Legnickiej Fabryce Fortepianów i Pianin. Pierwsze spotkania odbywały się w prywatnych mieszkaniach, a potem miasto podarowało niewielki lokal. Obecna siedziba koła, liczącego 110 osób, mieści się przy ulicy Zielonej, w sąsiedztwie parku.
Uroczyste spotkanie było okazją do przypomnienia tego, co w ciągu tych długich lat wydarzyło się w kole. Pomogła w tym multimedialna prezentacja przygotowana przez Panią Violettę Smętek, pracownicę Filii Zbiorów Muzycznych i Specjalnych Legnickiej Biblioteki Publicznej.
Warto jeszcze wspomnieć, że o strawę duchową w czasie jubileuszu zadbali uczniowie Liceum Muzycznego, dając krótki, ale piękny koncert.
W mniej lub bardziej oficjalnych rozmowach wszyscy wyrazili nadzieję, że przed legnickim kołem PZN jeszcze wiele lat ciekawej historii i pięknej działalności na rzecz osób, które odbierają świat z nieco innej perspektywy.

zaznacz i zamknij wróć do góryKoło PZN w Sieradzu: Tydzień Bibliotek

W dniach 8–15 maja 2017 r., pod hasłem „Biblioteka” odbyła się 14. edycja programu Tydzień Bibliotek. Głównymi celami tego przedsięwzięcia są m.in. propagowanie czytelnictwa w różnych grupach społecznych oraz podkreślenie znaczenia książki w życiu i edukacji.
W ramach trwającej akcji, 11 maja Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu zaplanowała dzień pod hasłem „Niewidomi są wśród nas”. Z uczniami Szkoły Podstawowej nr 6 im. Janiny Majkowskiej z Sieradza, spotkali się przedstawiciele sieradzkiego Koła PZN. Pierwszym punktem spotkania był spektakl japońskiego teatru obrazkowego – kamishibai, opowiadający historię niewidomej dziewczynki. Uczniowie drugich i trzecich klas z zapartym tchem słuchali niesamowitej opowieści o życiu małej bohaterki. Po tym ciekawym i oryginalnym wprowadzeniu przygotowanym przez panią Annę – pracownika Biblioteki Pedagogicznej, rozpoczęła się właściwa część spotkania. Najpierw teoria, czyli opowiadanie przez osoby z dysfunkcją wzroku o różnych pomocach ułatwiających im codzienne funkcjonowanie, a następnie praktyka. Dzieci z ogromnym zapałem próbowały swoich sił w pisaniu rysikiem na brajlowskiej tabliczce. Gdy patrzyły na pismo punktowe, wydawało się im ono proste w zapisie. Szybko okazało się, że napisanie znaków wymaga wysiłku i skupienia. Każdy jednak chciał spróbować i własnoręcznie wykropkować sześciopunkt. Gdy oglądali efekt swoich wysiłków, byli zaskoczeni małą liczbą trafień w kratkach. Uczniów intrygowały pomoce szkolne, pytali o proste rzeczy, które wydawały się im tajemnicze – linijki dla niewidomych i słabowidzących, kątomierz itp. Jednak prawdziwą furorę zrobiła biała laska i gogle. Wielu śmiałków chciało spróbować, jak chodzi się przy pomocy nieodłącznej towarzyszki niewidomego. Wnioski były podobne, jak w przypadku pisma Braille’a.
W ramach tej samej akcji 15 maja 2017 r. przedstawiciele Koła PZN z Sieradza, wzięli udział w warsztatach literacko-muzycznych, zorganizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Jerzego Szaniawskiego w Zduńskiej Woli. Warsztaty zostały przygotowane specjalnie dla osób z dysfunkcją wzroku. Prowadzili je nauczyciele Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Zduńskiej Woli. Było ciekawie i zabawnie. Najpierw wykładowcy opowiadali o tajnikach gry na trąbce, flecie oraz gitarze. Następnie instrumenty trafiły w ręce osób niewidomych i słabowidzących. Próby gry na trąbce i flecie wywoływały salwy śmiechu. Jakże dalekie od właściwych były dźwięki wydmuchiwane przez zainteresowanych! Najmniej stresująca okazała się gitara. W ramach oddechu było kilka chwil na wysłuchanie fragmentów arii operowych. Warsztaty prowadzili: Barbara Soboń-Bartoszek – flet, Elżbieta Antoniak – gitara oraz Wojciech Wolniak – trąbka.
Alicyjka

zaznacz i zamknij wróć do góryKoło PZN w Sieradzu: Pan od muzyki

Koło Terenowe PZN w Sieradzu zaprasza na otwarty pokaz filmu z audiodeskrypcją. Proponujemy poruszający i skłaniający do refleksji obraz Christophera Barratiera „Pan od muzyki”.
O filmie:
Do szkoły dla trudnych dzieci Fond de l'Étang przybywa były dyrygent – Clément Mathieu. Dyrektor ośrodka – Rachin, jest człowiekiem okrutnym, pozbawionym litości dla chłopców. Jego naczelną zasadą jest hasło „Akcja, reakcja!”, zgodnie z którym każde przewinienie jest natychmiastowo i bezlitośnie karane. Nowemu nauczycielowi muzyki nie podoba się takie traktowanie dzieci. Postanawia zainteresować swoich uczniów muzyką, zakłada chór i…
Na dalszy ciąg historii zapraszamy 12 czerwca 2017 r. do Sieradza.
Miejsce projekcji: Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Władysława Broniewskiego w Sieradzu, ul. Żwirki i Wigury 4.
Godzina projekcji: 17:00.
Więcej informacji pod numerem telefonu: 725-464-000
Zapewniamy wiele wzruszeń, a na powitanie radosny uśmiech.
Projekcja filmu odbędzie się w ramach projektu realizowanego przez Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych „De Facto” z Płocka.
Alicyjka

zaznacz i zamknij wróć do górySpotkanie diecezjalnych duszpasterzy niewidomych

W dniach 24–27.04.2017 r. w Kielcach odbyło się spotkanie diecezjalnych duszpasterzy osób niewidomych i słabowidzących. Jeden dzień księża poświęcili na spotkanie ze środowiskiem osób z dysfunkcją wzroku w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Podczas tego popołudnia niewidomi twórcy zaprezentowali gościom swoje talenty. Wystąpili: Henryka Pająk (poetka recytatorka), Stanisław Nyczaj (prezes kieleckiego oddziału Związku Literatów Polskich, literat, poeta, wydawca) oraz niewidomy wokalista Piotr Franiek z chórem gospel.
Arkadiusz Szostak i Romuald Jantarski, jako gospodarze spotkania, przedstawili historię i dokonania Krajowego Centrum Kultury Niewidomych w Kielcach.
Kierownictwo związku reprezentowały Anna Woźniak-Szymańska i Zdzisława Krupa, Okręg Świętokrzyski – wiceprezes Zarządu Okręgu Świętokrzyskiego Mirosław Szymczyk oraz dyrektor tego okręgu Wojciech Czajkowski.
Zaproszeni goście odwiedzili także Ośrodek Wczesnej Rehabilitacji dla dzieci od 0 do 6 lat przy Okręgu Świętokrzyskim PZN. Następnie udali się do Bazyliki Katedralnej Wniebowzięcia NMP w Kielcach – barokowej świątyni z pozostałościami stylu romańskiego, zlokalizowanej w samym centrum, na Wzgórzu Zamkowym. Odbyła się tam msza święta w intencji osób niewidomych, celebrowana przez bpa Jana Piotrowskiego oraz 17 duszpasterzy diecezjalnych.
Organizatorem wydarzenia był krajowy duszpasterz osób niewidomych ks. dr Andrzej Gałka.

Poniżej lista duszpasterzy w poszczególnych diecezjach:
zaznacz i zamknij wróć do góryWrześniowa pielgrzymka

Krajowe Duszpasterstwo Niewidomych zaprasza na Ogólnopolską Pielgrzymkę Osób Niewidomych i Słabowidzących do Sanktuarium Matki Bożej Płaczącej w Lublinie, która odbędzie się w dniach 8-9 września 2017 r.
Koszt wpisowego – 10 zł od osoby. Zapisy grup do końca czerwca, kontakt: 668 344 431, 22 831 02 21 – s. Ludmiła, lub e-mail: duszpasterstwo.niewidomych@op.pl.

zaznacz i zamknij wróć do góryWyjazd do Soczewki

Krajowe Duszpasterstwo Niewidomych zaprasza na wyjazd formacyjno-wypoczynkowy do Soczewki. Turnus rozpoczyna się 26 czerwca obiadem, wyjazd autokarem z Warszawy o godz. 9.00 z ul. Długiej (kościół Garnizonowy). Powrót 10 lipca (rozjazd po śniadaniu). Całkowity koszt turnusu: 750 zł, dla osób jadących autokarem z Warszawy: 800 zł. Wpłata do 31 maja.
Adres Ośrodka: Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Mazowsze” , ul. Wojskowa 2, Soczewka koło Płocka

zaznacz i zamknij wróć do góryNowe wzory legitymacji

Do 5 czerwca 2017 r. można oddać swój głos na jeden z sześciu projektów nowej legitymacji osoby niepełnosprawnej. Głosować można na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej http://konkurslon.mrpips.gov.pl/.
Przypominamy, że zgodnie z przepisami nowe legitymacje obowiązywać będą od 1 sierpnia 2017 r. i będą w rozmiarze karty kredytowej.

zaznacz i zamknij wróć do góryJak wygląda codzienność rodzica z niepełnosprawnością?

Jesteś osobą z niepełnosprawnością i wychowujesz dziecko? A może znasz kogoś, kto mimo ograniczeń, zdecydował się na rodzicielstwo?
Chcemy poznać codzienność matek i ojców z niepełnosprawnościami, ich największe radości i wyzwania. Temat pozostaje bardzo słabo rozpoznany, a wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami wychowujących dzieci pozostawia wiele do życzenia. Dlatego każdy głos jest dla nas ważny.
Nasi badacze docierają w dowolne miejsce w Polsce, a prowadzone wywiady są całkowicie anonimowe. Badanie prowadzone jest przez Instytut Spraw Publicznych – niezależny ośrodek analityczny. Na podstawie zebranych danych zostaną opracowane propozycje rozwiązań prawnych i instytucjonalnych ułatwiających matkom i ojcom z niepełnosprawnościami pełnienie ról rodzicielskich.
Osoby zainteresowane udziałem w badaniu prosimy o kontakt mailowy na adres: rodzice@isp.org.pl lub telefoniczny pod nr (22) 556 43 92 (Małgorzata Druciarek).
Zapraszamy do odwiedzenia strony projektu: http://www.isp.org.pl/projekty,rodzicielstwo-osob-z-niepelnosprawnosciami,1131.html
Aleksandra Kobylińska
Koordynator Projektów/Analityk
Instytut Spraw Publicznych
ul. Szpitalna 5/22
00-031 Warszawa

zaznacz i zamknij wróć do góryProśba o udział w badaniu

Jestem studentem Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Piszę pracę magisterską dotyczącą niepełnosprawnych, ich tożsamości oraz ich odczuć związanych z podejmowaniem pracy zawodowej.
Szukam osób niewidomych i słabowidzących, które zgodziłyby się na wypełnienie anonimowego kwestionariusza, dotyczącego tej tematyki. Chodzi o osoby pracujące.
Kwestionariusz można wypełnić w Internecie: https://goo.gl/forms/UcVGJmCIxcT667xq2
Ewentualnie proszę o kontakt osoby, które byłyby gotowe wypełnić kwestionariusz w jakiejś innej formie – np. czytany przeze mnie. Mogę też przesłać kwestionariusz w Wordzie. Zainteresowanym podaję mój adres e-mail: lukasz.gogol@student.uw.edu.pl oraz nr telefonu: 669-512-151.
Z góry dziękuję!

zaznacz i zamknij wróć do góryAnkieta - tyflopedagogika

Jestem studentką Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Wydziału Nauk Pedagogicznych o specjalności tyflopedagogika. Piszę pracę licencjacką, której tematem jest „Działalność polskich tyflopedagogów na rzecz osób z niepełnosprawnością wzroku na świecie.” Zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc w prowadzonych badaniach poprzez wypełnienie ankiety. Zapewniam, iż prowadzone badania są anonimowe i będą wykorzystywane tylko na potrzeby mojej pracy.

Serdecznie dziękuję za pomoc i poświęcony czas
Ewa Mielziuk

Link do ankiety https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaudWv0hEq5YIbq0wWT2mLYUqt95XV313hCXMhvLNUvw2zwA/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link

zaznacz i zamknij wróć do góryOgłoszenie

Słabowidzący kawaler (55 lat), rencista, spokojny, bez nałogów, bez zobowiązań zaopiekuje się dożywotnio osobą starszą, bezdzietną w zamian za mieszkanie.

Częstochowa, Myszków, okolice.
Osoby zainteresowane mogą się kontaktować pod nr. tel. 53 6315866
Zenon Zieliński

zaznacz i zamknij wróć do góry

Wersja offline wygenerowana automatycznie.
Copyright © 2013 Biuletyn Informacyjny „Pochodni”. Wszelkie prawa zastrzeżone.